Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ARKOPAL N 100

CAS Numarası: 9016-45-9

ARKOPAL N 100, kimya endüstrisi için iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.
ARKOPAL N 100, 10 Mol EO içeren bir nonilfenolpoliglikoleterdir.
ARKOPAL N 100 aromatik hidrokarbonlar için en uygun olanıdır.

ARKOPAL, bir etilen glikol zincirine bağlı olan bir fenol molekülüne bağlı hidrofobik 9-karbon atomlu alkil kuyruğundan oluşan iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.
Bu etilen glikol zincirinin uzunluğu, amfifil koduyla verilir ARKOPAL N 60, örneğin fenole bağlı ortalama 6 etilen glikol birimi olduğu anlamına gelir.

Ortalama, daha fazla ve daha az etilen glikol içeren moleküller olduğu anlamına gelir, bunun nedeni kimyasal sentezdir.
Bu nedenle ARKOPAL N 100 çoklu dağılım özelliğine sahiptir.
ARKOPAL N 100 yaygın olarak kullanılan bir endüstriyel yüzey aktif maddedir.

ARKOPAL N 100 uygulamaları:
ARKOPAL N 100, polietilen malzemelerin yüksek sıcaklıklarda gerilimle çatlama direncini test etmek için kullanılabilen iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.
ARKOPAL N 100 ayrıca aromatik hidrokarbon bileşiklerinin biyolojik ayrışmasını arttırmak için de uygundur.

ARKOPAL N 100'ün Kullanım Alanları:
ARKOPAL N 100 bitki korumada yüzey gerilimini düşürerek ilacın etkinliğini artıran katkı maddesi ve deterjan olarak örneğin petrol sondaj sıvılarında kullanılır.

ARKOPAL N 100'ün Yapısı:
İlk iki basamak, hidrofilik poliglikoleter zincirlerini oluşturan etilen oksit moleküllerinin yaklaşık sayısını gösterir.
Üçüncü basamak, ürünlerin konsantrasyonunu gösterir (0 = yaklaşık %100 aktif bileşen).

ARKOPAL N 100'ün Özellikleri:
ARKOPAL N sınıflarının hem fiziko-kimyasal hem de işlenme özellikleri büyük ölçüde hidrofobik moleküllerin (nonilfenol) hidrofilik – yani suda çözündürücü – poliglikoleter zincirine (etilen oksit moleküllerinin sayısı) oranına bağlıdır.

ARKOPAL N 100 uyumluluğu:
Noniyonik olan ARKOPAL N sınıfları, diğer tüm noniyonik, anyonik veya katyonik maddelerle uyumludur.
Elektrolitler, örneğin nötr tuzlar, alkaliler ve - daha az ölçüde - asitler, ARKOPAL N sınıflarının suda çözünürlüğünü azaltır ve özellikle yüksek konsantrasyonlarda ve sıcaklıklarda tuzlanmalarına neden olabilir.

Ürünlerin ayrışması meydana gelmez.
Yüksek miktarda elektrolit içeren çözeltiler için, daha hidrofilik olduklarından tuzla kolayca ayrılmadıkları için uzun poliglikoleter zincirlerine sahip ARKOPAL N sınıfları kullanılabilir.

ARKOPAL N 100'ün kararlılığı:
ARKOPAL N sınıfları, sert suya neden olan bileşiklere, ağır metaller, asitler, alkaliler, indirgeyici maddeler ve peroksit bazlı oksidatif maddeler dahil olmak üzere metal tuzlarına karşı mükemmel dirence sahiptir.
Klor yayan oksidatif ajanlarla ilgili olarak, tüm poliglikoleter türevlerinde olduğu gibi stabilite seyreltik solüsyonların kullanımı ile sınırlıdır.
Oksidatif veya indirgeyici maddelerin ve poliglikoleter türevlerinin yüksek konsantrasyonlu karışımlarının hazırlanması mümkün değildir.

ARKOPAL N 100'ün çözünürlüğü:

Suda:
Sudaki çözünürlük, poliglikoleter zincirinin uzunluğu ile artar.
ARKOPAL N 040 pratik olarak suda çözünmez.

ARKOPAL N 060 ise bulutlu çözümler sunar.
Diğer ARKOPAL N sınıfları, 20 °C'de berrak, sulu çözeltiler oluşturur.

ARKOPAL N sınıflarının su ile seyreltilmesi başlangıçta viskozitede önemli bir artışa neden olur.
Ortalama etoksilasyon aşamalarıyla (ARKOPAL N 080 ila ARKOPAL N 150), viskozitedeki bu artış, belirli konsantrasyon aralıklarında (% 45-70), soğuk suyla kolayca seyreltilmeyen oldukça sert jellerin oluşumuna yol açar.

Bu jel oluşumunu önlemek için seyreltme ve çözme en iyi şekilde ARKOPAL N çeşitlerini ılık veya sıcak suda karıştırarak gerçekleştirilir.
Jel oluşumu ayrıca alkoller, glikoller ve diğer çözündürücü ajanların yanı sıra tuz ilavesiyle de aşılabilir.

Su ile bulanık çözeltiler veren ARKOPAL N 060'ın stabil dilüsyonları, %40'tan az aktif madde içeren tek başına su ile hazırlanamaz.
ARKOPAL N 100, örneğin izopropil alkol, glikoller veya uygun anyonik bileşikler gibi çözündürücü maddeler kullanarak, düşük konsantrasyonlarda berrak, stabil dilüsyonlar elde etmek mümkündür.

Organik solventlerde ve yağlarda:
Susuz ortamda ARKOPAL N sınıflarının çözünürlüğü de etoksilasyon derecesine bağlıdır.
Alifatik hidrokarbonlarda çözünürlük, poliglikoleter zincirinin uzunluğu arttıkça hızla azalır.

Madeni yağ, petrol ve parafinik hidrokarbonlarda bu nedenle sadece hafif hidrofilik ürünler ARKOPAL N 040 ve ARKOPAL N 060 çözünür.
Aromatik hidrokarbonlarda, alkollerde, ketonlarda ve benzeri polar çözücülerde ve klorlu hidrokarbonlarda tüm ARKOPAL N sınıfları çözünür.

ARKOPAL N 100'ün Fiziko-Kimyasal Verileri:

ARKOPAL N 100'ün bulutlanma noktası:
Anyonik bileşiklerin aksine iyonik olmayan ARKOPAL N sınıflarının suda çözünürlüğü artan sıcaklıkla birlikte azalır.
Oda sıcaklığında berrak olan sulu çözeltiler, sıcaklık kaynama noktası denen noktaya yükseltildiği anda bulanık hale gelir.

Kaynama noktası, poliglikoleter zincirinin uzunluğu ve farklı ARKOPAL N dereceleri ile artar.
ARKOPAL N 230 ve ARKOPAL N 300 gibi yüksek derecede etoksilasyona sahip ürünler, kaynama noktasına kadar suda bulutlanma noktası göstermezler.

Kaynama, tersine çevrilebilir bir fiziksel süreçtir; solüsyonlar soğudukça berraklaşır.
ARKOPAL N sınıflarının etkisi, birkaç istisna dışında, kaynama noktasından olumsuz etkilenmez.

Bu nedenle çoğu durumda kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklarda bile kullanılabilirler.
Kaynama noktası su, %25 sulu butildiglikol çözeltisi ve %10 sodyum klorür çözeltisi içinde belirlenir.
Butildiglikol, suda çözünmeyen veya bulanık çözeltiler veren düşük derecede etoksilasyona sahip ürünlerin bulutlanma noktalarını belirlemek için çözücü görevi görür.

ARKOPAL N 100'ün Yüzey Aktif Özellikleri:
Çözünürlük gibi, yüzey aktif özellikler de etoksilasyon derecesine göre değişir.

Yüzey gerilimi:
Yüzey geriliminde maksimum azalma ARKOPAL N 060 ile sağlanmaktadır.
Etoksilasyon derecesi arttıkça, suyun yüzey gerilimi üzerindeki etki azalır.

Dispersiyon eylemi:
DIN 53903'e göre belirlenen kireç sabunu dispersiyon gücü değerleri, ARKOPAL N kalitelerinin mükemmel dispersiyon etkisini gösterir.
Bununla birlikte, dağıtılacak diğer malzemeler için yalnızca sınırlı bir uygulamaya sahiptirler.

Islatma eylemi:
ARKOPAL N sınıflarının ıslatma etkisi de büyük ölçüde etoksilasyon derecesine bağlıdır.
En etkili sınıflar ARKOPAL N 090 ve ARKOPAL N 100'dür.

köpük gücü:
Etilen oksit türevleri olan ARKOPAL N sınıfları, orta ila düşük köpürme etkisi ile karakterize edilir.
Köpürmeleri etoksilasyon derecesi ile artar, ancak hiçbir zaman alkilsülfatlar, alkilarilsülfonatlar vb. gibi diğer anyonik bileşiklerin köpürmesine ulaşmaz.

Emülsifiye edici eylem:
Bir dizi ARKOPAL N sınıfının mükemmel emülsifiye edici etkisi, kararlı emülsiyonların hazırlanmasına izin verir.
En uygun etoksilasyon derecesinin seçimi, emülsifiye edilecek yağın veya organik çözücünün tipine ve yağ veya çözücüde çözülebilen diğer bileşenlere bağlıdır.

Aşağıdaki ARKOPAL N sınıfları, çeşitli yağlar ve çözücüler için en uygun olanlardır:
Mineral yağlar, petrol ve benzeri alifatik hidrokarbonlar için ARKOPAL N 040 ila ARKOPAL N 080.
Aromatik hidrokarbonlar için ARKOPAL N 080 ila ARKOPAL N 130.

Klorlu hidrokarbonlar için ARKOPAL N 090 ila ARKOPAL N 150
Yağ asitleri (olein) ve mumlar için ARKOPAL N 230 ve ARKOPAL N 300.

Çeşitli ARKOPAL N sınıfları birleştirilerek özel koşullar için emülgatör karışımları kolayca hazırlanabilir.
Etoksilasyon dereceleri büyük ölçüde değişen ürünlerin karışımları sıklıkla özellikle etkilidir.
Anyonik veya katyonik ürünlerle kombinasyonlar da mümkündür ve çoğu durumda avantajlıdır.

ARKOPAL N 100'ün fiziksel ve kimyasal özellikleri:
Form: Sıvı
Renk: hafif sarımsı
Koku: hafif, orijinal koku
Katılaşma Noktası: yakl. 7 °C
Parlama noktası: > 250 °C
Yöntem: DIN/ISO 2592
Yoğunluk: 1,05 g/cm3 (50 °C)
Yöntem: DIN 51757
Suda çözünürlük: (20 °C)
çözünür, berrak
pH değeri: 6 - 8 (20 °C, 10 g/l)
Yöntem: DIN 53996
Viskozite (dinamik): yakl. 70 mPa.s (50 °C)
Yöntem: DIN 53015

Mol ağırlığı: ortalama mol ağırlığı 680
Safsızlıklar: ≤1.0% su
CMC: 0,059 mM (20-25°C)
Viskozite: 350-450 mPa.s(20 °C)
Geçiş sıcaklığı: bulutlanma noktası 45-50 °C
InChI: 1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14- 20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
Inchi Anahtarı: BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFFAOYSA-N

Aktif madde içeriği: yaklaşık %100
20°C'de görünüm: viskoz, hafif sarı sıvı
pH değeri (DIN EN 1262), suda %1: yaklaşık 6 – 8
20°C'de suda çözünürlük: berrak
50°C'de yoğunluk (DIN 51757): yaklaşık 0,9 – 1,0 g/cm³
50°C'de viskozite (DIN 53015): yaklaşık 40 mPas
Kaynama noktası (EN 1890): yaklaşık 62 – 65 °C (suda %1)
Akma noktası (DIN/ISO 3016): yaklaşık 10°C
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 200 °C
Kireç sabunu dispersiyon etkisi (DIN 53903): %3-4
20 °C'de yüzey gerilimi (DIN 53914): 30,4 mN/m (1 g/l)

ARKOPAL N 100'ün Bileşimi:
10 Mol EO ile nonilfenolpoliglikoleter

Diğer ARKOPAL N kaliteleri:
ARKOPAL N 040
ARKOPAL N 060
ARKOPAL N 080
ARKOPAL N 090
ARKOPAL N 110
ARKOPAL N 130
ARKOPAL N 150
ARKOPAL N 230
ARKOPAL N 238
ARKOPAL N 300
ARKOPAL N 307
ARKOPAL N 308
ARKOPAL N 1000

Diğer ürünler:
EMULSOGEN EPN 118: 11 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 217: 12 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 287: 13 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 403: 14 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 407: 15 EO'lu oksoalkol etoksilat
DALLANMIŞ oksoalkol et: 16 EO ile oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 070: 7 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 088: 8 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 118: 11 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 158: 15 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 217: 21 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 287: 28 EO ile dallanmış okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN L 4050: 40 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 407: 40 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
GENAPOL X 050: Tridesil alkol etoksilat, 5 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 59 – 62 (2)
GENAPOL X 060: Tridesil alkol etoksilat, 6 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 64 – 66 (2)
GENAPOL X 080: Tridesil alkol etoksilat, 8 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı > 45 (1)
GENAPOL X 089: Tridesil alkol etoksilat, 8 EO ile Yaklaşık %90 Sıvı > 45 (1)
GENAPOL X 150: Tridesil alkol etoksilat, 15 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu –
GENAPOL X 407: Tridesil alkol etoksilat, 40 EO ile Yaklaşık %70 Sıvı –
GENAPOL X 1003: 100 EO'lu tridesil alkol etoksilat
GENAPOL X 1005: 101 EO'lu tridesil alkol etoksilat
EMULSOGEN X 4050: 40 mol EO içeren tridesil alkol etoksilat
GENAPOL 1879: Tridesil alkol etoksilat
GENAPOL 3214: Tridesil alkol etoksilat
GENAPOL GS 080 C12 – C20 Karışımı: 8 EO'lu alkil etoksilatlar
GENAPOL OX 080 C /C: 8 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL OX 100 C12/C15: 10 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL UD 050 C11: 5 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL UD 070 C11: 7 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL UD 079 C11: 7 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL UD 110 C11: 11 EO'lu okzoalkol etoksilat
GENAPOL C 100 C/C : Doymuş yağ alkolü Yaklaşık %100 Macunsu 89 – 92 (2)
GENAPOL C 200 C12/C18: 20 ile doymuş yağlı alkol etoksilat
EMULSOGEN LA 3065: 30 EO'lu C12 /C14 yağlı alkol etoksilat
GENAPOL LA 070 C12 /C14 7 EO'lu yağlı alkol etoksilat
GENAPOL LA 080 C12 /C14 8 EO'lu yağlı alkol etoksilat
GENAPOL LA 160 C12 /C14 16 EO'lu yağlı alkol etoksilat
EMULSOGEN 3896: 20 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
GENAPOL O 020: 2 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
GENAPOL O 080: 8 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
GENAPOL O 100: 10 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
GENAPOL O 200: 20 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
GENAPOL T 200: C16/C18 20 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 250: C16/C18 25 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 250 p: C16/C18 25 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 500: C16/C18 50 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 500 p: C16/C18 50 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 800: C16/C18 80 EO'lu yağ alkolü etoksilat
GENAPOL T 800 p: C16/C18 80 EO'lu yağ alkolü etoksilat
SAPOGENAT T 040: Tribütilfenol etoksilat, 4 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 26 – 29 (2)
SAPOGENAT T 060: Tribütilfenol etoksilat, 6 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 53 – 56 (2)
SAPOGENAT T 080: Tribütilfenol etoksilat, 8 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 60 – 68 (2)
SAPOGENAT T 110: Tribütilfenol etoksilat, 11 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 42 – 44 (1)
SAPOGENAT T 130: Tribütilfenol etoksilat, 13 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 62 – 64 (1)
SAPOGENAT T 180: Tribütilfenol etoksilat, 18 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu 61 – 64 (3)
SAPOGENAT T 300: Tribütilfenol etoksilat, 30 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu –
SAPOGENAT T 500: 50 EO'lu tribütilfenol etoksilat
ARKOPAL N 040: Nonilfenol etoksilat, 4 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 36 – 38 (2)
ARKOPAL N 060: Nonilfenol etoksilat, 6 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 61 – 63 (2)
ARKOPAL N 080: Nonilfenol etoksilat, 8 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 32 – 34 (1)
ARKOPAL N 090: Nonilfenol etoksilat, 9 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 52 – 54 (1)
ARKOPAL N 100: Nonilfenol etoksilat, 10 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 62 – 65 (1)
ARKOPAL N 130: Nonilfenol etoksilat, 13 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı macun 83 – 86 (1)
ARKOPAL N 150: Nonilfenol etoksilat, 15 EO ile Yaklaşık %100 Macunsu 92 – 95 (1)
ARKOPAL N 208: Nonilfenol etoksilat, 20 EO ile Yaklaşık %80 Sıvı 70 – 73 (3)
ARKOPAL N 238: Nonilfenol etoksilat, 23 EO ile Yaklaşık %80 Sıvı 73 – 75 (3)
ARKOPAL N 300: Nonilfenol etoksilat, 30 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu 76 – 78 (3)
ARKOPAL N 307: Nonilfenol etoksilat, 30 EO ile Yaklaşık %70 Sıvı 76 – 78 (3)
ARKOPAL N 308: Nonilfenol etoksilat, 30 EO ile Yaklaşık %80 Mumsu 76 – 78 (3)
ARKOPAL N 407: 40 EO ile nonilfenol etoksilat –
GENAPOL X 050: Nonilfenol + 4 EO
GENAPOL X 060: Nonilfenol + 6 EO
GENAPOL X 080: Nonilfenol + 8 EO
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 9 EO
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 10 EO
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 11 EO
EMULSOGEN LCN 115: Nonilfenol + 13 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 15 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 20 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 23 EO
EMULSOGEN LCN 287: Nonilfenol + 30 EO
EMULSOGEN LCN 407: Nonilfenol + 40 EO
EMULSOGEN 4084: %60 EO ile EO-PO blok polimer Yaklaşık %100 Mumsu 26 – 29 (2)
GENAPOL PF 10: %10 EO ile EO-PO blok polimer Yaklaşık %100 Sıvı 53 – 56 (2)
GENAPOL PF 20: %20 EO yaklaşık %100 Sıvı ile EO-PO blok polimer 42 – 44 (1)
GENAPOL PF 40: %40 EO yaklaşık %100 Sıvı ile EO-PO blok polimer 62 – 64 (1)
GENAPOL PF 80: %80 EO ile EO-PO blok polimer Yaklaşık %100 Mumsu 61 – 64 (3)
GENAPOL PF 80 FP: %80 EO içeren EO-PO blok polimer
GENAPOL EP 0244: C10 /C12 yağlı alkol EO-PO Yaklaşık %100 Sıvı 35 – 38
GENAPOL EP 2424: C12 /C13 yağlı alkol EO-PO katkı ürünü
GENAPOL EP 2464: C12 /C14 yağlı alkol EO-PO katkılı ürün
GENAPOL EP 2544: C12 /C12 oksoalkol EO-PO katkı ürünü
GENAPOL EP 2552: C12 /C13 oksoalkol EO-PO katkı ürünü
GENAPOL EP 2564: C12 /C14 oksoalkol EO-PO katkı ürünü
GENAPOL EP 2584: C12 /C15 okzoalkol EO-PO katkı ürünü
GENAPOL BE 2410: C12 /C14 yağlı alkol etoksilat 10EO
GENAPOL BE 2805: C12 /C18 yağlı alkol etoksilat 5EO
GENAPOL BE 2810: C12 /C18 yağlı alkol etoksilat 10EO
EMULSOGEN TS 100: Tristirilfenol etoksilat, 10 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu 65 – 69 (2)
EMULSOGEN TS 160: Tristirilfenol etoksilat, 16 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 58 – 62 (1)
EMULSOGEN TS 200: Tristirilfenol etoksilat, 20 EO 55 – 60 (3)
EMULSOGEN TS 290: 29 EO 67 – 69 (3) ile tristirilfenol etoksilat
EMULSOGEN TS 540: 54 EO 72 – 74 (3) ile tristirilfenol etoksilat
EMULSOGEN TS 600: 60 EO'lu tristirilfenol etoksilat –
GENAPOL BA 040 4 EO'lu benzil alkol etoksilat
GENAGEN C 100: C12/C18 Hindistan cevizi yağ asidi etoksilat, 10 EO ile
GENAMIN C 020: 2 EO ile C8/C18 Hindistan cevizi yağlı amin etoksilat
GENAMIN C 050: 5 EO'lu C8/C18 Hindistan cevizi yağlı amin etoksilat
GENAMIN C 100: 10 EO ile C8/C18 Hindistan cevizi yağlı amin etoksilat
GENAMIN C 150: 15 EO ile C8/C18 Hindistan cevizi yağlı amin etoksilat
GENAMIN C 200: 20 EO ile C8/C18 Hindistan cevizi yağlı amin etoksilat
GENAMIN O 020 özel: 2 EO'lu oleyl amin etoksilat
GENAMİN O 050 Setil/oleil amin etoksilat, 5 EO ile
GENAMIN O 080 Setil/oleil amin etoksilat, 8 EO ile
GENAMIN O 200 Setil/oleil amin etoksilat, 20 EO ile
GENAMIN S 020 Setil/stearil amin etoksilat, 2 EO ile
GENAMIN S 080 Setil/stearil amin etoksilat, 8 EO'lu
GENAMIN S 100 Setil/stearil amin etoksilat, 10 EO ile
GENAMIN S 150 Setil/stearil amin etoksilat, 15 EO ile
GENAMIN S 200 Setil/stearil amin etoksilat, 20 EO ile
GENAMIN S 250 Setil/stearil amin etoksilat, 25 EO ile
GENAMIN T 020 Donyağı yağlı alkil amin etoksilat, 2 EO ile
GENAMIN T 100 Donyağı yağlı alkil amin etoksilat, 10 EO ile
GENAMIN T 150 Donyağı yağlı alkil amin etoksilat, 15 EO ile
GENAMIN 3920 2 EO'lu kapril amin etoksilat
GENAMIN CH 020: 10 EO'lu siklo heksil amin etoksilat
EMULSOGEN EL 200: 20 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 360: 36 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 400: 40 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 540: 54 EO ile hint yağı etoksilat Yaklaşık %100 Sıvı 49 – 53 mg KOH/g
HOSTACERIN DGI Digliserol diizostearat Yaklaşık %100 Sıvı 160 – 180 mg KOH/g
HOSTACERİN DGMS: Digliserol monostearat Yaklaşık %100 Peletler 160 – 180 mg KOH/g
HOSTACERIN DGSB: 4 EO ile etoksillenmiş digliserol distearat
EMULSOGEN 4156: 20 EO'lu etoksilat sorbitan monolaurat
HOSTAPUR OS Sıvı: C14/C16 alfa-olefin sülfonatlar, sodyum tuzu
HOSTAPUR OSB: C14/C16 alfa-olefin sülfonat, sodyum tuzu
HOSTAPUR SAS 30: C14/C17 İkincil alkan sülfonat, sodyum tuzu
HOSTAPUR SAS 60: C14/C17 İkincil alkan sülfonat, sodyum tuzu
HOSTAPUR SAS 93: C14/C17 İkincil alkan sülfonat, sodyum tuzu
EMULSOGEN APS 100: Alil polioksialkilen sülfat ile
EMULSOGEN EPA 073: 4 PO ve 10 EO, amonyum tuzu
EMULSOGEN EPA 078: 7 EO'lu alkil polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN EPA 1954: 7 EO'lu alkil polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN LA 033: C12/C14 alkil sülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN LA 083: 3 EO'lu C12/C14 alkil polietilen glikol eter sülfat, amonyum tuzu
EMULSOGEN LCA 213: 8 EO'lu C12/C14 alkil polietilen glikol etersülfat, amonyum tuzu
EMULSOGEN PF 20 S: Alkol polietilen glikol eter sülfat, 21 mol EO içeren amonyum tuzu
GENAPOL LRO Sıvı: Polialkilen glikol etersülfat, amonyum tuzu
GENAPOL LRO Macun: C12/C14 alkil polietilen glikol eter eter sülfat, 2 EO, sodyum tuzu
HOSTAPAL BV Kons.: 2 EO'lu C12/C14 alkil polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
HOSTAPAL BV Sıvı: 7 EO'lu tribütil fenol polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
ZELIQUID LP 2: 7 EO'lu tribütil fenol polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN SF 8 Diizooktil sülfosüksinat, sodyum tuzu
HOSTAPHAT CC 100: Setil fosforik asit ester, asit form, mono/diester
HOSTAPHAT CK 100: Setil fosforik asit ester, potasyum tuzu, mono/diester
HOSTAPHAT MDAH: Mono-/di-2-etilheksil fosforik asit ester, asit formu
HOSTAPHAT 145: Oleyl polioksetil (5 EO) fosforik asit mono/diester, asit formu
HOSTAPHAT 1306 İzotridesil polioksetil (6 EO) fosforik asit mono/diester, asit formu
HOSTAPHAT KL 340 D: Lauril polietoksi (4 EO) fosforik asit ester, sodyum tuzu, mono/di/triester
HOSTAPHAT KW 340 D: Stearil polietoksi (4 EO) fosforik asit ester, sodyum tuzu, mono/di/triester
HOSTAPHAT MIT 080: Tridesil polietilen glikol eter fosforik asit ester (8 EO), asit formu, yaklaşık %80 mono ester
HOSTAPHAT OPS 30: Suda çözünmüş oktan fosfonik asit
HOSTAPHAT OPS 75 E: n-Oktan fosfonik asit + etanol/su
HOSTAPHAT OPS 100: n-Oktan fosfonik asit
EMULSOGEN CIO 050: İzooktil polioksetil (5EO) asetik asit
EMULSOGEN CNO 080: n-Oktil polioksetil (8EO) asetik asit
EMULSOGEN COA 070: Okso Alkil polioksetil (7EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 020: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 050: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 080: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 100: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN DTC 070: İzotridesil polioksetil (7EO) asetik asit
ARKOMON SO: Oleoyl sarkosin
MEDIALAN LD: Lauroil sarkosit, Na tuzu
ARKOPON T 8015: Oleik asit metil taurid, sodyum tuzu
HOSTAPON CT Yapıştır: Hindistan cevizi yağ asidi metil taurid, Na tuzu
HOSTAPON SCI-65 G: Hindistan cevizi yağ asidi isetionat, Na tuzu, %20 stearik asitle harman
HOSTAPON SCI-85 G: Hindistan cevizi yağ asidi isetionat, Na tuzu
HOSTAPON TPHC Oleik asit metil taurid, Na tuzu
Genagen LAA: Sodyum amfoasetat
HOSTAPON CGN: N-Cocoyl glutamat, sodyum tuzu
HOSTAPON SG: Sodyum kokoil glisinat

ARKOPAL N 100'ün Eş Anlamlıları:
4-Nonilfenil-polietilen glikol
polietoksile nonilfenol
Etilen oksit-nonilfenol polimeri
TX-5
TX-6
TX-8
TX-9
TX-13
TX-18
TX-21
TX-40
GPR69A
LANCL1
RABEPK
NP12EO
aral90
P41 haritası
RAB9P40
RENEX698
nonoksinol
trycolnp-1
conconi-90
dowfax9n20
lissapolnx
nonoksinoller
ANTAROXA400
NONIDE P41
carsononn-9
rewopolhv-9
triton-100
NONOKSİNOL-25
SÜRFONICN-95
protachem630
marlofen812
nötronyx600
arkopaln-090
Triton? N-42
ARKOPAL N 100
tergitolnp-14
TERGİTOL NP X
NonylFenol95
Tergitol NP-33
Emülgatör (NP)
chemaxnpserileri
SENKRONİK NP 5
Triton(R) N-42
ARKOPAL(R)N 100
NP-40 İKAME
TERGİTOL(R) NPX*
Nonoksinol(CP2000)
OLMAYANTP40ÇÖZÜM
TERGİTOLNP(İYONİK OLMAYAN)
GC İÇİN IGEPAL CO 990
Sinperonik(R) NP 5
Sinperonik(R) NP 10
imbentin-n/52 solüsyonu
LUTENSOL AP 20 GC İÇİN
nonilfenoletoksilat
nonilfeniletoksilat
peg-9nonilfenileter
tergitoltp-9(iyonik olmayan)
tergitolnp-33(iyonik olmayan)
tergitolnp-35(iyonik olmayan)
tergitolnp-40(iyonik olmayan)
etoksillenmiş nonilfenol
Nonidet(R) P40 Çözümü
nonilfenoksipoli(etilen
NENİLFENOLMONOETOKSİLAT
polialkoksilatalkilfenol
NENİLFENOLETOKSİLAT(EO6)
Tergitol(R)NP-10(iyonik olmayan)
polioksietilennonilfenol
NONİLFENOL12ETİLENOKSİT
NENİLFENOLETOKSİLAT(EO9)
Nonilfenoletoksilatlar NFE
NONİLFENOL(1)ETİLENOKSİT
POLİOKSİETİLENENONİLFENOLLER
ETOKSİLETENOİLFENİLETER
NENİLFENOLDODESİLETOKSİLAT
NonidetTM P 40 İkame
40 kDa Rab9 efektör proteini
NONİLFENİL(30)POLİETOKSİLAT
POLİOKSİETİLEN-20-NOİLFENOL
NONİLFENOKSİ-POLİETOKSİETANOL
ERK2, aktif, GST etiketli insan
POLİOKSİETİLEN-100-NOİLFENOL
nonidet p 40 ikame solüsyonu
Nonilfenilpolioksietileneter
Polioksietilenonilfenoleterler
polioksietilenpentilfenoleter
nonilfenolalkilfenoletoksilat6
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN