Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ACUMER 3100

ACUMER 3100, stresli soğutma suyu sistemlerinde üstün bir fosfat ve çinko stabilizatörü ve kazanlarda mükemmel bir demir ve çamur dağıtıcıdır.
ACUMER 3100, kireç önleyici / korozyon önleyici su arıtma formülasyonları için Fosfatlar ve çinko stabilizatörüdür.
Ayrıca, akrilik polimerlerin başarısız olduğu çözünebilir demir varlığında da mükemmel etkinlik gösterir.

ACUMER 3100, bir karboksilat/sülfonat/noniyonik fonksiyonel terpolimerdir.
ACUMER 3100, tüm soğutma suyu programlarında kullanım için üstün bir dağıtıcı ve dengeleyicidir.

Diğer polimerler "gerili" koşullar altında başarısız olduğunda, ACUMER 3100 sistemde mükemmel ısı transferi ve düşük korozyon oranları sağlayacaktır.
Besleme suyunda doğal olarak bulunan veya arıtım yoluyla verilen yüksek seviyelerde kalsiyum, demir, fosfat veya çinko içeren soğutma sularında "stresli" koşullar bulunur.

ACUMER 3100 kireçlenme veya aşınma sorunu olan sularda iyi performans gösterdiğinden, bu sirkülasyon yapan suların Ryznar İndeksi çok düşük veya çok yüksek olabilir.
ACUMER 3100, mükemmel bir kireç önleyici madde ve aynı zamanda fosfat ve çinko gibi korozyon inhibitörleri için bir stabilizatördür.

ACUMER 3100 kalsiyum, demir ve kaolen içeren partikül maddeleri dağıtacak ve bunların ısı transfer yüzeylerine yapışmasını önleyecektir.
Bu terpolimer aynı zamanda fosfonatların ve çinkonun yüksek miktarda kalsiyum, demir veya alkalinite içeren sirkülasyon suyunda çökelmesini önleyerek bu korozyon inhibitörlerinin metal yüzeyinde kontrollü film oluşumuna izin verir ve böylece düşük korozyon oranlarını korur.

ACUMER 3100 terpolimeri üç fonksiyonel grup içerir: güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve çok çeşitli çalışma koşulları altında çoğu partikül için optimum dağılım sağlayan noniyonik:
-ACUMER 3100 karboksilat grupları, partikül yüzeylerine en güçlü şekilde çekilir ve partiküller üzerinde güçlü dispersant absorpsiyonuna izin verir.

-ACUMER 3100 sülfonat grupları, partikül yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve itme sağlamak için bir miktar artık negatif yükü tutar ve partiküllerin, boru yüzeylerinde ve düşük akış alanlarında çökebilen ve birikebilen daha büyük partiküller halinde toplanmasını önler.

-ACUMER 3100 iyonik olmayan gruplar, parçacıklar arasında sterik itme sağlayarak dağılma özelliğini daha da artırır.

ACUMER 3100'ün Kullanımı:
ACUMER 3100 karboksilat-sülfonat iyonik olmayan terpolimer, sirküle eden soğuk su ve kazan suyu için, özellikle fosfat, çinko iyonu ve ferrik için kireç önleyici olarak kullanılabilir.
ACUMER 3100 tek başına kullanıldığında 10-30mg/L dozajı tercih edilir.

Diğer alanlarda kullanıldığında dozajı deneyerek belirlenmelidir.
Soğutma suyu programlarında kullanılabilen dispersant ve stabilizatör.

ACUMER 3100 terpolimer, son derece yüksek veya düşük Ryznar İndeksleri, yüksek demir konsantrasyonları, sisteme arıtma olarak eklenen yüksek seviyelerde çinko veya fosfat gibi zorlu soğutma suyu koşullarında üstün performans gösterir.
ACUMER 3100, gelişmiş tamamen organik programlarda özellikle tavsiye edilir.

Bu karboksilat-sülfonat iyonik olmayan terpolimer, ACUMER 3100 olağanüstü dağılma ve mükemmel ısı transferini koruyabilir.
Ayrıca ACUMER 3100, metal yüzeyler üzerinde organik korozyon inhibitörlerinin film oluşumunu kontrol ederek korozyonun önlenmesine yardımcı olacaktır.

ACUMER 3100'ün Avantajları:
Kullanım, potansiyel kirlenme durumlarını önler ve maksimum ısı transferini korur,
Mükemmel kazan çamuru dağıtıcıdır,

Olağanüstü demir ölçeği inhibitörü ve demir oksit dağıtıcıdır,
Çinko, fosfatlar ve fosfonatlar gibi korozyon inhibitörlerini stabilize eder.

ACUMER 3100'ün Faydaları:
Soğutma devreleri, kazanlar ve RO üniteleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için mükemmel kireç önlemesi sağlar.

Ölçek Kontrolü:
Engelleme: Kalsiyum Karbonat, Kalsiyum Fosfat
Fosfonat, Demir Oksit Dispersiyonu

ACUMER 3100'ün Kullanım Alanları:
Endüstriyel su arıtma

Su Arıtımında Kullanılanlar:
Soğutma suyu,
kazanlar,
Endüstriyel ters osmoz membranı anti-scalant.

ACUMER 3100 uygulaması:
Kazanlar, Soğutma Suyu, Membranlar
Fosforsuz: Evet
İçme Onayı: Evet

Soğutma suyu programlarında kullanılabilen dispersant ve stabilizatör ACUMER 3100 terpolimer, aşırı soğutma gibi zorlu soğutma suyu koşullarında üstün performans gösterir.
sisteme arıtma olarak eklenen yüksek veya düşük Ryznar İndeksleri, yüksek demir konsantrasyonları, yüksek seviyelerde çinko veya fosfat.

ACUMER 3100, gelişmiş tamamen organik programlarda özellikle tavsiye edilir.
ACUMER 3100, ACUMER 3100 olağanüstü dağılma özelliği sayesinde mükemmel ısı transferini koruyabilir ve buna ek olarak, metal yüzeyler üzerinde organik korozyon inhibitörlerinin film oluşumunu kontrol ederek korozyonun önlenmesine yardımcı olur.

Kazan Çamuru Kontrolü:
ACUMER 3100 terpolimer kazan suyu arıtma formülasyonları için tercih edilen üründür, çünkü ACUMER 3100 kazan çamurunun eşsiz kontrolünü sağlar.
Polimer, ACUMER 3100'ün blöf sırasında uzaklaştırılmak üzere kalsiyum ve fosfat içeren çamurlarla birlikte demiri kolaylıkla taşımasını mümkün kılar. 
Üstün demir oksit dağıtıcı ACUMER 3100, kondens dönüş hattındaki hidratlı demir oksiti kontrol etmek için özellikle tavsiye edilir.

Termal/Hidrolitik Stabilite:
ACUMER 3100 terpolimer, yüksek sıcaklık, basınç ve pH koşullarında sulu çözeltide bozulmaya karşı oldukça dirençlidir.
Güvenlik önlemi olarak ACUMER 3100, 900 psig'den daha yüksek basınçta çalışan kazanlar için önerilmez.

ACUMER 3100 hidrolize karşı da oldukça dayanıklıdır.
Ürün, ortam sıcaklığında 6 ay boyunca pH 13,5'te saklandıktan sonra ACUMER 3100 performans özelliğini kaybetmez.
Onay ACUMER 3100, 06-KG-66 referansı altında kazanlarda kullanım için TUV onaylıdır.

ACUMER 3100'ün Kimyası ve Etki Şekli:
ACUMER 3100 terpolimeri üç fonksiyonel grup içerir: güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve çok çeşitli çalışma koşulları altında çoğu partikül için optimum dağılım sağlayan noniyonik:

ACUMER 3100'ün karboksilat grupları, partikül yüzeylerine en güçlü şekilde çekilir ve partiküller üzerinde güçlü dağıtıcı absorpsiyonuna izin verir.
ACUMER 3100'ün sülfonat grupları, parçacık yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve itme sağlamak için bazı artık negatif yükleri tutar ve parçacıkların, boru yüzeylerine ve düşük akış alanlarına yerleşip birikebilecek daha büyük parçacıklar halinde toplanmasını önler.
ACUMER 3100'ün iyonik olmayan grupları, parçacıklar arasında sterik itme sağlayarak dağılma özelliğini daha da artırır.

ACUMER 3100'ün Dağılım Performansı:
ACUMER 3100, özellikle hem kurutulmuş hem de hidrate demir oksit, hidroksiapatit ve kalsiyum karbonatın dispersiyonu için diğer polimer türlerinden çok daha üstün, olağanüstü bir dispersandır.
ACUMER 3100 ayrıca fosfat, fosfonatlar ve çinko gibi korozyon inhibitörleri için mükemmel bir stabilizatördür.

ACUMER 3100'ün performansı:
ACUMER 3100 polimeri, özellikle hem kurutulmuş hem de hidrate demir oksit, hidroksiapatit ve kalsiyum karbonatı dağıtmak için olağanüstü bir dağıtıcıdır.
ACUMER 3100 ayrıca fosfat, fosfonatlar ve çinko gibi korozyon inhibitörleri için mükemmel bir stabilizatördür.

ACUMER 3100'ün Tipik Özellikleri:
Bu özellikler tipiktir ancak spesifikasyon oluşturmaz.
Görünüm: Hafif puslu için berrak çözüm
Kimyasal Yapı: Karboksilat/Sülfonat/İyonik olmayan fonksiyonel terpolimer
Ortalama Moleküler Ağırlık: 4500 (Mw)
Toplam Katı Madde (%): 43.5
Aktif Katılar (%): 39.5
Olduğu gibi pH (25°C'de): 2,5
Yığın yoğunluğu (25°C'de): 1,20
Viskozite Brookfield (25°C'de mPa.s/cps): 500
Nötralizasyon: Her g ACUMER 3100 için 0,13 g NaOH (%100)
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN