Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GENAPOL X 1003

GENAPOL X 1003, kimya endüstrisi için noniyonik bir emülgatördür.
GENAPOL X 1003, emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik bir emülgatördür.

GENAPOL X 1003, 100 mol etilen oksitli izotridesil polietilen glikol eterden oluşur.

GENAPOL X 1003, pıhtılaşmayı azaltmak ve elektrolit direncini ve donma/çözülme stabilitesini iyileştirmek için emülsiyon polimerizasyonunda kullanılabilir.
GENAPOL X 1003, polimerizasyon işlemi öncesinde, sırasında veya sonrasında emülsiyona eklenir.

GENAPOL X 1003, bitüm emülsiyonları için emülgatör olarak kullanılabilir.
GENAPOL X 1003, akrilatlar, stiren-akrilatlar ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik emülgatör olarak kullanılır.

GENAPOL X 1003'ün emülsiyon polimerizasyonundaki performansı:
Farklı kesme hızlarında polimer emülsiyonunun düşük viskozitesini korur,
Gelişmiş elektrolit stabilitesi vardır,
Geliştirilmiş raf ömrü (yüksek donma çözülme stabilitesi).

GENAPOL X 1003'ün ürün özellikleri:
Düşük VOC,
Alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez,
Kullanımı kolay (sıvı malzeme; suda çözünür),
FDA onaylı.

GENAPOL X 1003'ün Kullanım Alanları:
GENAPOL X 1003, pıhtılaşmayı azaltmak ve elektrolit direncini ve donma/çözülme stabilitesini iyileştirmek için emülsiyon polimerizasyonunda kullanılabilir.
GENAPOL X 1003, polimerizasyon işlemi öncesinde, sırasında veya sonrasında emülsiyona eklenir.
GENAPOL X 1003, bitüm emülsiyonları için emülgatör olarak kullanılabilir.

GENAPOL X 1003 Uygulamaları:

GENAPOL X 1003, aşağıdakiler için önerilen bir noniyonik emülgatördür:
Stiren/akrilat dispersiyonları,
Akrilat dispersiyonları,
Vinil asetat dispersiyonları.

GENAPOL X 1003 Teknik Verileri:
Ürün grubu: Yağlı alkol etoksilat
Aktif içerik: %35
Görünüm: berrak, renksiz sıvı
pH değeri: 6 - 8
Çözünürlük: suda çözünür
Yoğunluk: yakl. 1,05 g/cm3
Viskozite: yakl. 400 mPas
Parlama noktası: > 100 °C
HLB değeri: 19

GENAPOL X 1003'ün ürün özellikleri:
Aktif madde içeriği: yaklaşık %35 (çözücü yaklaşık %65 su)
Dış görünüş:
5°C'de: berrak, renksiz sıvı
25°C'de: berrak, renksiz sıvı
50°C'de: berrak, renksiz sıvı
pH değeri (DIN EN 1262), suda olduğu gibi %1: 6 - 8
20 °C'de çözünürlük: suda berrak çözünür
25 °C'de yoğunluk: yakl. 1,05 g/cm³
25 °C'de viskozite (Brookfield, Spindle LV1): yaklaşık 400 mPas
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 100 °C
Kritik Misel Konsantrasyonu: Suda 4,5 g/l aktif madde
1 g/l aktif maddede Yüzey Aktivitesi: yaklaşık 45 mN/m
HLB değeri: yaklaşık 19

GENAPOL X 1003'ün Ürün Fonksiyonu:
İyonik olmayan emülgatördür

GENAPOL X 1003 Kimyasal Türü:
Yağlı alkol etoksilatları

GENAPOL X 1003'ün Bileşimi:
100 mol etilen oksitli izotridesil polietilen glikol eter

Diğer GENAPOL X sınıfları:
GENAPOL X 020
GENAPOL X 030
GENAPOL X 050
GENAPOL X 060
GENAPOL X 070
GENAPOL X 080
GENAPOL X 089
GENAPOL X 090
GENAPOL X 100
GENAPOL X 108
GENAPOL X 150
GENAPOL X 158
GENAPOL X 159
GENAPOL X 208
GENAPOL X 307
GENAPOL X 1005
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN