Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GENAPOL X 030

GENAPOL X 030, deterjan endüstrisi için sarımsı, sıvı izotridesil alkol poliglikol eter iyonik olmayan yüzey aktif maddedir.
Başlıca uygulama alanları teknik sektör, tekstil endüstrisi, metal endüstrisi ve kağıt endüstrisi için temizleyicilerdir.

GENAP0L X 030 Uygulamaları:
GENAPOL X 030 ıslatıcı, emülgatör, çok amaçlı ve özel temizleyiciler, toz ve sıvı deterjanlar ve endüstriyel temizlik maddeleridir.
GENAPOL X 030 sıvı temizleyiciler, toz ve sıvı deterjanlar ve endüstriyel temizlik maddeleri için emülgatör, çözücü, yağ dağıtıcı ve çözücü maddedir.

Mükemmel yüzey aktif özellikleri sayesinde GENAPOL X sınıfları çok sayıda kullanıma sahiptir.
Özellikle düşük sıcaklık aralığında mükemmel ıslatma etkisine ve belirgin yağ giderme ve emülsifiye etme özelliklerine sahip olan bu ürünler, her biçimde evrensel temizleyicilerin üretimi için uygun hammaddeler ve karışım bileşenleridir.

Başlıca uygulama alanları şunlardır:
Teknik sektör için temizleyiciler,
Tekstil endüstrisi,
Metal endüstrisi,
Kağıt endüstrisi.

GENAPOL X 030'un Karışabilirliği:
İyonik olmayan yüzey aktif maddeler olarak GENAPOL X sınıfları, iyonikliklerinden bağımsız olarak diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

GENAPOL X 030'un çözünürlüğü:
GENAPOL X derecelerinin sudaki çözünürlüğü, çoğu noniyonik yüzey aktif maddeninki gibi, etoksilasyon derecelerine bağlıdır.

GENAPOL X 030'un bulut noktası:
Tüm poliglikol eter türevlerinde olduğu gibi GENAPOL X sınıflarının bulutlanma noktası, etoksilasyon derecelerinin güvenilir bir göstergesidir.

GENAPOL X 030'un yüzey aktif özellikleri:
GENAPOL X sınıflarının yüzey aktif özellikleri, çözünürlükleri gibi büyük ölçüde etoksilasyon derecesine bağlıdır.

GENAPOL X 030'un ıslatma etkisi:
Islatma etkisi, suda kolayca çözünen GENAPOL X-030'da bir optimuma ulaşmak için etoksilasyon derecesi ile artar.
GENAPOL X-030'un ıslatma kapasitesi özellikle düşük sıcaklık aralığında belirgindir.

GENAPOL X 030'un yüzey gerilimi:
Suyun yüzey gerilimini düşürme yeteneği de etoksilasyon derecesi ile ilgilidir.
En etkili kaliteler GENAPOL X 030 ve GENAPOL X 060'tır.
Etoksilasyon derecesi arttıkça suyun yüzey gerilimi üzerindeki etki azalır.

GENAPOL X 030'un temizleme özellikleri:
GENAPOL X sınıfları, mükemmel temizleme özellikleriyle dikkat çekmektedir.
GENAPOL X 030 çok güçlü bir yağ giderme etkisine sahipken ve gres bağlı kontaminasyonun giderilmesi gerektiğinde tercih edilirken, GENAPOL X-060 esas olarak pigmentli kontaminasyonu gidermek için kullanılır.

GENAPOL X 030'un köpüklenmesi:
GENAPOL X sınıflarının köpürme kapasitesi, etoksilasyon derecesine göre orta ila hafif arasında değişir.
GENAPOL X 030 en az köpürme eğilimine sahiptir.
Köpürme kapasitesi, artan etilen glikol içeriği ile hafifçe artar, ancak anyonik yüzey aktif bileşiklerinkine eşit değildir.

GENAPOL X 030'un Kararlılığı:
GENAPOL X sınıfları, su sertliği bileşenlerine karşı duyarsızdır ve normal uygulama konsantrasyonlarında olağan kimyasallara karşı büyük ölçüde dirençlidir.
Tüm poliglikol eter türevleri gibi, GENAPOL X sınıfları da klor üreten oksitleyici maddelere karşı sınırlı stabiliteye sahiptir, bu nedenle kullanımları seyreltik çözeltilerde uygulama ile sınırlıdır.
Oksitleyici veya indirgeyici ajanların ve poliglikol eter türevlerinin yüksek konsantrasyonlu karışımlarının hazırlanması mümkün değildir.

GENAPOL X 030'un saklanması:
GENAPOL X 030, orijinal kapalı kaplarında, oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve depolama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.

GENAPOL X 030'un özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir şekilde değişir.
GENAPOL X 030 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, kalınlaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısaca karıştırın.

GENAPOL X 030'un Özellikleri:
Konsantrasyon [%]: yakl. 100%
Görünüm: sarımsı, sıvı
Bulutlanma noktası (25g %25 BDG çözümünde 5g) [°C]: 69.0 – 70.0 (Brezilya, 39.0 – 41.0 (Meksika)
APHA rengi: maks. 130 (Brezilya), maks. 100 (Meksika)
pH değeri (suda %1): 6,5 – 7,5

GENAPOL X 030'un Bileşimi:
3 mol EO ile izotridesil alkol poliglikol eter

Diğer GENAPOL X sınıfları:
GENAPOL X 020
GENAPOL X 050
GENAPOL X 060
GENAPOL X 065
GENAPOL X 070
GENAPOL X 080
GENAPOL X 089
GENAPOL X 090
GENAPOL X 100
GENAPOL X 108
GENAPOL X 150
GENAPOL X 158

GENAPOL X 030'un Eş Anlamlıları:
GENAPOL X 030
İzotridesil alkol poliglikol eter (3 EO)
Polietilen glikol monoalkil eter
a-İzotridesil-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil)
Arlypon IT 10
Berol 048
Dehskoksit 732
Etoks 2400
Etoks TDA 9
etoksillenmiş izotridekanol
Etoksillenmiş İzotridesil Alkol
Eusapon S
Exxal F 5716
Genapol V 4739
GENAPOL X
Gezetol 138
İmbentin T 050
izotridekanol Etoksilat
İzotrides 15
Leocol TD 120
Leocol TD 150
Leocol TD 50
Leocol TD90
Leocol TDA 400-75
Lütensol K 10
0-7
M 0-9
013/40
Marlosol TA 3050
Marlosol TA 3090
Nissan Dispanol TOC
Noigen TDS 200D
Noigen TDS 80
Novanit MA
Roman II TDA 8.5
Roman II TDA 9
Roman II TDA 9.5
PEG izotridesil eter
Polietilen glikol izotridesil eter
Polietilen Glikol İzotridesil Monoeter
izotridesil alkol ile polietilen glikol monoeter
Polietilen Glikol Monoizotridesil eter
Polioksietilen izotridesil eter
Rhodasurf ROX
Rhodasurf TR 15-40
Rhodasurf TR 25-25
Rokanol BT
Surfonik TDA 11
Surfonik TDA 15/88
Surfonik TDA 3
Surfonik TDA 8
Surfonik TDA 9
Senperonik 13/10
Senperonik 13/6.5
T-DET A 134
ÜÇ 400
Tego Alkanol TD 6
Unitol IT 140
Villa 51
Valoksen TR 100
Valoksen TR 16
X 1005
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN