Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GENAPOL BE 2810

Genapol BE 2810, deterjan endüstrisi için berrak, sıvı, az köpüren noniyonik bir yüzey aktif maddedir.
Genapol BE 2810, özellikle otomatik bulaşık yıkama için düşük köpüren temizleyiciler ve parlatıcıların üretimi için uygundur.

Mükemmel kimyasal ve termal kararlılığa sahip son derece düşük köpüren yüzey aktif madde.
Özellikle yüksek alkali toz temizleyiciler için uygundur.

İyonik olmayan yüzey aktif madde.
Renksiz veya soluk sarı şeffaf sıvı.
Tüm pH değerlerinde ve oksitleyici ajanların varlığında kimyasal stabiliteye sahiptir.
Non-iyonik, anyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur, iyi ıslatma, çözme ve biyolojik olarak parçalanabilirlik özelliklerine sahiptir.

Maddenin/müstahzarın kullanımı.
Sanayi sektörü : Endüstriyel ve Kurumsal Temizlik
Kullanım Şekli : Deterjan hammaddesi

Kimyasal karakterizasyon
Hindistan cevizi yağı alkolü etoksilat bütileter yakl. Sulu solüsyonda %85
CAS numarası : 146340-16-1

Tehlike TANITIMI
Cilt için tahriş edici.
Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir.

İlk YARDIM TEDBİRLERİ
Genel bilgi
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın

teneffüs ettikten sonra
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temas ettikten sonra
Cilt ile teması halinde hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Göz temasından sonra
Göz ile teması halinde bol su ile iyice yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.

yuttuktan sonra
Derhal bir doktor çağırın.

Yangınla mücadele önlemleri
Uygun söndürme maddesi
su püskürtme jeti köpüğü
karbon dioksit
kuru toz

Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)

Yangın söndürme için özel koruyucu ekipman
Bağımsız solunum cihazı kullanın

Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Kişisel önlemler
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. Yeterli havalandırma sağlayın.

Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/taşıma yöntemleri
Emici malzeme (örn. kum, talaş) ile toplayın. Kalanı su ile durulayın

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Güvenli kullanım için tavsiye
Konteyneri dikkatli bir şekilde açın ve taşıyın.
Dona karşı hassas saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi.
Ürünün soğuğun etkisiyle matlaşması, koyulaşması veya donması durumunda oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesini sağlayınız.
Kullanmadan önce kısaca karıştırın.

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma
Genel koruyucu önlemler
Göz ve cilt ile temasından kaçının

Hijyen önlemleri
Kimyasallarla çalışırken genel önlemlere uyun.

Fiziksel ve kimyasal özellikler
Form: Sıvı
Renk: renksizden hafif sarıya
Koku: karakteristik
Akma noktası: yakl. 10 °C
Parlama noktası: yakl. > 200 °C
Yoğunluk: yakl. 0,96 g/cm3 (20 °C)
Buhar basıncı: < 0,00001 hPa
Suda çözünürlük: çözünür
içinde çözünür: yağ
pH değeri: yakl. 5 - 8 (20 °C, 10 g/l)

  • Paylaş !
E-BÜLTEN