Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GENAMIN SH 100

Genamin SH 100 (Octadecylamine) Stearylamine oktadesilamin, oktadesilamine, oktadesil amin, oktadesil amine, octadeylamine, octadecyl amine, octadecylamin, octadecyl amin, okta, desil, amin, okta desil, oktadesil, octadesil, amine,oktadesilamin Genamin SH 100, kimya-teknoloji endüstrisi için bir hammaddedir. Bu mum benzeri sınıf, stearilaminden oluşur. Birincil yağlı alkilaminler, sıvı veya macun kıvamında, suda çözünmeyen bazlardır. Mineral yağ, izopropanol ve kloroform gibi organik çözücülerde kolaylıkla çözünürler. Bu ürün, yağlı amin etoksilatlar ve yağlı amin tuzlarının üretiminde hammadde olarak kullanılır.

Genamin SH 100 (Octadecylamine) Stearylamine
oktadesilamin, oktadesilamine, oktadesil amin, oktadesil amine, octadeylamine, octadecyl amine, octadecylamin, octadecyl amin, okta, desil, amin, okta desil, oktadesil, octadesil,
 amine,oktadesilamin 
Genamin SH 100, kimya-teknoloji endüstrisi için bir hammaddedir. Bu mum benzeri sınıf, stearilaminden oluşur. Birincil yağlı alkilaminler, sıvı veya macun kıvamında, suda çözünmeyen
bazlardır. Mineral yağ, izopropanol ve kloroform gibi organik çözücülerde kolaylıkla çözünürler. Bu ürün, yağlı amin etoksilatlar ve yağlı amin tuzlarının üretiminde hammadde 
olarak kullanılır.
Aynı zamanda bir antistatik ajan, yüzdürme ajanı, topaklanmayı önleyici ajan, reçine için emuslifier ve korozyon inhibitörü olarak da uygulanır. Ayrıca tekstil ve deri sanayinde
 kullanılmaktadır.
Özellikleri
Oktadesilamin, suda hemen hemen çözünmeyen, yanıcı beyaz kokusuz bir katıdır. Isıtıldığında azot oksitler, karbon monoksit ve karbondioksit üreterek ayrışır.

Kullanım
Oktadesilamin, buhar hatlarında ve kazanlarda korozyon önleyici olarak kullanılır. Oktadesilamin ile modifiye edilmiş montmorillonit (örneğin Nanofil 848) alev geciktirici
olarak kullanılır.

Birincil yağlı alkilaminler, sıvı veya macun kıvamında, suda çözünmeyen bazlardır. Mineral yağ, izopropanol ve kloroform gibi organik çözücülerde kolaylıkla çözünürler.
Cilt uyumluluğu: Yağlı alkilaminlerle çalışırken özel dikkat gösterilmelidir. Deri temasından ve buharın solunmasından kaçınılmalıdır. Güçlü, lipoidde çözünen bazlar olarak, uzun süre 
ciltle temas halinde kalmalarına izin verildiğinde aşındırıcı yaralanmalara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Bu nedenle, alkalilerle çalışırken olduğu gibi aynı güvenlik 
önlemlerine uyulmalıdır (bir cilt bariyer kremi uygulaması ve gözlük ve koruyucu eldiven giyilmesi dahil). Deriye sıçrayan yağlı alkilaminler bir bez ile mümkün olduğunca silinmelidir.
Kontamine giysiler çıkarılmalıdır. Ciltte kalan yağlı alkilamin kalıntıları hemen% 1 asetik asit ile nötralize edilmeli ve cilt akan su ile durulanmalıdır. Bunu su ve sabunla yıkamak
takip etmelidir. Gözlere yağlı alkilamin sıçraması derhal yapılmalıdır.
yemeklik yağ ve bol su ile durulanır; gecikmeden bir doktora başvurulmalıdır.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN