Quick Search

PRODUCTS

BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE

SYNONYMS 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]-phenol];Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine;2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis{5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol};2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol) CAS NO:187393-00-6
  • Share !
E-NEWSLETTER