Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULSOGEN EPA 1954

CAS Numarası: 68891-38-3
EC Numarası: 500-234-8

EMULSOGEN EPA 1954, vinil asetat dispersiyonları, stiren-bütadien lateks ve E-PVC'nin emülsiyon polimerizasyonu için anyonik emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN EPA 1954, düşük VOC, APEO içermeyen, anyonik bir emülgatör ve yüzey aktif maddedir.

EMULSOGEN EPA 1954, vinil asetat dispersiyonları, stiren-bütadien lateks ve E-PVC'nin emülsiyon polimerizasyonu için tasarlanmıştır.
EMULSOGEN EPA 1954, endüstriyel uygulamalar için anyonik bir yüzey aktif maddedir.

EMULSOGEN EPA 1954, polimer dispersiyonları üretmek için emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN EPA 1954'ün kullanımı, polimerizasyon işlemi sırasında kontrollü parçacık boyutuna ve düşük pıhtılaşmaya sahip polimer dispersiyonlarının üretilmesine olanak tanır.

EMULSOGEN EPA 1954, polimerizasyon işlemi sırasında kontrollü parçacık boyutuna ve düşük pıhtılaşmaya sahip polimer dispersiyonlarının üretilmesine izin verir.
EMULSOGEN EPA 1954, monomer emülsiyonunun gelişmiş kararlılığını, polimer dağılımının parçacık boyutunun kontrolünü ve polimer dağılımlarının gelişmiş viskozitesini gösterir.
EMULSOGEN EPA 1954'ün raf ömrü 730 gündür.

EMULSOGEN EPA 1954'ün uygulamaları:
Emülsiyon polimerizasyonunda kullanılır.

EMULSOGEN EPA 1954'ün Kullanım Alanları:
EMULSOGEN EPA 1954, endüstriyel uygulamalar için anyonik bir yüzey aktif maddedir.
EMULSOGEN EPA 1954, polimer dispersiyonları üretmek için emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN EPA 1954'ün kullanımı, polimerizasyon işlemi sırasında kontrollü parçacık boyutuna ve düşük pıhtılaşmaya sahip polimer dispersiyonlarının üretilmesine olanak tanır.

EMULSOGEN EPA 1954'ün Faydaları:

EMULSOGEN EPA 1954'ün kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:
Düşük VOC,
Alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez,
Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir,
Kullanımı kolaydır.

EMULSOGEN EPA 1954'ün emülsiyon polimerizasyonundaki performansı:
Monomer emülsiyonunun geliştirilmiş kararlılığı vardır,
Polimerizasyon sırasında düşük pıhtı oluşumu sağlar,
Polimer dağılımının parçacık boyutunun kontrolünü sağlar,
Polimer dispersiyonlarının iyileştirilmiş viskozitesi vardır.

EMULSOGEN EPA 1954 Ürün Fonksiyonları:
Anyonik emülgatör,
Kimyasal Türü,
Anyonik ürünlerdir.

EMULSOGEN EPA 1954'ün Kullanılması ve Saklanması:

Güvenli kullanım için tavsiye:
Konteyneri dikkatli bir şekilde açın ve taşıyın.

Saklama Koşullarına İlişkin Daha Fazla Bilgi:

Dona Duyarlıdır:
EMULSOGEN EPA 1954'ün soğuğun etkisiyle opaklaşması, kalınlaşması veya donması durumunda oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesine izin verin.
Kullanmadan önce kısaca karıştırın.
Kabı sıkıca kapalı olarak serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

EMULSOGEN EPA 1954'ün ilk yardım önlemleri:

Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın.
Her durumda doktora Güvenlik Bilgi Formunu gösterin.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile iyice yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.

EMULSOGEN EPA 1954'ün Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri:

Kişisel önlemler:
Kişisel koruyucu giysi kullanın.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona/yüzeysel sulara/yeraltı sularına boşaltmayın.

Temizleme/taşıma yöntemleri:
Emici malzeme (örn. kum, talaş) ile toplayın.
Kalanı su ile durulayın.
Belirtildiği şekilde imha edin.

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

EMULSOGEN EPA 1954'ün Tanımlayıcıları:
Ürün Tipi: Emülgatörler
Kimyasal Bileşimi: C12/C14-Alkil sülfat, sodyum tuzu
Fiziksel Form: Sıvı
Görünüm: Berrak, Renksiz ila sarımsı
Ürün Durumu: TİCARİ
Uygulamalar/ Şunlar için önerilir:
Reçineler > Viniller
Reçineler > Stirenler

EMULSOGEN EPA 1954'ün Özellikleri:
Aktif madde içeriği: yakl. %30
Dış görünüş:
15°C'de: sarımsı mum
30°C'de: berrak, renksiz ila sarımsı sıvı
pH değeri (DIN EN 1262), suda %1: yaklaşık 4
30°C'de çözünürlük: suda çözünür
50°C'de yoğunluk (DIN 51757): yakl. 1,00 gr/cm³
30°C'de viskozite (DIN 53015): 40 - 100 mPas
Elektrolit içeriği: < %1,5
Kristalleşme sıcaklığı: yakl. 15°C
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 100 °C

EMULSOGEN EPA 1954'ün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:
Form: Sıvı
Renk: renksiz, berrak
Koku: hafif, orijinal koku
Kristalleşme sıcaklığı: 15°C
Kaynama noktası: belirlenmemiş
Parlama noktası: > 100°C
Yöntem: DIN/ISO 2592 (açık kap)
Tutuşma sıcaklığı: Uygulanamaz
Oksitleyici özellikler: Uygulanamaz
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz
Alt patlama limiti: Uygulanamaz
Üst patlama limiti: Uygulanamaz
Buharlaşma oranı: belirlenmemiş
Buhar basıncı: yakl. 23 hPa (20°C)
karşılık gelen suyun buhar basıncına
Yoğunluk: yakl. 1 g/cm3 (20°C)
Yöntem: DIN 51757
Yığın yoğunluğu: Uygulanamaz

EMULSOGEN EPA 1954'ün Diğer Tanımları:
İşlevi: Dağıtıcı ve Islatıcı Madde, Yüzey Aktif Madde (Aniyonik), Emülgatör, Yüzey Aktif Maddedir.
Kimyasal Aile: Kükürt Esaslı Bileşikler
Uyumlu Polimerler ve Reçineler: Stiren Kopolimerler
Etiketleme İddiaları: APEO içermez, Düşük VOC
Özellikler: Kolay Kullanım, Geniş Viskozite Aralığı
Bileşim: C12/C14-Alkil sülfat, sodyum tuzu

Diğer EMULSOGEN Ürünleri:
EMULSOGEN 4084
EMULSOGEN EL 200
EMULSOGEN EL 360
EMULSOGEN EL 400
EMULSOGEN EL 540
EMULSOGEN EPA 073
EMULSOGEN EPN 118
EMULSOGEN EPN 207
EMULSOGEN EPN 217
EMULSOGEN EPN 287
EMULSOGEN EPN 403
EMULSOGEN EPN 407
EMULSOGEN LA 083
EMULSOGEN LCN 158
EMULSOGEN LCN 217
EMULSOGEN LP
EMULSOGEN M
EMULSOGEN PSP 123
EMULSOGEN SF 8
EMULSOGEN TS 100
EMULSOGEN TS 160
EMULSOGEN TS 200
EMULSOGEN TS 298
EMULSOGEN TS 400
EMULSOGEN TS 407
EMULSOGEN TS 600

EMULSOGEN EPA 1954'ün eş anlamlıları:
5G80BO01PI
68891-38-3
Polietilen glikol mono-C12-14-alkil eter sülfat sodyum tuzu
Alkoller, (C12-14), etoksillenmiş, sülfürik asitli monoeterler, sodyum tuzları
Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-sülfo-omega-hidroksi-, C12-14-alkil eterler, sodyum tuzları
Lineer(C12-C14)alkanol, etoksillenmiş, sülfatlanmış, sodyum tuzu
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş, sülfatlar, sodyum tuzları
AT 500-234-8
UNII-5G80BO01PI
Sodyum C12-14 paret-3 sülfat
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN