Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULSOGEN TS 400

EMULSOGEN TS tipleri, pek çok formülasyonda NPE'ler için iyi bilinen ikamelerdir.
EMULSOGEN TS 400 dispersiyon, preparasyon ve kaplamalardaki organik pigmentler için iyonik olmayan bir ıslatma ve dağıtma maddesidir.

EMULSOGEN TS 400'ün Kullanım Alanları:
EMULSOGEN TS 400, sulu pigment preparatları, boyalar ve kaplamalar için kullanılır.

EMULSOGEN TS 400'ün pigment preparatlarında kullanımı:
EMULSOGEN TS 400, yüksek katı içerikli kararlı, serbest akışlı pigment müstahzarları üretmek için organik pigmentler ve karbon siyahı için uygundur.

Dozaj: Pigment bazında %15 – 30'dur.

EMULSOGEN TS 400'ün boya ve kaplamalarda kullanım alanları:
EMULSOGEN TS 400, pigment ve minerallerin polimerler ve bağlayıcılarla uyumluluğunu iyileştirir.
EMULSOGEN TS 400, emülsiyon polimerlerinin boyalarda kabuk bağlamasını önler ve emülsiyon boyaların raf ömrünü ve stabilitesini artırır.

Dozaj: Boya formülasyonuna göre %0,3 – 1,0'dır.

EMULSOGEN TS 400'ün Özellikleri:
Aktif madde içeriği: yaklaşık %100
İyoniklik: iyonik olmayan
20°C'de görünüm: sarımsı mum
Erime aralığı: yaklaşık 45 – 50 °C
60°C'de viskozite (Brookfield, mil 3): yaklaşık 400 mPas
60°C'de yoğunluk: yakl. 1,08 gr/cm³
20°C'de çözünürlük: suda çözünür
pH değeri (DIN EN 1262), suda %1: 5 - 7
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 200°C
Biyositler: herhangi bir ek biyosit içermez

EMULSOGEN TS 400'ün Diğer Tanımı:

Kompozisyon:
40 mol etilen oksitli tristirilfenol-Poliglikoleter

Diğer İlgili Ürünler:
EMULSOGEN 4084
EMULSOGEN EL 200
EMULSOGEN EL 360
EMULSOGEN EL 400
EMULSOGEN EL 540
EMULSOGEN EPA 073
EMULSOGEN EPA 1954
EMULSOGEN EPN 118
EMULSOGEN EPN 207
EMULSOGEN EPN 217
EMULSOGEN EPN 287
EMULSOGEN EPN 403
EMULSOGEN EPN 407
EMULSOGEN LA 083
EMULSOGEN LCN 158
EMULSOGEN LCN 217
EMULSOGEN LP
EMULSOGEN M
EMULSOGEN PSP 123
EMULSOGEN SF 8
EMULSOGEN TS 100
EMULSOGEN TS 160
EMULSOGEN TS 200
EMULSOGEN TS 298
EMULSOGEN TS 407
EMULSOGEN TS 600

Diğer EMULSOGEN Ürünleri:
EMULSOGEN EPN 118: 11 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 217: 12 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 287: 13 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 403: 14 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN EPN 407: 15 EO'lu oksoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 070: 7 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 088: 8 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 118: 11 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 158: 15 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 217: 21 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 287: 28 EO ile dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN L 4050: 40 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 407: 40 EO'lu dallı okzoalkol etoksilat
EMULSOGEN X 4050: 40 mol EO içeren tridesil alkol etoksilat
EMULSOGEN LA 3065: 30 EO'lu C12 /C14 yağlı alkol etoksilat
EMULSOGEN 3896: 20 EO'lu setil/oleil alkol etoksilat
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 9 EO
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 10 EO
EMULSOGEN LCN 118: Nonilfenol + 11 EO
EMULSOGEN LCN 115: Nonilfenol + 13 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 15 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 20 EO
EMULSOGEN LCN 217: Nonilfenol + 23 EO
EMULSOGEN LCN 287: Nonilfenol + 30 EO
EMULSOGEN LCN 407: Nonilfenol + 40 EO
EMULSOGEN 4084: %60 EO ile EO-PO blok polimer Yaklaşık %100 Mumsu 26 – 29 (2)
EMULSOGEN TS 100: Tristirilfenol etoksilat, 10 EO ile Yaklaşık %100 Mumsu 65 – 69 (2)
EMULSOGEN TS 160: Tristirilfenol etoksilat, 16 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 58 – 62 (1)
EMULSOGEN TS 200: Tristirilfenol etoksilat, 20 EO 55 – 60 (3)
EMULSOGEN TS 290: 29 EO 67 – 69 (3) ile tristirilfenol etoksilat
EMULSOGEN TS 540: 54 EO 72 – 74 (3) ile tristirilfenol etoksilat
EMULSOGEN TS 600: 60 EO'lu tristirilfenol etoksilat –
EMULSOGEN EL 200: 20 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 360: 36 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 400: 40 EO'lu hint yağı etoksilat
EMULSOGEN EL 540 : Hint yağı etoksilat, 54 EO ile Yaklaşık %100 Sıvı 49 – 53 mg KOH/g
EMULSOGEN 4156: 20 EO'lu etoksilat sorbitan monolaurat
EMULSOGEN APS 100: Alil polioksialkilen sülfat ile
EMULSOGEN EPA 073: 4 PO ve 10 EO, amonyum tuzu
EMULSOGEN EPA 078: 7 EO'lu alkil polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN EPA 1954: 7 EO'lu alkil polietilen glikol etersülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN LA 033: C12/C14 alkil sülfat, sodyum tuzu
EMULSOGEN LA 083: 3 EO'lu C12/C14 alkil polietilen glikol eter sülfat, amonyum tuzu
EMULSOGEN LCA 213: 8 EO'lu C12/C14 alkil polietilen glikol etersülfat, amonyum tuzu
EMULSOGEN PF 20 S: Alkol polietilen glikol eter sülfat, 21 mol EO içeren amonyum tuzu
EMULSOGEN SF 8: Diizooktil sülfosüksinat, sodyum tuzu
EMULSOGEN CIO 050: İzooktil polioksetil (5EO) asetik asit
EMULSOGEN CNO 080: n-Oktil polioksetil (8EO) asetik asit
EMULSOGEN COA 070: Okso Alkil polioksetil (7EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 020: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 050: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 080: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN COL 100: Oleyl polioksetil (2EO) asetik asit
EMULSOGEN DTC 070: İzotridesil polioksetil (7EO) asetik asit
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN