Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ELTESOL SX 40

CAS Numarası: 1300-72-7
EC Numarası: 215-090-9
Moleküler Formül: C24H27Na3O9S3

ELTESOL SX 40, hidrofobik bileşikleri sulu çözeltilerde misel çözündürme dışındaki yollarla çözen bir bileşiktir.
ELTESOL SX 40 tipik olarak bir hidrofilik kısımdan ve bir hidrofobik kısımdan (yüzey aktif maddelere benzer) oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden agregasyona neden olmak için çok küçüktür.
ELTESOL SX 40, yüzey aktif maddelerin daha konsantre formülasyonlarına izin vermek için endüstriyel ve ticari olarak temizlik ve kişisel bakım ürünü formülasyonlarında kullanılmaktadır.

ELTESOL SX 40 içeren yaygın ürünler arasında çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler, bulaşık deterjanları, sıvı sabunlar, şampuanlar ve saç kremleri bulunur.
ELTESOL SX 40, formülü stabilize etmek, viskoziteyi ve bulutlanma noktasını değiştirmek, düşük sıcaklıklarda faz ayrılmasını azaltmak ve köpürmeyi sınırlamak için %0,1-15 konsantrasyonlarda kullanılan bağlayıcı maddelerdir.

ELTESOL SX 40, suda çözünen anyonik bir yüzey aktif maddedir, düşük çözünürlü organik maddelerin çözünürlüğünü artırabilir, sulu formüle edilmiş ürünlerin bulanma noktasını azaltabilir ve sulu ürünlerin viskozitesini azaltabilir.
ELTESOL SX 40, sıvı temizlik, yıkama ve çamaşır deterjanlarında bağlayıcı, viskozite düzenleyici, çözücü ve bulanma noktası ve kristalleşme sıcaklığı düşürücü olarak kullanılan hidrotropik bir maddedir.

ELTESOL SX 40'ın çözündürücü özellikleri, nihai formülasyonlarda bir çözücünün yerine geçebilir.
ELTESOL SX 40 kişisel bakım ürünlerinde, sıvı deterjanlarda, ağır hizmet temizleyicilerde, parafin sökücülerde, bulaşık yıkama sıvılarında, sert yüzey temizleyicilerde, metal işleme temizleyicilerinde ve tekstilde kullanılır, bağlayıcı ve bulanma noktası düşürücü olarak işlev görür.

ELTESOL SX 40 saç bakım ürünlerinde ve temizleyicilerde de bulunan ıslatıcı bir maddedir.
Müşterilerimiz, ürünlerinde ELTESOL SX 40 kullanarak formülün bir yüzeye yayılmasına yardımcı olur ve temizliği daha verimli hale getirir.
ELTESOL SX 40, ELTESOL SX 40'ın daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için bileşenlerin eşit dağılımını sağlayan bir çözücü olarak da kullanılabilir.

ELTESOL SX 40, suyun diğer molekülleri çözme yeteneğini artıran organik bir bileşik olan bir hidrotroptur.
ELTESOL SX 40 düşük tehlikeli bir malzemedir ve bu kimyasalın hem mesleki hem de tüketici kullanımıyla ilişkili olumsuz sağlık etkileri riskinin düşük olması beklenmektedir.

ELTESOL SX 40, bir formülün daha kolay yayılmasına ve etkili bir temizlik sağlanmasına yardımcı olan bir durulama veya ıslatma maddesi olarak işlev görme özelliğinden dolayı, başta şampuanlar olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde bulunan bir yüzey aktif maddedir.
ELTESOL SX 40, hidrotrop veya suyun diğer molekülleri çözme yeteneğini artıran organik bir bileşik olarak sınıflandırılır.
ELTESOL SX 40'ın çözme yetenekleri nedeniyle genellikle şampuanlara diğer bileşenlerin askıda kalmasına yardımcı olan ve bir formülün bulanık görüntüsünü temizleyen bir koyulaştırıcı madde olarak eklenir.

ELTESOL SX 40 evlerde kullanılan sıvı deterjan ve şampuanlarda kullanılmaktadır.
Bu nedenle, ürün formülasyonlarında ELTESOL SX 40 içeren ürünler kullanıldığında tüketicinin oral ve dermal maruziyetleri meydana gelebilir.

ELTESOL SX 40 %40, çözücü, bağlayıcı ve bulutlanma noktası düşürücü olarak kullanılır.
ELTESOL SX 40, organik çözücüler kullanılmadan yüksek oranda inorganik yapıcılar içeren temizlik bileşiklerinin formüle edilmesini sağlar.

Bir formülasyon katkı maddesi olarak, sodyum ksilen sülfonat viskoziteyi ve bulutlanma noktasını azaltır.
ELTESOL SX 40 kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

ELTESOL SX 40, konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonların viskozitesini azaltmak için de kullanılabilir.
ELTESOL SX 40, şampuanlara koyulaştırıcı bir madde olarak sıklıkla eklenen bir yüzey aktif maddedir.

ELTESOL SX 40 başta şampuanlar olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde sıklıkla bulunur.
ELTESOL SX 40, bir formülün daha kolay yayılmasına ve etkili bir temizlik sağlanmasına yardımcı olan bir durulama veya ıslatma maddesi olarak hizmet etme özelliğine sahiptir.

ELTESOL SX 40 evlerde kullanılan sıvı deterjan ve şampuanlarda, tekstil sanayinde kullanılan yağ çözücü bileşiklerde ve baskı patlarında, kağıt sanayinde pentosan ve lignin ekstraktında kullanılan maddelerde, deri sanayinde tutkal katkı maddesi olarak kullanılır.
Sorumlu bir şekilde ele alındığında, göz tahrişi potansiyeli en aza indirilerek tüketicilerin ve çalışanların sodyum ksilen sülfonat içeren malzemeleri güvenli bir şekilde kullanmasına izin verilir.

ELTESOL SX 40 Kullanım Alanları ve Uygulamaları:
ELTESOL SX 40 evlerde kullanılan sıvı deterjan ve şampuanlarda, tekstil sektöründe kullanılan yağ çözücü bileşiklerde ve baskı patlarında kullanılır.
ELTESOL SX 40, ayrıca bir formülün daha kolay yayılmasına yardımcı olan bir durulama veya ıslatma maddesi olarak hizmet etme özelliğinden dolayı, başta şampuanlar olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde bulunan bir yüzey aktif maddedir.
ELTESOL SX 40 ayrıca kağıt endüstrisinde pentosan ve lignin çıkarmak için ve deri endüstrisinde yapıştırıcı katkı maddesi olarak kullanılır.

ELTESOL SX 40 bir hidrotroptur, hidrofobik bileşikleri sulu çözeltilerde misel çözündürme dışındaki yollarla çözen bir bileşiktir.
Tipik olarak, hidrotroplar bir hidrofilik kısımdan ve bir hidrofobik kısımdan oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden kümelenmeye neden olmak için çok küçüktür.

ELTESOL SX 40 uygulamaları:
Çok amaçlı temizlik
Ağır temizlik ve endüstriyel temizlik
Ağda sıyırıcılar
Kompleks bulaşık deterjanları
Sert yüzey bakımı
Hidrotrop
Çözünür konsantreler
Süspansiyon konsantreleri

ELTESOL SX 40 tanımlayıcıları:
EC / Liste no.: 215-090-9
CAS numarası: 1300-72-7
Mol. formül: C24H27Na3O9S3
Adı: Sodyum ksilen sülfonat
Marka Adları: uygulanamaz
Kimyasal adı (IUPAC): Sodyum dimetilbenzensülfonat
CAS numaraları: 1300-72-7
EC numarası: 215-090-9
Moleküler formül: C8H9NaO3S

ELTESOL SX 40'ın İsimleri:

ELTESOL SX 40'ın IUPAC isimleri:
benzensülfonik asit, dimetil-
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
sodyum (ksilenler ve 4-etilbenzen)sülfonat
sodyum 3,4-dimetilbenzen-1-sülfonat
sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat
sodyum ksilen sülfonat
ksilen sülfonik asit, sodyum tuzu

ELTESOL SX 40'ın Eş Anlamlıları:
benzensülfonik asit, 3,4-dimetil-, sodyum tuzu
benzensülfonik asit, 3,4-dimetil-, sodyum tuzu (1:1)
benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
conco SXS
siklofil SXS30
dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu
3,4-dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu
eltesol SX 30
naxonate G
zenginleştirilmiş SXS
sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat
sodyum ksilensülfonat
sodyum ksilensülfonat
sodyum;3,4-dimetilbenzensülfonat
stepanat X
surco SXS
ultra ıslak 40SX
ksilensülfonik asit, sodyum tuzu
NAKSOLAT 4LS
NAKSONAT 4L
NAKSONAT 5L
NAXONATE SX
SODYUM KSİLENSÜLFONAT
sodyum dimetilbenzensülfonat
SXS
benzensülfonik asit, dimetil, sodyum tuzu
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
concoxs
siklofilsxs30
dimetil-benzensülfonikasodyum tuzu
KSİLENSÜLFONİK ASİT, SODYUM TUZU
DİMETİLBENZENSÜLFONİK ASİT SODYUM TUZU
sodyum ksilensülfonat
SODYUM KSİLENSÜLFONAT, 40 WT. % ÇÖZÜM N SUDA
sodyum ksilensülfonat çözeltisi
KSİLEN SÜLFONİK ASİT, SODYUM TUZ
KSİLENSÜLFONİK ASİT,NASALT
Natriumxylolsulfonat
Ksilensülfonik asit sodyum tuzu, izomer karışımı
Dimetilbenzensülfonik asit sodyum tuzu, Ksilensülfonik asit sodyum tuzu
Ncgc00090714-01
sodyum ksilensülfon
SodiuM ksilensülfonat çözeltisi İzoMer karışımı, ağırlıkça 40. H2O'da %
Eltesol SX 40
Eltesol SX 93
Stepanate SXS
Sodyum ksilensülfonat teknik, izomer karışımı, >=%90 (T)
Sodyum ksilensülfonat, izomer karışımı
eltesolsx30
hidrotrop
naxonate
naxonateg
nci-c55403
zenginonatexs
stepanateks
surcosxs
ultrawet40sx
ksilensülfonik asitsodyumtuzu,izomer karışımı
Sodyum ksilensülfonat 1300-72-7
1300-72-7 Sodyum dimetilbenzensülfonat
sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu (1:1)
3,5-dimetilbenzensülfonat
1300-72-7
CH32C6H3SO3Na
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN