Hızlı Arama

ÜRÜNLER

FORMALDEHİT SODYUM SÜLFOKSİLAT (RONGALİT C)


FORMALDEHİT SODYUM SÜLFOKSİLAT (RONGALİT C)
CAS numarası: 149-44-0
Eş anlamlı: hidroksi metan asit monosodyum tuzu dihidrat; Monosodyum hydroxymethanesulfinat Sodyum formaldehidsülfoksilat dihidrat; formaldehit sodyum sülfoksilat dihidrat; NCGC00166400-01; Monosodyum hidroksi metan dihidrat; DSSTox_CID_28956; DSSTox_RID_83221; DSSTox_GSID_49030; CHEMBL3188745; DTXSID4049030; CTK5E6623; Tox21_113558; sodyum formaldehit sülfoksilat [USAN]; LS -90059; Metansülfinik asit, hidroksi- (8CI, 9CI); CAS-6035-47-8; Sodyum formaldehit sülfoksilat; 149-44-0 [RN]; 05-739-4 [EINECS]; Formaldehidesülfoksilik asit sodyum tuzu; Hidroksimetansülfinat de sodyum [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1) [ACD / İndeks Adı]; MONOSODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT; Natriumhidroksimetansülfinat [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]; Oxymethansulfinsaeuren natrium [Almanca]; Rongalit [Ticari adı]; Sodyum (hidroksimetil) sülfinat; sodyum formaldehit sülfoksilat; Sodyum formaldehidesülfoksilat; Sodyum hidroksimetansülfinat [ACD / IUPAC Adı]; sodyum hidroksimetansülfinat (1: 1); Sodyum hidroksimetansülfinat; Sodyum hidroksimetansülfonat; sodyum oksimetilen sülfoksilat; UNII-X4ZGP7K714; X4ZGP7K714; Aldanil; Bleachit D; C.I. İndirgeyici Ajan 2; Discolite; Formaldehit sodyum sülfoksilat; formaldehit sodyum sülfoksilat; Formapon; Formopan; Hidrolit; Hidroksimetansülfinik asit monosodyum tuzu; Hidroksimetansülfinsaure, natriumsalz; Leptasit; LeptacitCD50; Metansülfinik asit, hidroksi-40001; MF40001; Natrium formaldehydesulfoxylat; Natrium hydroxymethansulfinat; Redol C; Rodite; Rongalit C; Rongalite C; Sodyum metanalsulfoksilat; Sodyum oksimetansulfinik asit; Superlite C; UNII: X4ZGP7K714
[6035-47-8], dihidrat Sodyum hidroksimetansülfinat; Rongalit; 149-44-0; Rongalit; Sodyum formaldehit sülfoksilat; Aldanil; Discolite; Formapon; Formopan; Hydrolit; Leptacid; Leptacit; Rodite; Rongalite C; Superlite C; Bleachit C; Bleachit Rongalit C; Sodyum hidroksimetansülfinat; Hidrosülfit AWC; Redol C; Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu; Formaldehit sodyum sülfoksilat; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Sodyum metanalsülfoksilat; Sodyum Sülfoksilat Formaldehit (anhidröz sülfat); -44-0; Rongalit; Sodyum formaldehit sülfoksilat; Aldanil; Discolite; Formapon; Formopan; Hydrolit; Leptacid; Leptacit; Rodite; Rongalite C; Superlite C; Bleachit D; Rongalit C; Sodyum hidroksimetansülfinat; Hidrosülfit AWC; Redol , hidroksi-, monosodyum tuzu; Formaldehit sodyum sülfoksilat; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Sodyum metanalsülfoksilat; Sodyum Sülfoksilat Formaldehit (susuz); Natrium hid roxymethansulfinat; SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSİL
Moleküler formül: CH3NaO3S
Molar kütle: 118,10 g / mol 154,14 g / mol, dihidrat
Görünüm: renksiz kristaller
Yoğunluk: 1.75 g / cm3, dihidrat
Erime noktası: 64.5 ° C, dihidrat
Suda çözünürlük: 600 g / L, dihidrat (yaklaşık)
Asitlik (pKa): Çürüme. düşük pH
Yapısı: Moleküler şekil

FORMALDEHİT SODYUM SÜLFOKSİLAT (RONGALİT C)
CAS numarası: 149-44-0
Eş anlamlı: hidroksi metan asit monosodyum tuzu dihidrat; Monosodyum hydroxymethanesulfinat Sodyum formaldehidsülfoksilat dihidrat; formaldehit sodyum sülfoksilat dihidrat; NCGC00166400-01; Monosodyum hidroksi metan dihidrat; DSSTox_CID_28956; DSSTox_RID_83221; DSSTox_GSID_49030; CHEMBL3188745; DTXSID4049030; CTK5E6623; Tox21_113558; sodyum formaldehit sülfoksilat [USAN]; LS -90059; Metansülfinik asit, hidroksi- (8CI, 9CI); CAS-6035-47-8; Sodyum formaldehit sülfoksilat; 149-44-0 [RN]; 05-739-4 [EINECS]; Formaldehidesülfoksilik asit sodyum tuzu; Hidroksimetansülfinat de sodyum [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1) [ACD / İndeks Adı]; MONOSODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT; Natriumhidroksimetansülfinat [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]; Oxymethansulfinsaeuren natrium [Almanca]; Rongalit [Ticari adı]; Sodyum (hidroksimetil) sülfinat; sodyum formaldehit sülfoksilat; Sodyum formaldehidesülfoksilat; Sodyum hidroksimetansülfinat [ACD / IUPAC Adı]; sodyum hidroksimetansülfinat (1: 1); Sodyum hidroksimetansülfinat; Sodyum hidroksimetansülfonat; sodyum oksimetilen sülfoksilat; UNII-X4ZGP7K714; X4ZGP7K714; Aldanil; Bleachit D; C.I. İndirgeyici Ajan 2; Discolite; Formaldehit sodyum sülfoksilat; formaldehit sodyum sülfoksilat; Formapon; Formopan; Hidrolit; Hidroksimetansülfinik asit monosodyum tuzu; Hidroksimetansülfinsaure, natriumsalz; Leptasit; LeptacitCD50; Metansülfinik asit, hidroksi-40001; MF40001; Natrium formaldehydesulfoxylat; Natrium hydroxymethansulfinat; Redol C; Rodite; Rongalit C; Rongalite C; Sodyum metanalsulfoksilat; Sodyum oksimetansulfinik asit; Superlite C; UNII: X4ZGP7K714
[6035-47-8], dihidrat Sodyum hidroksimetansülfinat; Rongalit; 149-44-0; Rongalit; Sodyum formaldehit sülfoksilat; Aldanil; Discolite; Formapon; Formopan; Hydrolit; Leptacid; Leptacit; Rodite; Rongalite C; Superlite C; Bleachit C; Bleachit Rongalit C; Sodyum hidroksimetansülfinat; Hidrosülfit AWC; Redol C; Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu; Formaldehit sodyum sülfoksilat; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Sodyum metanalsülfoksilat; Sodyum Sülfoksilat Formaldehit (anhidröz sülfat); -44-0; Rongalit; Sodyum formaldehit sülfoksilat; Aldanil; Discolite; Formapon; Formopan; Hydrolit; Leptacid; Leptacit; Rodite; Rongalite C; Superlite C; Bleachit D; Rongalit C; Sodyum hidroksimetansülfinat; Hidrosülfit AWC; Redol , hidroksi-, monosodyum tuzu; Formaldehit sodyum sülfoksilat; Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu; Sodyum metanalsülfoksilat; Sodyum Sülfoksilat Formaldehit (susuz); Natrium hid roxymethansulfinat; SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSİL
Moleküler formül: CH3NaO3S
Molar kütle: 118,10 g / mol 154,14 g / mol, dihidrat
Görünüm: renksiz kristaller
Yoğunluk: 1.75 g / cm3, dihidrat
Erime noktası: 64.5 ° C, dihidrat
Suda çözünürlük: 600 g / L, dihidrat (yaklaşık)
Asitlik (pKa): Çürüme. düşük pH
Yapısı: Moleküler şekil
Rongalite, Na + HOCH2SO2− moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Bu tuzun Rongalit, sodyum hidroksimetilsülfinat, sodyum formaldehit sülfoksilat ve Bruggolite gibi birçok ek adı vardır. Avrupa Kozmetik Direktifinde sodyum oksimetilen sülfoksilat (INCI) olarak listelenmiştir. Suda çözünür ve genellikle dihidrat olarak satılır. Bileşik ve türevleri boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. [1]
Ticari olarak temin edilebilmesine rağmen, tuz sodyum ditiyonit ve formaldehitten hazırlanabilir:
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Bu reaksiyon kantitatif olarak ilerler, öyle ki ditiyonit, O2'ye çok daha az duyarlı ve dolayısıyla kullanımı daha kolay olan Rongalite dönüşümü ile belirlenebilir.
Hidroksimetansülfinat iyonu, çözelti içinde, formaldehit ve sülfite ayrışmaya karşı kararsızdır. En az bir eşdeğer formaldehit ilavesi, dengeyi katkı maddesinin yanına doğru iter ve bis- (hidroksimetil) sülfonu vermek için daha fazla reaksiyona girer. Bu tür çözümler süresiz olarak rafta stabildir.
Sodyum hidroksimetansülfinat ilk olarak 20. yüzyılın başlarında tekstil endüstrisi için rafta kararlı bir sülfoksilat iyon kaynağı olarak geliştirildi ve ikincisi isteğe bağlı olarak üretilebilir. Kullanımda, sodyum hidroksimetansülfinat asidik yapıldığında, indirgeyici sülfoksilat iyonu ve formaldehit eşmolar miktarlarda salınır. Güvenlik nedenleriyle, endüstriyel olarak kullanıldığında formaldehit oluşumu dikkate alınmalıdır.
NaHOCH2SO2, esasen bir SO22− kaynağı olarak düşünülebilir. Bu nedenle hem indirgeyici ajan olarak hem de SO2 gruplarını organik moleküllere sokmak için bir reaktif olarak kullanılır. Elementel Se ve Te'nin NaHOCH2SO2 ile işlenmesi, x'in yaklaşık 2 olduğu karşılık gelen Na2Sex ve Na2Tex'i içeren çözeltiler verir. Bir nükleofil olarak NaHOCH2SO2, sülfonlar vermek için alkilleyici maddelerle reaksiyona girer.
HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Bazen, alkilasyon oksijende de meydana gelecektir, bu nedenle a, a'-dibromoksilen, hem sülfon hem de izomerik sülfinat esteri verir.
Bileşiğin orijinal kullanımı endüstriyel ağartma maddesi olarak ve tekne boyama için indirgeyici bir madde olarak kullanılmaktaydı. [1] Bir başka büyük ölçekli kullanım, emülsiyon polimerizasyonu için redoks başlatıcı sistemlerde bir indirgeme ajanı olarak kullanılmasıdır. Tipik redoks çifti örneklerinden biri t-butil peroksittir. Klor ve kloramini hızla düşürdüğü ve zararsız aminometilsülfinat iyonu oluşturmak için amonyakla reaksiyona girdiği için akvaryum için su düzenleyici olarak kullanılması niş bir kullanımdır. [2] Farmasötik formülasyonda antioksidan olarak da kullanılır.
Bileşik, bilinen bir insan kanserojeni olan formaldehitin oluşumuna rağmen ticari kozmetik saç boyası renk çıkarıcılarında giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Organik sentezde çeşitli özel uygulamalara sahiptir. [3] [4]
Çinko kompleksi Zn (HOCH2SO2) 2, Decroline, Decolin ve Safolin ticari markaları altında pazarlanmaktadır. Bu bileşik, polimerler ve tekstilde katkı maddesidir. [5]
Sodyum hidroksimetansülfinata Rongalite C denir. Kalsiyum hidroksimetansülfinat, Rongalite H olarak adlandırılır.
Rongalite, Na + HOCH2SO2− moleküler formülüne sahip sodyum hidroksimetilsülfinat, sodyum formaldehit sülfoksilat ve Bruggolite gibi çeşitli isimlerle indirgen bir tuzdur. Rongalit kelime anlamı renk açma anlamına gelir.
Rongalit, Avrupa Kozmetik Direktifinde sodyum oksimetilen sülfoksilat (INCI) olarak tanımlanmaktadır. Suda iyi çözünür ve çoğunlukla ticari olarak dihidrat formunda satılır.
Bu bileşik ve türevleri boya endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Rongalit C'nin ana kullanımı şudur: endüstriyel bir ağartıcı ve kazan boyama için indirgeyici bir madde olarak kullanılması. Tekstil yüzeyinde kazan boyama ve kasar alanında kullanılır.
İkinci ana kullanım ayrıca: emülsiyon polimerizasyonu için redoks sistemlerinde bir indirgeyici olarak. Redoks çiftlerinin en yaygın örneklerinden biri t-butil peroksittir.
Ayrıca, Rongalit C'nin başka bir kullanımı, klor ve kloramini hızla düşürdüğü ve zararsız aminometilsülfinat iyonu oluşturmak için amonyakla reaksiyona girdiği için akvaryumlarda su düzenleyici olarak kullanılmasıdır.
Ayrıca farmasötik formülasyonlarda antioksidan görevi görür.
Ayrıca, Rongalit C, iyi bilinen bir kanserojen olan formaldehit elde edilmesine rağmen, kozmetik saç boyası renk çıkarıcılarında ticari olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Organik kimyada sentezde özel bir reaktif olarak kullanılır.
Ağır metallerde (Hg, Au, Cu, Ba, Sb, Pb, Bi) tava zehiri olarak kullanılır.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat üretimi aşağıda küçük bir ölçekte özetlenmiştir. Bu üretim, ticari endüstriyel üretim sürecine çok benzer, ancak mikro düzeyde.
Üretim sürecinde 1 Mol Formaldehit ve Sodyum Hidroksit varlığında 1 mol Hidrosülfit üzerine etki edilerek çok farklı bir reaksiyonun meydana geldiği tespit edilmiştir.
1 mol Sodyum Hidrosülfit Çözeltisi, 1 mol Sodyum Hidroksit çözeltisi ve 1 mol formaldehit çözeltisi çalkalanırsa ksotermik reaksiyon oluşur. Rongalit C'nin üretiminde, çözeltinin indirgeme potansiyeli, soğukta indigo karmin çözeltisine göre bir süre sonra ortadan kalkar.
Devam eden işlemde çözelti eşit hacimde alkol ile karıştırılırsa, nötr sodyum hidrosülfit çökelecektir. Bu çözelti buharlaştığında şurup şeklinde bir kimyasal oluşur.
Bu süreçte çok fazla çözündüğü sıcak etanolden ve sudan yeniden kristalize edildi. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat, bu aşamada prizmatik kristaller oluşturan ilk maddedir. Daha sonra büyük gümüş yapraklar oluşur. Burada oluşan kimyasal NaSCO3H3 • 2H2O formülünü oluşturur.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;
CH2O + Na2S2O4 + NaOH》 NaSCO3H3 + Na2SO3.
Ciltte tahrişe neden olabilir. Ayrıca ciddi göz tahrişine neden olabilecek kimyasal etkileri vardır. Solunum tahrişine neden olabilir.
Rongalit C'nin en önemli etkilerinden birinin genetik kusurlara neden olduğu düşünülmektedir.
çalışırken koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Dumanlarını solumaktan kaçınılmalıdır.
El ve yüz teması halinde 1 dakika su ile yıkanmalıdır.
Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat 25 Kg'lık ambalajlarda saklanmaktadır.
Direkt güneşe maruz kalmayan ve güneşten uzak yerlerde depolanmalıdır.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;
CH2O + Na2S2O4 + NaOH》 NaSCO3H3 + Na2SO3.
Ciltte tahrişe neden olabilir. Ayrıca ciddi göz tahrişine neden olabilecek kimyasal etkileri vardır. Solunum tahrişine neden olabilir.
Rongalit C'nin en önemli etkilerinden birinin genetik kusurlara neden olduğu düşünülmektedir.
çalışırken koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Dumanlarını solumaktan kaçınılmalıdır.
El ve yüz teması halinde 1 dakika su ile yıkanmalıdır.
Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat 25 Kg'lık ambalajlarda saklanmaktadır.
Direkt güneşe maruz kalmayan ve güneşten uzak yerlerde depolanmalıdır.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) katalizör, Emülgatör, Hammadde ve İndirgeyici Ajan olarak fonksiyonel özelliklere sahiptir.
İlaç, tekstil, kauçuk, plastik ve yapıştırıcı sektörlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.
Rongalit C, plastik endüstrisinde üretim yaparken katalizör olarak polimerizasyon düzenleyici olarak kullanılır.
Kauçuk imalatında redoks aktivatörü olarak kullanılır.
Redoks ile katalize edilen polimerizasyon için indirgeyici ajan olarak kullanılır. Yani aynı zamanda indirgeyici bir maddedir.
Boya imalatında boya hammaddesi olarak kullanılmaktadır.
Sodyum formaldehit sülfoksilat, tekstil endüstrisinde sıyırma ve ayırma maddesi olarak kullanılır.
KDV boyama işlerinde indirgeyici ajan olarak kullanılır.
Rongalit C, sabun ve melas üretiminde ağartma maddesi olarak kullanılmaktadır.
Bazı farmasötik ilaç imalatlarında antioksidan madde olarak kullanılmaktadır.
Cıva zehirlenmesinin tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak kullanılmaktadır.
Rongalit C, gıda endüstrisinde kullanılan ambalaj için yapışkan ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.
Sulu yağlı gıdalar ile temas halinde kağıt karton imalatında polimerizasyon işleminde katalizör etkisinden dolayı kullanılmaktadır.
Gıda kapları için sızdırmazlık contalarının imalatında kullanılır.
Tekrar kullanım için gıda ile temas eden kauçuk ürünlerin imalatında kullanılır.
Sodyum formaldehit sülfoksilat, gıdayla temas eden ürünlerin imalatında emülsifiye edici bir ajan olarak kullanılır.
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatları, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına paralel olarak değişmektedir.
Formaldehit, sodyum hidroksit ve sodyum hidrosülfit fiyatı arttıkça Rongalit C'nin fiyatı da yükseliyor.
Sektörün gelişmesi ile uzun süredir yükselen bir trend sergilemektedir.
Kullanım alanları arttıkça Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatı artmaktadır.
Buluş, bir sodyum formaldehit sülfoksilat üretim yöntemini açıklamaktadır. Üretim yönteminde, susuz sodyum sülfit ilk olarak hazırlanmış bir sodyum formaldehit sülfoksilat çözeltisinin konsantrasyon işlemine eklenir; ve hazırlanan sodyum formaldehit sülfoksilat çözeltisinin konsantre edilmesinden önce bir sodyum hidroksit çözeltisi veya bir soda külü çözeltisi ilave edilir. Avantajı, kokusuz susuz sodyum sülfit üretim yöntemi sağlamaktır, böylece ürünlerdeki serbest formaldehit kokusu ortadan kaldırılır, ürünler rutubetten etkilenip çürümesi nedeniyle oluşan koku giderilir ve ürünlerin nem emilimi, kekleşmesi ve ayrışması önlenir. , böylece ürünlerin depolanma durağan fazı uzundur ve kapalı halde bir yıl depolanabilir ancak topaklanıp stunk olmaz ve ürün kalitesi iyileştirilir; Ürün çözüldükten sonra sulu çözeltinin% 35'i şeffaftır; üretim yöntemi çevre dostu ve temiz olup, yassı, bloklu, toz, granül ve ezilmiş sodyum formaldehit sülfoksilat ürünlerinin üretimi için uygundur.
Reaktivite: Doğası gereği kimyasal olarak reaktif değildir. Asitlerle ve oksitleyicilerle kuvvetli reaksiyona girer.
Kararlılık: Önerilen depolama ve kullanım koşullarında kararlıdır.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı: Asitlerle reaksiyona girerek sülfür dioksit, hidrojen sülfür, formaldehit gibi toksik gazlar açığa çıkarır. Oksitleyici ajan ile şiddetli reaksiyona girer.
Kaçınılması gereken malzeme / Uyumsuz malzeme: Asitler, oksitleyici maddeler, düşük parlama noktalı malzeme.
Kaçınılması gereken durum: Nemden kaçının, Isıdan uzak tutun.
Tehlikeli bozunma ürünleri: Sülfür dioksit (SO2), Formaldehit (HCHO) Gözler: Gözleri bol su ile en az 15 dakika yıkayın, ara sıra üst ve alt göz kapaklarını kaldırın. Tıbbi yardım alın.
Cilt: Tahriş oluşursa veya devam ederse tıbbi yardım alın. Cildi bol sabun ve suyla yıkayın.
Yutma: Tıbbi yardım alın. Ağzı su ile yıkayın.
Soluma: Maruziyetten çıkarın ve hemen temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa suni solunum yapınız. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız oksijen verin. Öksürük veya diğer belirtiler görülürse tıbbi yardım alın.
Genel Bilgi: Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren bağımsız bir solunum cihazı, MSHA / NIOSH (onaylı veya eşdeğeri) ve tam koruyucu giysiler giyin.
Söndürme Ortamı: Su spreyi, kuru kimyasal, karbon dioksit veya kimyasal köpük kullanın.
Genel Bilgi: Bölüm 8'de belirtildiği gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Dökülmeler / Sızıntılar: Malzemeyi vakumlayın veya süpürün ve uygun bir bertaraf kabına koyun.
Kullanım: Toz, buhar, buğu veya gazı solumaktan kaçının. Deri ve gözlerle temastan kaçının. sadece kimyasal davlunbazda kullanılır.
Depolama: Serin ve kuru bir yerde saklayın. Sıkıca kapatılmış bir kapta saklayın.
Mühendislik Kontrolleri: Bu malzemeyi depolayan veya kullanan tesislerde bir göz yıkama tesisi ve bir güvenlik duşu bulunmalıdır.
Maruz Kalma Sınırları CAS # 149-44-0: Kişisel Koruyucu Ekipman Gözler: Kimyasal sıçrama gözlüğü takın.
Cilt: Cildin maruz kalmasını önlemek için uygun koruyucu eldivenler giyin.
Kıyafet: Kimyasal önlük giyin.
Maskeler: NIOSH / MSHA onaylı hava temizleyici toz veya buğu solunum cihazı veya Avrupa Standardı EN 149.
Tedarik için tehlikeli olduğu düşünülen ürünler Özel Atık olarak sınıflandırılır ve bu tür kimyasalların bertarafı, yere göre değişiklik gösterebilen yönetmelikler kapsamındadır. Tavsiye için uzman bir imha şirketi veya yerel atık düzenleyici ile iletişime geçin. Geri dönüşüme gönderilmeden önce boş kaplar dekontamine edilmelidir.
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN