Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ARKOPAL N 307

ARKOPAL N 307, kimya endüstrisi için iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.

ARKOPAL N 307'nin Yapısı:
Nonilfenol poliglikol eter
(x = eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı)

İlk iki basamak, hidrofilik poliglikol eter zincirlerini oluşturan etilen oksit moleküllerinin yaklaşık sayısını gösterir.
Üçüncü basamak, ürünlerin konsantrasyonunu gösterir (o = yaklaşık %100 aktif bileşen).

ARKOPAL N 307'nin Özellikleri:
ARKOPAL N sınıflarının hem kimyasal hem de işleme özellikleri büyük ölçüde hidrofobik moleküllerin (nonilfenol) hidrofilik – yani suda çözündürücü – poliglikol eter zincirine (etilen oksit moleküllerinin sayısı) oranına bağlıdır.

ARKOPAL N 307 uyumluluğu:
Noniyonik olan ARKOPAL N sınıfları, diğer tüm noniyonik, anyonik veya katyonik maddelerle uyumludur.
Elektrolitler, örneğin nötr tuzlar, alkaliler ve - daha az ölçüde - asitler, ARKOPAL N sınıflarının suda çözünürlüğünü azaltır ve özellikle yüksek konsantrasyonlarda ve sıcaklıklarda tuzlanmalarına neden olabilir.

Ürünlerin ayrışması meydana gelmez.
Yüksek miktarda elektrolit içeren çözeltiler için, uzun poliglikol eter zincirlerine sahip ARKOPAL N sınıfları kullanılabilir, çünkü daha hidrofilik olduklarından tuzla kolayca çözülmezler.

ARKOPAL N 307'nin kararlılığı:
ARKOPAL N sınıfları, sert suya neden olan bileşiklere, ağır metaller, asitler, alkaliler, indirgeyici maddeler ve peroksit bazlı oksidatif maddeler dahil olmak üzere metal tuzlarına karşı mükemmel dirence sahiptir.
Klor yayan oksidatif ajanlarla ilgili olarak, tüm poliglikol eter türevlerinde olduğu gibi stabilite seyreltik solüsyonların kullanımı ile sınırlıdır.
Oksidatif veya indirgeyici maddelerin ve poliglikol eter türevlerinin yüksek konsantrasyonlu karışımlarının hazırlanması mümkün değildir.

ARKOPAL N 307'nin çözünürlüğü:

Suda:
Sudaki çözünürlük, poliglikol eter zincirinin uzunluğu ile artar.
ARKOPAL N 040 pratik olarak suda çözünmez.

ARKOPAL N 060 ise bulutlu çözümler sunar.
Diğer ARKOPAL N sınıfları, 20°C'de berrak, sulu çözeltiler oluşturur.

ARKOPAL N sınıflarının su ile seyreltilmesi başlangıçta viskozitede önemli bir artışa neden olur.
Ortalama etoksilasyon aşamalarıyla (ARKOPAL N 080 ila ARKOPAL N 150), viskozitedeki bu artış, belirli konsantrasyon aralıklarında (%45 – 70) soğuk suyla kolayca seyreltilmeyen oldukça sert jellerin oluşumuna yol açar.

Bu jel oluşumunu önlemek için seyreltme ve çözme en iyi şekilde ARKOPAL N çeşitlerini ılık suda karıştırarak gerçekleştirilir.
Jel oluşumu alkoller, glikoller ve diğer çözündürücü ajanların yanı sıra tuz ilavesiyle de giderilebilir.

Su ile bulanık çözeltiler veren ARKOPAL N 060'ın stabil dilüsyonları, %40'tan az aktif madde ile tek başına su ile hazırlanamaz.
ARKOPAL N 307 gibi çözündürücü maddeler örneğin izopropil alkol, glikoller veya uygun anyonik bileşikler kullanılarak, düşük konsantrasyonlarda berrak, kararlı dilüsyonlar elde etmek mümkündür.

Organik solventlerde ve yağlarda:
Susuz ortamda ARKOPAL N sınıflarının çözünürlüğü de etoksilasyon derecesine bağlıdır.
Alifatik hidrokarbonlarda çözünürlük, poliglikol eter zincirinin uzunluğu arttıkça hızla azalır.

Bu nedenle mineral yağ, vazelin ve parafinik hidrokarbonlarda sadece hafif hidrofilik ürünler ARKOPAL N 040 ve ARKOPAL N 060 çözünür.
Aromatik hidrokarbonlarda, alkollerde, ketonlarda ve benzeri polar çözücülerde ve klorlu hidrokarbonlarda tüm ARKOPAL N sınıfları çözünür.

ARKOPAL N 307 ile ilgili fiziksel ve kimyasal veriler:

ARKOPAL N 307'nin bulutlanma noktası:
Anyonik bileşiklerin aksine iyonik olmayan ARKOPAL N sınıflarının suda çözünürlüğü artan sıcaklıkla birlikte azalır.
Oda sıcaklığında berrak olan sulu çözeltiler, sıcaklık kaynama noktası denen noktaya yükseltildiği anda bulanık hale gelir.

Kaynama noktası, poliglikol eter zincirinin uzunluğu ve farklı ARKOPAL N dereceleri ile artar.
ARKOPAL N 230 ve ARKOPAL N 300 gibi yüksek derecede etoksilasyona sahip ürünler, kaynama noktasına kadar suda bulutlanma noktası göstermezler.
Sodyum klorür gibi tuzların eklenmesiyle ARKOPAL N 307, ARKOPAL N 307 belirlemesinin mümkün olacağı şekilde bulutlanma noktasını düşürmek mümkündür.

Kaynama, tersine çevrilebilir bir fiziksel süreçtir; solüsyonlar soğudukça berraklaşır.
ARKOPAL N sınıflarının etkisi, birkaç istisna dışında, kaynama noktasından olumsuz etkilenmez.

Bu nedenle çoğu durumda kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklarda bile kullanılabilirler.
Kaynama noktası su, %25 sulu butildiglikol çözeltisi ve %10 sodyum klorür çözeltisi içinde belirlenir.
Butildiglikol, çözücü görevi görür ve suda çözünmeyen veya bulanık çözeltiler veren düşük derecede etoksilasyona sahip ürünlerin bulutlanma noktalarının belirlenmesine izin verir.

ARKOPAL N 307'nin yüzey aktif özellikleri:
Çözünürlük gibi, yüzey aktif özellikler de etoksilasyon derecesine göre değişir.

Yüzey gerilimi:
Yüzey geriliminde maksimum azalma ARKOPAL N 060 ile sağlanmaktadır.
Etoksilasyon derecesi arttıkça, suyun yüzey gerilimi üzerindeki etki azalır.

Dispersiyon eylemi:
Belirlenen kireç sabunu dispersiyon gücü değerleri
DIN 53309'a göre ARKOPAL N kalitelerinin mükemmel dispersiyon etkisini gösterir.
Bununla birlikte, dağıtılacak diğer malzemeler için yalnızca sınırlı bir uygulamaya sahiptirler.

Islatma eylemi:
ARKOPAL N sınıflarının ıslatma etkisi de büyük ölçüde etoksilasyon derecesine bağlıdır.
En etkili sınıflar ARKOPAL N 090 ve ARKOPAL N 100'dür.

köpük gücü:
Etilen oksit türevleri olan ARKOPAL N sınıfları, orta ila düşük köpürme etkisi ile karakterize edilir.
Köpürmeleri etoksilasyon derecesi ile artar, ancak hiçbir zaman alkilsülfatlar, alkilarilsülfonatlar vb. gibi diğer anyonik bileşiklerin köpürmesine ulaşmaz.

Emülsifiye edici eylem:
Bir dizi ARKOPAL N sınıfının mükemmel emülsifiye edici etkisi, kararlı emülsiyonların hazırlanmasına izin verir.
En uygun etoksilasyon derecesinin seçimi, emülsifiye edilecek yağın veya organik çözücünün tipine ve yağ veya çözücüde çözülebilen diğer bileşenlere bağlıdır.

Aşağıdaki ARKOPAL N sınıfları, çeşitli yağlar ve çözücüler için en uygun olanlardır:
Mineral yağlar, vazelin ve benzeri alifatik hidrokarbonlar için ARKOPAL N 040 ila ARKOPAL N 060
Anyonik hidrokarbonlar için ARKOPAL N 080 ila ARKOPAL N 130.

Klorlu hidrokarbonlar için ARKOPAL N 090 ila ARKOPAL N 150.
Yağ asitleri (olein) ve mumlar için ARKOPAL N 230 ila ARKOPAL N 300.

Çeşitli ARKOPAL N sınıfları birleştirilerek özel koşullar için emülgatör karışımları kolayca hazırlanabilir.
Etoksilasyon dereceleri büyük ölçüde değişen ürünlerin karışımları sıklıkla özellikle etkilidir.
Katyonik ürünlerin anyonikleri ile kombinasyonlar da mümkündür ve birçok durumda avantajlıdır.

ARKOPAL N 307'nin saklanması:
ARKOPAL N 307 orijinal ağzı kapalı ambalajında, oda sıcaklığında ve tavsiye edilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Taşıma ve depolama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyunuz.

ARKOPAL N 307'nin özellikleri soğuğa maruz kaldığında geri dönüşümlü olarak değişir.
ARKOPAL 307 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça eritin ve ardından kısaca karıştırın.

ARKOPAL N 307'nin Özellikleri:
Konsantrasyon [%]: yakl. 70
20°C'de görünüm: berrak sıvı
pH değeri (%1 suda): yakl. 6 - 8
Bulutlanma noktası (100 ml %10 NaCl solüsyonunda 1 g) [°C]: yakl. 75,5 – 77,5
Kaynama noktası [°C]: >100
Kireç sabunu dispersiyon etkisi [%]: 5 - 6
20°C'de yüzey gerilimi (1 g/l) [mN/m]: 35,9
20°C'de suda çözünürlük: berrak
50°C'de yoğunluk [g/cm3]: yakl. 1.0
Parlama noktası [°C]: >250

ARKOPAL N 307'nin Bileşimi:
30 EO'lu nonilfenol poliglikol eter

Diğer ARKOPAL N kaliteleri:
ARKOPAL N 040
ARKOPAL N 050
ARKOPAL N 060
ARKOPAL N 070
ARKOPAL N 080
ARKOPAL N 090
ARKOPAL N 095
ARKOPAL N 100
ARKOPAL N 110
ARKOPAL N 120
ARKOPAL N 130
ARKOPAL N 150
ARKOPAL N 200
ARKOPAL N 208
ARKOPAL N 230
ARKOPAL N 238
ARKOPAL N 250
ARKOPAL N 300
ARKOPAL N 308
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN