Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULSOGEN EL 360

CAS Numarası: 61791-12-6

EMULSOGEN EL ürünleri, çeşitli EC formülasyonlarında standart NPE içermeyen emülgatörlerdir.
EMULSOGEN EL 360 birçok solvent için mükemmel emülsifikasyon özellikleri gösterir ve gözleri tahriş etmez.

EMULSOGEN EL 360, tamamen ayrılmış bir tedarik zinciri ve %100 Yenilenebilir Karbon İndeksi (RCI) ile %100 biyo-bazlıdır.
EMULSOGEN EL 360, iyonik olmayan ve anyonik yüzey aktif maddelerin emülgatör kombinasyonları, kendiliğinden emülsifiye edici, sıvı konsantreler formunda bir dizi biyosit oluşturmak için başarıyla kullanılır.

Kombinasyonlar, tek tek emülgatörlerden daha fazla uyarlanabilir ve dolayısıyla sonuçta daha ekonomiktir.
EMULSOGEN EL 360, Fenil sülfonat CA, CAL gibi anyonik bileşenlerle birlikte kullanıldığında etil paration, metil paration, malathion, fenitrotion gibi tiyofosforik asit esterlerinin aktif bileşenlerine dayalı biyositleri emülsifiye etmek için özellikle uygun olan iyonik olmayan bir bileşendir.

Ancak EMULSOGEN EL 360, 2,4-D esterler ve 2,4,5-T esterler bazlı herbisit etken maddeler ve toxaphene ve chlordan gibi klorlu hidrokarbonlar grubundan insektisit etken maddeler için de uygundur.
EMULSOGEN EL 360'ın, yukarıda bahsedilen anyonik bileşenlerin kombinasyonunu ve kullanılan aktif bileşenlere, çözücülere ve konsantrasyonlara göre uyarlanması ve mümkün olduğu kadar etkili olması her zaman tavsiye edilir.

EMULSOGEN EL 360'ın Kullanım Alanları:
EMULSOGEN EL 360 iyonik olmayan, standart NPE içermeyen bir emülgatördür.

EMULSOGEN EL 360'ın Tipik Kullanım Düzeyi:
Standart emülgatörler ve emülgatör paketleri için tipik oranlar, yağ fazına göre yaklaşık %5 ila 15'tir.
EMULSOGEN EL 360'ın diğer emülgatörlerle karıştırılması, kullanım düzeyini azaltabilir ve emülsiyon stabilitesini artırabilir.

EMULSOGEN EL 360'ın uygulaması ve özellikleri:
EMULSOGEN EL 360, zirai kimyasal formülasyonlarda tipik olarak kullanılan birçok solvent için mükemmel emülsifikasyon özellikleri gösterir.
Bunun yanı sıra EMULSOGEN EL 360 çevre dostu ve gözü tahriş etmeyen bir üründür.

EMULSOGEN EL 360, aşağıdaki bitki koruma formülasyon tiplerini elde etmek için kullanılabilir: Emülsifiye Edilebilir Konsantre [EC], Suda Emülsiyon [EW], Süspansiyon Konsantresi [SC], Süspansiyon [SE] ve Yağ Dağılımı [OD].
EMULSOGEN EL 360 genellikle Fenilsülfonat CA ve Fenilsülfonat CAL gibi anyonik emülgatör bileşenleri ve EO-PO blok kopolimerleri (EMULSOGEN 3510, EMULSOGEN EP 4901) ve EMULSOGEN TS türleri gibi diğer iyonik olmayan emülgatörler ile kombinasyon halinde kullanılır.

EMULSOGEN EL 360 uygulamaları:
Emülsifiye edilebilir konsantresi vardır,
Süspansiyon emülsiyonuda kullanılır,
Suda emülsiyonda kullanılır,
Yağ dağılımında kullanılır.

EMULSOGEN EL 360'ın Faydaları:
Çok sayıda tescilli formülasyonda yaygın olarak kullanılır,
Güvenilir performans sağlar,
Yeşil formülasyon pazarını hedefler,
Geliştirilmiş formülasyon etiketlemesinde kullanılır,
Sürdürülebilir formülasyonlar sağlar,
Küresel olarak uygulanabilir,
Sabit formülasyon özellikleri vardır,
Geliştirilmiş toksikolojik profili vardır.

EMULSOGEN EL 360'ın Çözünürlüğü:
EMULSOGEN EL 360 su, ksilen, çözücü nafta, aromatik çözücüler ve petrol eteri içinde çözünerek berrak bir çözelti oluşturur.

EMULSOGEN EL 360'ın Sertlik Kararlılığı:
Suyun sertlik bileşenlerinden etkilenmez.

EMULSOGEN EL 360 Yöntemi:
EMULSOGEN EL 360, normalde biyositlerin üretiminde kullanılan çözücülerde çözünerek berrak bir çözelti oluşturur.
Bu nedenle EMULSOGEN EL 360, uygun anyonik bileşenle birlikte oda sıcaklığında doğrudan aktif içerik çözeltisine karıştırılabilir.

Gerekirse EMULSOGEN EL 360 hafifçe ısıtılmalıdır.
Her halükarda, bitmiş konsantre tamamen homojen ve kesinlikle berrak olmalıdır.
EMULSOGEN EL 360 katman oluşturmamalı ve ayrılmamalıdır.

Konsantre suya karıştırıldığında kendiliğinden dağılma meydana gelir.
Karşılık gelen emülsiyonlar çok iyi stabiliteye sahiptir.

Suyun sertliği 0-900 ppm arasında değişebilmektedir.
EMULSOGEN EL 360'a ek olarak, EMULSOGEN EL 400 olarak bilinen biraz daha hidrofilik bir emülgatör bileşeni de pazarlamaktadır.

EMULSOGEN EL 360 uyumluluğu:
EMULSOGEN EL 360, diğerleri arasında bitkisel yağlar ve esterler, aromatik çözücüler, mineral yağ, N-alkil-pirolidonlar, N,N-dimetil-alkanamidler dahil olmak üzere agrokimyasal formülasyonlar için kullanılan standart çözücülerle karışabilir.

EMULSOGEN EL 360'ın Saklanması ve Kullanılması:
EMULSOGEN EL 360, orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklanabilir.
Kabın sadece bir kısmının kullanılması durumunda, ürünü geri çekmeden önce içeriği homojen hale getirin.

Saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi:
Kabı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

EMULSOGEN EL 360'ın Güvenliği:
Elleçleme, depolama ve sevkıyata ilişkin daha fazla bilgi, malzeme güvenlik bilgi formunda verilmektedir.

EMULSOGEN EL 360'ın İlk Yardım Önlemleri:

Genel tavsiye:
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın/çıkarın.

Solunması halinde:
Solunması halinde temiz havaya çıkarın.
Tıbbi tavsiye/müdahale alın.

Cilt ile teması halinde:
Temas halinde cildi hemen bol su ile yıkayınız.

Göz teması halinde:
Temas halinde gözleri hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın.

Yutulması halinde:
Derhal tıbbi yardım alın.

EMULSOGEN EL 360'ın Yangınla Mücadele Tedbirleri:

Uygun söndürücü maddeler:
Su püskürtme jeti,
Köpük,
Karbon dioksit (CO2),
Kuru toz.

Yangın söndürme sırasındaki belirli tehlikeler:

Yangın durumunda, tehlikeli yanıcı gazlar oluşur:
Karbon monoksit (CO)

Spesifik söndürme yöntemleri:
Uygun koruyucu ekipman giyin.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı.

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri:
Endüstriyel yangından korunmanın genel kurallarına uyun.

EMULSOGEN EL 360'ın Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:
Uygun koruyucu ekipman giyin.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Emici malzeme (örn. kum, talaş) ile toplayın.
Kalanı su ile durulayın.

Kişisel koruyucu ekipman:

Solunum koruma:
Normal kullanımda gerekli değildir.
Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın.

EMULSOGEN EL 360'ın el koruması:
Geçiş süresi: 480 dakika
Eldiven kalınlığı: 0,7 mm
Açıklamalar: Uzun süreli maruz kalma Geçirimsiz bütil lastik eldivenler
Geçiş süresi: 30 dakika
Eldiven kalınlığı: 0,4 mm

Kısa süreli maruz kalma için (sıçrama koruması):
Nitril lastik eldivenler.

Bu tür koruyucu eldivenler çeşitli üreticiler tarafından sunulmaktadır.
Lütfen üreticinin özellikle minimum kalınlık ve minimum geçiş süresi ile ilgili ayrıntılı beyanlarına dikkat edin.
Eldivenlerin kullanıldığı özel çalışma koşullarını da göz önünde bulundurun.

Göz koruması:
Emniyet gözlükleri kullanın.

Koruyucu önlemler:
Cilt ve göz ile temasından kaçının.

Hijyen önlemleri:
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.
EMULSOGEN EL 360'ı kullanmadan önce koruyucu cilt kremi kullanın.
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve tekrar kullanmadan önce EMULSOGEN EL 360'ı yıkayın.

EMULSOGEN EL 360'ın Tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 61791-12-6
Sınıf: Teknik
Tahmini Gönderim Süresi: 1-2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Görünüm: sıvı
Sarı renk
Yoğunluk: 1,04 g/cm3 @ 50,00°C (122,00°F)
Dinamik Viskozite: 400 mPa.s @ 21.11°C (70.00°F)
Parlama Noktası: > 260.00°C (> 500.00°F)
Donma Noktası: < 61°C (< 142°F)
Koku: yağlı koku
pH: 7,0 - 9,0
Önerilen Kullanım: Tekstil yardımcısı
Suda Çözünürlük: çözünür
Konsantrasyon [%]: en az 99
İyoniklik: iyonik olmayan

EMULSOGEN EL 360'ın Özellikleri:
Görünüm (25°C): Viskoz sıvı
Aktif içerik: %100
Su içeriği: Maks %0,5
pH değeri: 7,0 - 8,5
HLB Hakkında: 13.5
Görünüm: viskoz sıvı
renk: sarı
Koku: karakteristik
pH: yakl. 7 (20°C)
Konsantrasyon: 10 g/l
Akma noktası: yakl. 10°C
Yöntem: ISO 3016
Kaynama noktası: > 250 °C
Parlama noktası: yakl. 340°C
Üst patlama limiti / üst alevlenirlik limiti: Uygulanamaz
Alt patlama limiti / Alt alevlenirlik limiti: Uygulanamaz
Buhar basıncı: < 0,1 hPa (20 °C)
Yöntem: hesaplandı
Bağıl buhar yoğunluğu: uygun veri yok
Yoğunluk: 1,05 g/cm3 (20 °C)
Yöntem: DIN 51757
1,04 gr/cm3 (40 °C)
Yöntem: DIN 51757
1,01 g/cm3 (80 °C)
Yöntem: DIN 51757
çözünürlük(ler):
Suda çözünürlük: çözünür (20 °C)

20°C'de görünüm: Sarımsı, viskoz, dökülebilir hamur
EMULSOGEN EL 360'ın Kimyasal / Fiziksel Verileri:
pH değeri [%1 sulu çözelti]: 7,0 – 8,5
Parlama noktası [°C; Cleveland, DIN 51376 ]: yakl. 300
Yoğunluk [g cm-3; 50°C]: yakl. 1.03
Su içeriği [%; KF; DIN 51777]: maks. 1

EMULSOGEN EL 360'ın Diğer Tanımları:

Kimyasal ad:
Hint yağı bazlı etoksilat, 36 mol EO

İNCİ İsim:
PEG-36 Hint Yağı

Ürün İşlevi:
iyonik olmayan emülgatör

Kimyasal Türü:
Hint yağı etoksilatları

Uygulamalar:
Bitki koruma

EMULSOGEN EL 360'ın Kılavuz Formülasyonları:

Etilparation:
%50,0 etil paration
%45.0 ksilen
%2,5 EMÜLSOJEN EL 360
%2,5 Fenilsülfonat CA
%50,0 etil paration
%45,0 aromatik çözücüler*
%2,6 EMÜLSOJEN EL 360
2.4. % Fenilsülfonat CA

Malation:
%50.0 malation
%43.0 ksilen
%3,6 EMÜLSOJEN EL 360
%3,4 Fenilsülfonat CA
%50.0 malation
%45,0 aromatik çözücüler
%2,7 EMÜLSOJEN EL 360
%2,3 Fenilsülfonat CA

Metilparation:
%50,0 metil paration
%43.0 ksilen
%4,5 EMÜLSOJEN EL 360
%2,5 Fenilsülfonat CA

%60,0 metil paration
%33,0 aromatik çözücüler
%4,5 EMÜLSOJEN EL 360
%2,5 Fenilsülfonat CA

%60,0 metil paration
%33,0 çözücü nafta
%4,3 EMÜLSOJEN EL 360
%2,7 Fenilsülfonat CA

%70,0 metil paration
%20.0 ksilen
%6,0 EMÜLSOJEN EL 360
%4,0 Fenilsülfonat CA

Toksafen:
%50,0 toksafen, %90
%45,0 petrol eteri
%2,6 EMÜLSOJEN EL 360
%2,4 Fenilsülfonat CA

%50,0 toksafen, %90
%45.0 ksilen
%2,9 EMÜLSOJEN EL 360
%2,1 Fenilsülfonat CA

2,4-D-izooktil ester:
%60,0 2,4-D-izooktil ester
%34.0 ksilen
%3,1 EMÜLSOJEN EL 360
%2,9 Fenilsülfonat CA

%60,0 2,4-D-izooktil ester
%35,0 petrol eteri
%2,8 EMÜLSOJEN EL 360
%2,2 Fenilsülfonat CA

2,4,5-T-izooktil ester:
%60,0 2,4,5-T-izooktil ester
%35.0 ksilen
%3,0 EMÜLSOJEN EL 360
%2,0 Fenilsülfonat CA

%60,0 2,4,5-T-izooktil ester:
%35,0 petrol eteri
%2,7 EMÜLSOJEN EL 360
%2,3 Fenilsülfonat CA

Diğer EMULSOGEN Ürünleri:
EMULSOGEN 4084
EMULSOGEN EL 200
EMULSOGEN EL 400
EMULSOGEN EL 540
EMULSOGEN EPA 073
EMULSOGEN EPA 1954
EMULSOGEN EPN 118
EMULSOGEN EPN 207
EMULSOGEN EPN 217
EMULSOGEN EPN 287
EMULSOGEN EPN 403
EMULSOGEN EPN 407
EMULSOGEN LA 083
EMULSOGEN LCN 158
EMULSOGEN LCN 217
EMULSOGEN LP
EMULSOGEN M
EMULSOGEN PSP 123
EMULSOGEN SF 8
EMULSOGEN TS 100
EMULSOGEN TS 160
EMULSOGEN TS 200
EMULSOGEN TS 298
EMULSOGEN TS 400
EMULSOGEN TS 407
EMULSOGEN TS 600

EMULSOGEN EL 360'ın Eş Anlamlıları:
Polioksil 35 hint yağı
61791-12-6
2-[1,3-bis[2-[(Z)-11-hidroksiheptadek-8-enoksi]karboniloksietoksi]propan-2-iloksi]etil [(Z)-11-hidroksiheptadek-8-enil]karbonat
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN