Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ETİL ALKOL

CAS Number: 64-17-5


SYNONYMS :
ethanol

ethyl alcohol

alcohol

Methylcarbinol

grain alcohol

64-17-5

Ethyl hydroxide

Ethyl hydrate

EtOH

Algrain

Anhydrol

Tecsol

Hydroxyethane

Alkohol

Jaysol S

Potato alcohol

Cologne Spirit

Absolute ethanol

Ethanol 200 proof

Molasses alcohol

Spirits of wine

etanol

Aethylalkohol

Denatured alcohol

Denatured ethanol

Aethanol

Alcool ethylique

1-Hydroxyethane

Fermentation alcohol

Alcohol, diluted

Tecsol C

Alcohols

Alcool etilico

Etanolo

Jaysol

Etylowy alkohol
absolute alcohol

Ethanol solution

Alcohol, ethyl

Alcohol dehydrated

Alkoholu etylowego

Dehydrated ethanol

Ethyl alcohol usp

Alcohol, anhydrous

Synasol

Ethyl alcohol anhydrous

Denatured alcohol CD-5

Denatured alcohol SD-1

Distilled spirits

Denatured alcohol CD-5a

Denatured alcohol SD-3a

Denatured alcohol CD-10

Denatured alcohol SD-17

Denatured alcohol SD-28

Denatured alcohol SD-30

Denatured alcohol SD-13a

Denatured alcohol SD-23a

Denatured alcohol SD-39b

Denatured alcohol SD-39c

Denatured alcohol SD-40m

Ethylalcohol

Spirit

SD Alchol 23-hydrogen
Etanol
Ethanol
Ethyl Alcohol
Metilkarbinol
Mthylecarbinol
64-17-5
Etil Hidroksit
Etil Hidrat
EtOH
Mutlak Etanol
Denatüre Alkol
Denatüre Etanol
Tahıl Alkolü
Bitkisel Alkol
1-Hidroksietan
Fermantasyon Alkolü
Farmasötik preparatlarda bir çözücü ve koruyucu olarak Etil Alkol (Etanol) kullanılmaktadır.
Alkollü içecek üretimindeki ana bileşendir.
Kokular, parfümler, tatlandırıcılar, renklendiriciler ve ilaçlar da dahil olmak üzere, insanların temas ettiği ve insanların tüketimi için üretilen maddelerin bir çözücüsü olarak genellikle Ethanol kullanılır.
Kimya endüstrisinde yapıştırıcılar ve dolgu macunu kimyasalların üretiminde kullanılır.
Haşere öldürücü olmayan tarım kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.

Molekül Formülü (Etil Alkol): CH3CH2OH

Molekül Ağırlığı: 46.069 g/mol

Kimyasal Adı: Etanol, Etil Alkol


İnsan vücudunda gastrointestinal sistemden hızla emilime uğrayan ve vücuda hızlı bir şekilde yayılan berrak, renksiz görünüme sahip bir sıvı olarak gösterilebilir.

Yaygın olarak etanol bazen de Etil alkol ismi kullanılmaktadır. İçilebilir alkol imalatında kullanılan formu tahıl alkolü olarak adlandırılmaktadır.

Bakterisidal özellikleri bulunmaktadır. Bundan dolayı dezenfektan imalatında en önemli kimyasaldır.

Etanol karmaşık bir etki özelliklerine sahiptir. Bundan dolayı beyin içerisinde birden fazla sistemi etkileme özelliğine sahiptir. En önemli özelliği agonist olarak etki eder.

Bu kimyasal bileşiğin üretimi Mısır, Buğday, Arpa, Şeker Pancarı ve bazı diğer bitkilerin tanelerinin öğütülmesi ve sonrasında mayalama işlemi ile Fermente edilmesi sonucunda üretilir.

Bu üretim prosesinde bitki taneleri içerisinde bulunan şeker ve nişastalar alkole dönüştürülür.

Nişastalardan fermantasyon ile elde edilen alkol damıtma işleminden sonra kullanım için ambalajlanır.

Endüstriyel olarak üretilen Etil petrokimyasal olarak Etilenin hidrasyonu yoluyla üretilmektedir.

Alkol saflık derecesine göre, yüksek saflıkta ise, çok güçlü bir tada sahiptir. Ve yanmış bir tat bırakmaktadır.

Buradaki üretimi biyolojik üretimdir.

Sanayi için üretilen Ethanol sentetik olarak tabir edilir. Hammaddesi ise petrokimya ve fosil hammaddesidir. Bunlar yağların türevleri ve kömürdür.

Tarımsal Etanol üretimi mısır, şeker pancarı, buğday, patates ve çavdar gibi bitkilerin fermantasyonu ile elde edilir. Türkiye’de tarımsal etil üretimi şeker pancarından yapılmaktadır. Şeker pancarından üretilmesinin sebebi üretimi kolay, şeker oranı yüksek ve maliyet olarak düşüktür. Aynı zamanda Türkiye’nin bir çok yöresinde şeker pancarı yetiştirilebilir.

Sentetik etanol hiç bir yakıt ve alkollü içecek üretiminde kullanılmaz.

Gelişen sanayi ve talebin artmasından dolayı sentetik alkol ihtiyacı yadsınamaz bir durumdadır. Sanayide ve endüstride sentetik formda olan alkolün kullanımı yapılmaktadır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?
Karakteristik olarak hoş bir koku ve yanma tadı da içeren berrak renksiz bir sıvı özelliğindedir.

Çok yanıcı bir kimyasal maddedir. Bundan dolayı çok tehlikelidir. Taşınması sırasında gerekli ambalaj ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Etil Alkol’ü sanayide vazgecilmez kılan en önemli özelliği diğer maddeleri çözmek için kullanılmasıdır. Muhteşem bir çözücü etkisi vardır.

Uçucu kimyasal madde özelliğinde kabul edilir.

Erime noktası -114 °C dir.

Kaynama noktası 78.5 °C dir.

Yoğunluğu 0.8 g/cm3 ‘tür.

Parlama noktası 9-11 °C aralığındadır. Bu sıcaklık değeri, bir kimyasal maddenin yapabilmesi için çok düşük sıcaklıktır.

Buharı havadan ağırdır. Buharının havadan ağır olmasından dolayı zemine çöker.

Birçok organik çözücü ile karıştırılabilir.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN