Hızlı Arama

ÜRÜNLER

BORAKS DEKAHİDRAT


CAS NO: 1303-96-4
EC NUMARASI: 603-411-9


IUPAC İSİMLERİ:

borace dekahidrat
Boraks (B4Na2O7.10H2O)
boraks (Sodyum Tetraborat Dekahidrat)
boraks dekahidrat
di-Sodyum tetraborat dekahidrat disodyum 1,3,5,7-tetrahidroksi-2,4,6,8,9-pentaoksa-3,7-dibora-1,5-diboranuidabisiklo[3.3.1]nonan oktahidrat
disodyum [oksido(oksoboraniloksi)boranil]oksi-oksoboraniloksiborinat dekahidrat
disodyum bisiklo[3.3.1]tetraboroksan-3,7-bis(olat) dekahidrat
disodyum tetraborat dekahidrat
disodyum tetraborat dekahidrat
disodyum tetraborat dekahidrat, boraks dekahidrat
disodyum tetraborat dekahidrat/boraks dekahidrat
Disodyum tetraborat, susuz
Disodyum tetraborat, dekahidrat
Na2-tetraborat 10H2O
Natriumtetraborat-10-Wasser
Nátrium-tetraborát-dekahidrát
SODYUM BORAT
Sodyum Borat Dekahidrat
Sodyum borat dekahidrat
sodyum borat, dekahidat
sodyum tetraborat
SODYUM TETRABORAT DEKAHİDRAT
Sodyum Tetraborat Dekahidrat
Sodyum tetraborat dekahidrat
Tinkal
Susuz Boraks, Boraks Deca-Hidrat
Boraks
Boraks
boraks dekahidrat
boraks pentahidrat
borik asit, disodyum tuzu
di-Sodyum tetraborat susuz
di-Sodyum tetraborat dekahidrat
disodyum tetraborat
disodyum 1,7-dioksotetraboroksan-3,5-bis(olat)
Disodyum [oksido (oksoboraniloksi)boranil]oksi-oksoboraniloksiborinat dekahidrat
Disodyum [oksido(oksoboraniloksi)boranil] oksi-oksobranil oksiborinat
Disodyum [oksido(oksoboraniloksi)boranil]oksi-oksoboraniloksiborinat
disodyum [oksido(oksoboraniloksi)boranil]oksi-oksoboraniloksiborinat dekahidrat
disodyum bisiklo[3.3.1]tetraboroksan-3,7-bis(olat)
disodyum tetraborat
disodyum tetraborat
disodyum tetraborat susuz
Disodyum Tetraborat Dekahidrat
Disodyum tetraborat dekahidrat Boraks dekahidrat
disodyum tetraborat pentahidrat
disodyum tetraborat,
Disodyum tetraborat, susuz
disodyum tetraborat, susuz borik asit, disodyum tuzu
Disodyum Tetraborat, Anydrous
Disodyum tetraborat, dekahidrat
Na2-tetraborat
Sodyum borat
Sodyum Borat Dekahidrat
sodyum tetraborat
sodyum tetraborat
Sodyum Tetraborat Dekahidrat
Sodyum tetraborat pentahidrat
tetraborato disódico, dekahidrat

EŞ ANLAMLILARI :

SWABS 10ML PEPTON FYSIOLOG. TUZLU ÇÖZ.; SODYUM TETRABORAT DEKAHİDRAT BİYOKT; Boraks, Sodyum tetraborat, dekahidrat, sodyum borat, dekahidrat, antipiyonin, borascu; Borik asit sodyum dekahidrat; Sodyum tetraborat dekahidratACS reaktifi, %99,5-105.0 (Titrasyon); antipiyonin; antipiyonin[qr]; borasku; 1303-96-4; Boraks; Boraks (B4Na2O7.10H2O); Boraks dekahidrat; SODYUM BORAT, DEKAHİDRAT; Sodyum tetraborat dekahidrat; MFCD00149193; UNII-91MBZ8H3QO; 91MBZ8H3QO; disodyum; 3,7-dioksido-2,4,6,8,9-pentaoksa-1,3,5,7-tetraborabisiklo[3.3.1]nonan; dekahidrat; antipiyonin; Borasçu; borisin; çözücü; Tronabor; Jaikin; Neobor; Gerstley borat; Boraks granül; Bura; Gertley borat; şişirilmiş boraks; Boro-sprey; Boraks [ISO]; Na2B4O7 dekahidrat; 20 Katır Takımı Boraks; Sodyum borat [JAN:NF]; B4H20Na2O17; CCRIS 4946; HSDB 328; CHEMBL3833375; DTXSID2034384; DTXSID701014356; Boraks (Na2(B4O7).10H2O); AKOS015913997; AKOS030228672; Boratlar, tetra, sodyum tuzları, dekahidrat; AI3-51683; Bor sodyum oksit (B4Na2O7), dekahidrat; Q5319; Z3737; Sodyum borat dekahidrat (Na2B4O7.10H2O); Borik asit (H2B4O7), disodyum tuzu, dekahidrat; Q26840931,1313726-63-4; Disodyum 3,7-dioksido-2,4,6,8,9-pentaoksa-1,3,5,7-tetraborabisiklo[3.3.1]nonan dekahidrat;SWABS;10ML PEPTON FYSIOLOG. TUZLU SOLÜ.;SODYUM TETRABORAT DEKAHİDRAT BIOXT;Boraks,Sodyum tetraborat,dekahidrat,sodyum borat, dekahidrat,antipiyonin,borascu;Borik asit sodyum dekahidrat;Sodyum tetraborat dekahidratACS reaktifi, %99,5-105.0 (Titrasyon);antipyonin;antipyonun; borascu;boratlar,tetra,sodyumtuzu,dekahidrat;boratlar,tetra,sodyumtuzları(dekahidrat;boraks(b4na2o7.10h2o);boraks(na2(b4o7).10h2o);borikasit(h2b4o7),disodyumtuz,dekahidrat;borisin;boronsodyumoksit(b4na2o7.10h2o); ,dekahidrat;bura;caswellnumber109;di-Sodyumtetraborat,dekahidr;epapestisidcode011102;gerstleyborate;gertleyborate;jaikin;jaikin[qr];neobor;neobor[qr];polibor[qr];sodyumbiborat[qr]r;sodyumborat[qr]r; na2b4o7.10h2o);sodyumboratkahidrat[qr];sodyumperoksoborat,anhidroz;sodyumpiroborat;sodyumpiroborat[qr];sodyumpiroboratlıkahidrat;sodyumpiroboratlıkahidrat[qr];BORAX 10 MOL;BORAKS DEKASHYDRATE; -SODYUM TETRABORAT DEKAHİDRAT;KAYNAKLI BORAKS;Sodyum tetrabo dekahidrat oranı, analiz için, %99,5;SODYUM TETRABORAT, DEKAHİDRAT BİYO-RAFİNE;SODYUM TETRABORAT, DEKAHİDRAT REAKTİF (ACS);Sodyumtetraboratekahidrat,99.5+%(ACS);boraks, sodyum borat (tetra);sodyum borat (tetra);Sodyum tetraborat dekahidrat, analiz için ACS, %99,5+;di-Sodyum tetraborat dekahidrat, ekstra saf, BP, NF;SODYUM BORAT, ACS;Sodyum tetraborat d;SodiuM tetraborat dekahidrat, %99,5+, ACS reaktifi;SodiuM tetraborat dekahidrat, analiz için ACS, %99,5+ 25GR;Sodyum tetraborat dekahidrat, analiz için, %99.5 1KG;Sodyum Borat, Dekahidrat, Reaktif, ACS;DI-SODYUM TETRABORAT DEKAHYDRAT GR ACS;DI-SODYUM TETRABORAT DEKAHYDRAT SERTİFİKASI


Boraks Dekahidrat, önemli bir bor bileşiği, bir mineral ve bir borik asit tuzudur. Toz boraks, suda çözünen yumuşak renksiz kristallerden oluşan beyazdır. Bir dizi yakından ilişkili mineral veya kristal su içeriğinde farklılık gösteren kimyasal bileşiklere boraks denir ve bu kelime genellikle oktahidratı belirtmek için kullanılır. Ticari olarak satılan boraks kısmen kurutulur.

Boraks, birçok deterjan, kozmetik ve emaye cilanın bir bileşenidir. Biyokimyada, yangın geciktirici olarak, mantar önleyici bir bileşik olarak, cam elyafı imalatında, metalurjide bir akı olarak, radyoaktif kaynaklar için nötron yakalama kalkanları, yemek pişirmede bir tekstüre maddesi olarak tampon çözeltiler yapmak için kullanılır. Slime'daki çapraz bağlayıcı ajan, fotoğraf geliştiricilerde alkali olarak, diğer bor bileşikleri için bir öncü olarak ve bunun tersi olan borik asit ile birlikte bir insektisit olarak faydalıdır.

KULLANIM ALANLARI
Çeşitli kullanımlar için genel yapıştırıcılar ve bağlayıcı maddeler.
Hayvanların yetiştirilmesi ve yetiştirilmesi ve mahsullerin yetiştirilmesi dahil olmak üzere tarımla ilgili.
Mahsullerde kullanılan veya mahsullerin yetiştirilmesiyle ilgili ürünler.
Çiçeklerin ekin olarak yetiştirilmesiyle ilgili.
Meyve mahsulleri veya meyvelerin işlenmesi veya korunması ile ilgili
Yapışmayı önlemek için kullanılır.
Donma önleyici maddeler veya buz çözücü ürünler.
Hastalığa neden olan mekanizmaların büyümesini engellemek veya yok etmek için kullanılan pestisit türü giysilere emprenye edilebilir.
Basılı kağıtlar arasında hava boşluğu oluşturmak için kullanılan sprey tozu.
Otomobillerin bakım ve onarımı ile ilgili olarak, otomobiller için temizlik ve bakım ürünleri (oto şampuanı, cila/balmumu, alt takım bakımı, fren gresi).
Boyada, kumda vb. kullanılan bağlayıcı maddeler
Binalar veya tekneler için inşaat veya inşaat süreci ile ilgili (sıhhi tesisat ve elektrik işleri, duvar örme vb. faaliyetleri içerir)
Döşeme, yalıtım, kalafat, kiremit, ahşap, cam vb. gibi inşaat sürecinde kullanılan malzemeler.
Kimyasal bir laboratuvarda kullanıldığında, kimyasal için kullanılan değiştirici.
Çok çeşitli uygulamalara sahip deterjanlar.
Kuru temizleme kuruluşlarında bulunan veya kullanılan ürünler veya kimyasallar.
Kürk hayvanlarının veya kürk ürünlerinin yetiştirilmesiyle ilgili.
Evcil hayvanlarla ilgili ürünler, evcil hayvan maması, evcil hayvanların temizliği vb. için genel terim.
İletken malzemeler veya maddeler (bir şeyi iletebilen, tipik olarak ısı veya elektrik).
Enzim inhibitörleri, stabilizatörler ve enzim değiştirme ajanları.
Çamaşır ürünleri (temizlik/yıkama maddeleri gibi) veya çamaşır yıkama tesisleri.
Gıda üretimi ile ilgili (restoran, catering vb.)
Tüketici veya endüstriyel kullanım için gübre ve gübre üretimi
Boyalar, tekstiller, plastikler vb. için dolgu maddeleri
Boyalarda, tekstillerde, plastiklerde vb. yanıcılığı önlemek için yangın önleyici malzemeler veya katkı maddeleri/kaplamalar
Deri ürünleri ve derinin tabaklanması ve işlenmesi sürecinde kullanılan ürünler/kimyasallar.
Kağıt hamuru veya kağıt ürünlerinin veya genel olarak kağıt ürünlerinin imalatı ile ilgili.
Bilgisayarlar veya bilgisayar üretimi ile ilgili.
Mobilya veya mobilya imalatı (sandalyeler ve masalar ile şilteler, teras mobilyaları vb. gibi daha genel mobilyaları içerebilir).
Cam veya cam ürünleri (örneğin cam temizleme ürünleri) veya cam imalatı.
Uzun süredir hafif bir antiseptik fungisit ve bir herbisit olarak kullanılmaktadır... Bitki örtüsü üzerinde tam kontrol, patikalar gibi, uzun süreli kontrol sağlar. Ayrıca Formicidae'yi kontrol etmek için gıda depoları için böcek yemlerinde kullanılır.
Metallerin lehimlenmesi, sır ve emaye imalatı, tabaklama, temizlik maddelerinde, suni olarak yaşlandırma ahşabı, koruyucu olarak, tek başına veya ağaç mantarına, yanmaz kumaşlara ve ahşaba karşı diğer antiseptiklerle; hamamböceği kontrolünde derilerin kürlenmesi ve korunması. Tamponlarda, analitik kimyada kompleks oluşturucu veya maskeleyici ajan olarak.
Dayanıklılığı artırmak için yalıtım cam elyafı bileşeni, termal özellikleri iyileştirmek için borosilikat camlarda, ev temizlik ürünlerinde mikrop öldürücü madde, emayelerde, fritlerde ve sırlarda eritken, gübrelerde bir besin maddesi; seçici olmayan herbisit veya toprak sterilantı, antifrizde korozyon önleyici, demir dışı metalurjide akış, demirli ve demirsiz bor alaşımlarının üretiminde, selülozik malzemeler için alev geciktirici, perboratlar için kimyasal ara madde ve çok sayıda diğer bor türevleri.
Gıda işleme alanlarında çatlak ve çatlak tedavisi için toz halinde böcek ilacı.
Böceklerin dış iskeletinde aşındırıcı ve mide zehiri görevi görür. Yabani otları kontrol etmek için herbisit olarak da kullanılır; ahşap ürünlerde çürüme mantarlarına karşı koruyucu, yüzme havuzlarında ve kanalizasyon sistemlerinde yosun önleyici olarak kullanılır.

Boraks dekahidrat doğada mineral, boraks (tinkal) olarak bulunur. En yaygın sodyum borat cevherlerinden biridir. Bileşiğin çeşitli endüstriyel uygulamaları vardır. Rafine edilmiş malzeme çoğunlukla ev temizlik ürünlerinde kullanılır. Pireks ve diğer borosilikat camların yapımında kullanılır. Boraks Dekahidrat, bitkiler için eser bir besin maddesi olarak bor kaynağı olarak küçük miktarlarda gübrelere eklenir. Yüksek saflıkta Boraks Dekahidrat kozmetik, tuvalet ürünleri ve elektrolitik kapasitörlerde kullanılır. Ayrıca yangın geciktiricilerde, yapıştırıcılarda ve herbisitlerde kullanılır.
kullanır
Bazı göl yataklarında bulunan doğal, renksiz bir tuz kristali. Suda ve gliserinde çözünür ancak alkolde çözünmez. Su ile karıştırıldığında hafif bir alkali reaksiyon oluşturur. Fotoğrafta kullanımı esas olarak altın tonlama banyolarında pH değiştiricisi olarak kullanıldı, ancak aynı zamanda pirogallik asit geliştiricilerinde sınırlayıcı ve hidrokinon geliştiricilerinde hızlandırıcı olarak da kullanıldı.
Tamponlar; kompleks yapıcı veya maskeleyici ajan.
Lehimleme metalleri; sır ve emaye imalatı; bronzlaşma; yapıştırıcıların üretiminde ve korozyon önleyici sistemlerde; Bileşiklerin temizliğinde; yapay olarak yaşlanan ahşap; ağaç mantarına karşı tek başına veya diğer antiseptiklerle birlikte koruyucu olarak; yanmaz kumaşlar ve ahşap; derileri kürlemek ve korumak; hamamböceği kontrolünde. Farmasötik yardım (alkalizer).


pH tamponu
Borat iyonları (genellikle borik asit olarak sağlanır) biyokimyasal ve kimyasal laboratuvarlarda tampon yapmak için kullanılır, örn. kaplama prosedürlerinde TBE tamponu (borat tamponlu tris-hidroksimetilaminometonyum) veya daha yeni SB tamponu veya BBS tamponu (borat tamponlu salin) gibi DNA ve RNA'nın poliakrilamid jel elektroforezi için. Borat tamponları (genellikle pH 8'de) ayrıca dimetil pimelimidat (DMP) bazlı çapraz bağlama reaksiyonlarında tercihli dengeleme solüsyonu olarak kullanılır.

Kompleksleyici ajan
Borat kaynağı olarak Boraks Dekahidrat, boratın sudaki diğer maddelerle birlikte çeşitli maddelerle kompleks iyonlar oluşturma yeteneğinden yararlanmak için kullanılmıştır. Borat ve uygun bir polimer yatağı, şeker hastalığında uzun süreli hipergliseminin bir göstergesi olan glikosile edilmemiş hemoglobinden (esas olarak HbA1c) farklı olarak glikosile edilmemiş hemoglobin kromatografisi için kullanılır.

Su yumuşatma maddesi
Su yumuşatma için kullanılmış olmasına rağmen, tek başına Boraks Dekahidrat, sertlik katyonları için yüksek bir afiniteye sahip değildir. Su yumuşatma için kimyasal denklemi aşağıda verilmiştir:

Ca2+ (sulu) + Na2B4O7 (sulu) → Ca B4O7 (s)↓ + 2 Na+ (sulu)
Mg2+ (sulu) + Na2B4O7 (sulu) → Mg B4O7 (s)↓ + 2 Na+ (sulu)
Sodyum iyonları suyu "sert" yapmaz. Bu yöntem hem geçici hem de kalıcı sertlik türlerini gidermek için uygundur.

akı
Demir ve çeliğin kaynağında akı olarak Boraks Dekahidrat ve amonyum klorür karışımı kullanılır. İstenmeyen demir oksidin (ölçek) erime noktasını düşürür ve akmasına izin verir. Boraks Dekahidrat ayrıca altın veya gümüş gibi mücevher metallerini lehimlerken eritilmiş lehimin metali ıslatmasını ve bağlantıya eşit şekilde akmasını sağladığında eritken olarak suyla karıştırılarak kullanılır. Boraks Dekahidrat ayrıca tungsten çinko ile "ön kalaylama" için iyi bir eriticidir - tungsten yumuşak lehimlenebilir hale gelir. Boraks Dekahidrat genellikle dövme kaynağı için bir eritken olarak kullanılır.

Küçük ölçekli altın madenciliği

Eski buharlı traktör ve Boraks Dekahidrat vagonları, Ölüm Vadisi Milli Parkı
Boraks Dekahidrat, küçük ölçekli madencilik tesislerinde altın çıkarmak için tercih edilen yöntem olarak cıvanın yerini alıyor. Yönteme Boraks Dekahidrat yöntemi denir ve Filipinler'de kullanılır.

Flubber
Ana madde: Flubber (malzeme)
Bazen Slime, Flubber, 'gluep' veya 'glurch' (ya da yanlış olarak Silly Putty olarak adlandırılan ve silikon polimerlerine dayanan) olarak adlandırılan kauçuksu bir polimer, polivinil alkolün Boraks Dekahidrat ile çapraz bağlanmasıyla yapılabilir. Elmer's Glue ve Boraks Dekahidrat gibi polivinil asetat bazlı yapıştırıcılardan flubber yapmak, yaygın bir temel bilim gösterimidir.

Diğer kullanımlar

Tıbbi
Mantar önleyici ayak ıslatma
Atların toynaklarında pamukçuk tedavisi
Bazı ticari vitamin takviyelerinde bulunur
Diğer
Emaye sırlarda içerik
Cam, çanak çömlek ve seramik bileşeni
Islak, yeşil ve bisküvi üzerine uyumu artırmak için seramik astarlarda ve sırlarda katkı maddesi olarak kullanılır
Yangın geciktirici
Selüloz yalıtımı için mantar önleyici bileşik
Yün için güve yemez %10 çözüm
Dolaplarda, boru ve kablo girişlerinde, duvar kaplama boşluklarında ve sıradan pestisitlerin istenmediği erişilemeyen yerlerde inatçı haşerelerin (örneğin Alman hamamböceği) önlenmesi için toz haline getirilmiştir[36]
Deterjanlarda kullanılan sodyum perborat monohidratın yanı sıra borik asit ve diğer boratların öncüsü
Kazein, nişasta ve dekstrin bazlı yapıştırıcılarda yapışkanlaştırıcı bileşen
Polivinil asetat, polivinil alkol bazlı yapıştırıcılarda yapışkanlaştırıcı bir bileşen olan borik asit için öncü
Florür detoksifikasyonu
Gomalak'ı ısıtılmış Boraks Dekahidratta çözerek daldırma kalemleri için silinmez mürekkep yapmak
Yılan derileri için sertleştirici
Somon balığı için spor balıkçılığında kullanım için somon yumurtaları için kürleme maddesi
pH'ı kontrol etmek için yüzme havuzu tampon maddesi
Nükleer reaktörlerde ve kullanılmış yakıt havuzlarında reaktiviteyi kontrol etmek ve nükleer zincirleme reaksiyonu durdurmak için kullanılan nötron emici
Bor eksikliği olan toprakları düzeltmek için mikro besin gübresi olarak.
Tahnitçilikte koruyucu
Yangınları yeşil bir tonla renklendirmek için
Geleneksel olarak, görünümü iyileştirmek ve sinekleri caydırmak için jambon gibi kuru kürlenmiş etleri kaplamak için kullanılmıştır.
Araba radyatörü ve motor bloğu sızıntılarını durdurmak için
Demirciler tarafından dövme kaynağında kullanılır
Tahta kurdu tedavisi olarak kullanılır (suda seyreltilmiş)
Boraks Dekahidrat, sodyum borat, sodyum tetraborat veya disodyum tetraborat, doğal olarak oluşan bir bileşiktir.
Daha çok özellikle çamaşırlarda (suyu yumuşatma) temizlemeye yardımcı olarak kullanılır. Boraks Dekahidrat, temizlik yardımcısı olarak bulaşık makinesi deterjanı, zemin ve duvar temizleyicisi olarak ve dış mekan mobilyalarını, tuvaleti, porselen lavaboları, paslanmaz çelikten lekeleri temizlemek için de kullanılır. Boraks Dekahidrat, karıncaları, su böceklerini ve hamamböceklerini uzak tutmak ve uyuzlu köpeklere ve bitler ve akarlar dahil çeşitli parazit sorunları olan insanlara yardım etmek için parazit kontrolü için kullanılabilir. Alkalinitesi ve mantar önleyici özellikleri nedeniyle, Boraks Dekahidrat, saç bakım ürünlerinde kronik ve utanç verici saç derisi koşullarını iyileştirmek için kullanılır. Boraks Dekahidrat ayrıca sağlık sorunları (artrit, osteoporoz, kemik çıkıntıları, kalsiyum birikintileri, lupus, otoimmün hastalık, hormon dengesizlikleri, mantar, kandida, saçkıran, tinea versicolor, uykusuzluk, pürüzlü cilt) için bir çare olarak kullanılır. Ayrıca, Boraks Dekahidrat yangın geciktirici olarak, metalurjide akı olarak, diğer bor bileşikleri için bir öncü olarak, cam elyafı ve selüloz yalıtımı için mantar önleyici bileşik olarak, biyokimyada tampon çözeltiler yapmak ve daldırma için silinmez mürekkep yapmak için uygulanır. gomalak ısıtılmış Boraks Dekahidrat içinde çözülerek kalemler.

İlaç Uygulamaları
Boraks Dekahidrat, farmasötik uygulamalarda borik aside benzer şekilde kullanılır (bkz. Borik Asit). Harici olarak hafif bir büzücü ve kremlerde emülsifiye edici bir ajan olarak kullanılmıştır. Ayrıca pastiller, gargaralar, otik preparatlarda (%0.3 a/h) ve oftalmik solüsyonlarda (%0.03-1.0 a/h) kullanılmıştır. Boraks Dekahidrat ayrıca dondurularak kurutulmuş çözeltilerde kristal oluşumunun önlenmesinde araştırılmıştır.
Baldaki sodyum borat müstahzarları, tarihsel olarak boğaz, dil ve ağız için boya olarak kullanılmıştır. Boraks Dekahidrat ayrıca nemlendiriciler, deodorantlar ve şampuanlar gibi kozmetiklerde de kullanılır.

Deterjanlarda, kozmetiklerde ve emaye sırlarda kullanılır. Aynı şekilde biyokimyada, yangın geciktirici, mantar önleyici bileşik olarak, cam elyafı imalatında, metalurjide akı olarak, radyoaktif kaynaklar için nötron yakalama kalkanı olarak, pişirmede bir doku oluşturma maddesi olarak tampon çözeltiler hazırlamak için kullanılır. diğer bor bileşiklerinin habercisidir. Erimiş boraks banyosu, metaller üzerinde karbür kaplama işlemi için kullanışlıdır. Sulu bir ortamda Hetero-Michael reaksiyonları için verimli bir metal içermeyen katalizör olarak uygulanır.

Boraks Dekahidrat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yağlayıcılar ve gresler, yıkama ve temizlik ürünleri, donma önleyici ürünler, ısı transfer sıvıları ve yapıştırıcılar ve dolgu macunları. Boraks Dekahidrat, başka bir maddenin üretimine (ara maddelerin kullanımı) yol açan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.

Boraks Dekahidrat'ın çevreye diğer salınımı muhtemelen şunlardan kaynaklanabilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (ör. döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (ör. metal, ahşap ve plastik inşaat ve yapı malzemeleri).

Boraks Dekahidrat, işyerinde aşağıdaki faaliyetlerde veya işlemlerde kullanılır: malzeme veya nesnelere bağlı maddelerin düşük enerjili manipülasyonu, yüksek sıcaklıkta mineraller/metaller ile potansiyel olarak kapalı endüstriyel işlemler (örn. izabe tesisleri, fırınlar, rafineriler, kok fırınları), yüksek enerji malzeme veya nesnelere bağlı maddelerin işlenmesi (örneğin, sıcak haddeleme/şekillendirme, taşlama, mekanik kesme, delme veya zımparalama), mineraller/metaller ile yüksek sıcaklıkta açık transfer ve işleme ve tabletleme, sıkıştırma, ekstrüzyon yoluyla karışım veya nesnelerin üretilmesi veya peletleme.

Boraks Dekahidrat'ın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: eşyaların üretiminde karışımların formülasyonu, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımı) bir ara adım olarak ve malzemelerde formülasyon. Boraks Dekahidrat'ın çevreye diğer salınımı aşağıdakilerden meydana gelebilir: düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. döşeme, mobilya, oyuncak, inşaat malzemeleri, perde, ayakkabı, deri ürünleri, kağıt ve karton ürünler) iç mekan kullanımı, elektronik ekipman) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) dış mekan kullanımı.

Boraks Dekahidrat, malzemeye dayalı ürünlerde bulunabilir: taş, alçı, çimento, cam veya seramik (örn. tabaklar, tencere/tavalar, gıda saklama kapları, inşaat ve izolasyon malzemeleri), metal (örn. çatal bıçak takımı, tencereler, oyuncaklar, mücevherler) ve kağıt (ör. mendiller, kadın hijyen ürünleri, bebek bezleri, kitaplar, dergiler, duvar kağıtları).

Boraks Dekahidrat şu ürünlerde kullanılır: yağlayıcılar ve gresler, mürekkepler ve tonerler, gübreler, foto-kimyasallar ve yıkama ve temizlik ürünleri.

Boraks Dekahidrat aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri, tarım, ormancılık ve balıkçılık ve basım ve kayıtlı medya reprodüksiyonu. Boraks Dekahidrat aşağıdakilerin imalatında kullanılır: fabrikasyon metal ürünler, makineler ve araçlar ve kimyasallar.

Boraks Dekahidrat, işyeri kapalı, ara sıra kontrollü maruz kalma ile sürekli işlemlerde, kimyasalların aktarılmasında ve makinelerin manuel bakımında (temizlik ve onarım) aşağıdaki faaliyetlerde veya işlemlerde kullanılır.
Boraks Dekahidrat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, metal işleme sıvıları ve yağlayıcılar ve gresler. Boraks Dekahidrat, başka bir maddenin imalatıyla (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.

Boraks Dekahidrat, işyerinde kimyasalların transferi sentez veya formülasyonda kapalı parti işleme, maruz kalma imkanı olan sentez veya formülasyonda kesikli işleme, ara sıra kontrollü maruz kalma ile kapalı, sürekli işlemler, maddenin küçük kaplara aktarılması aşağıdaki faaliyetlerde veya işlemlerde kullanılmıştır. ve açık kesikli işlemlerde karıştırma.

Boraks Dekahidrat'ın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: eşyaların üretiminde karışımların formülasyonu, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımı) bir ara adım olarak ve malzemelerde formülasyon.

Boraks Dekahidrat şu ürünlerde kullanılmaktadır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri. Boraks Dekahidrat, başka bir maddenin imalatıyla (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.

Boraks Dekahidrat aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri. Boraks Dekahidrat, kimyasalların, mineral ürünlerin (örneğin sıvalar, çimento), makine ve araçların, metallerin ve fabrikasyon metal ürünlerin imalatında kullanılır.

Boraks Dekahidrat, kimyasalların işyeri transferinde, ara sıra kontrollü maruz kalma ile kapalı sürekli işlemlerde ve maddenin küçük kaplara aktarılmasında aşağıdaki faaliyetlerde veya işlemlerde kullanılır.

Boraks Dekahidratın çevreye salınması, eşyaların üretiminde endüstriyel kullanımdan, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımı) bir ara adım olarak, endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, bir işleme yardımcısı olarak, karışımların formülasyonu ve maddenin imalatı.

Boraks Dekahidrat, işyerinde kimyasalların transferi, sentez veya formülasyonda toplu işleme maruz kalma olanağı ile sentez veya formülasyonda kapalı toplu işleme ve ara sıra kontrollü maruz kalma ile kapalı, sürekli işlemlerde aşağıdaki faaliyetlerde veya işlemlerde kullanılır.

Boraks Dekahidratın çevreye salınması, maddenin endüstriyel kullanım imalatından, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımı) bir ara adım olarak, işleme yardımcısı olarak, karışımların formülasyonu ve eşyaların üretiminde meydana gelebilir.


 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN