Hızlı Arama

ÜRÜNLER

E630 (İNOSİNİK ASİT)

CAS NUMARASI: 131-99-7

MOLEKÜLER FORMÜL: C10H13N4O8P

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 348.206 g/mol


E630 (İnosinik asit) bir nükleotittir (yani bir nükleosit monofosfattır).
E630 (İnosinik asit), bir lezzet arttırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

E630 (İnosinik asit) tipik olarak tavuk yan ürünlerinden veya diğer et endüstrisi atıklarından elde edilir.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin nükleotitlerinin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.
E630 (İnosinik asit), AMP deaminaz tarafından adenozin monofosfatın deaminasyonuyla da oluşturulabilir.

E630 (İnosinik asit), inozine hidrolize edilebilir.
İnosinik asidin önemli türevleri, nükleik asitlerde bulunan pürin nükleotitlerini ve kas ve diğer dokularda kimyasal enerjiyi depolamak için kullanılan adenosin trifosfatı içerir.

Gıda endüstrisinde E630 (İnosinik asit) ve disodyum inosinat gibi tuzları lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır.

İnosinat sentezi, 5-fosforibosil-1-pirofosfat (PRPP) ile başlayan karmaşıktır.
E630 (İnosinik asit) sentezinde yer alan enzimler hücrede bir multienzim kompleksi oluşturur.

Kanıtlar, çok işlevli enzimlerin olduğunu ve bunların bazılarının yoldaki sıralı olmayan adımları katalize ettiğini göstermektedir.
E630 (İnosinik asit)ler, reaksiyonu katalize eden enzimi etkisiz hale getirerek 5-fosforibosil-1-pirofosfattan (PRPP) 5-fosforibosilamin sentezini inhibe eder: glutamin-5-fosforibosil-1-pirofosfat-amidotransferaz.

Başka bir deyişle, inosinat seviyeleri yüksek olduğunda, glutamin-5-fosforibosil-1-pirofosfat-amidotransferaz inhibe edilir ve bunun sonucunda inosinat seviyeleri düşer.
Ayrıca sonuç olarak adenilat ve guanilat üretilmez, bu da bu iki önemli RNA nükleotidinin eksikliği nedeniyle RNA sentezinin tamamlanamayacağı anlamına gelir.

E630 (İnosinik asit), Corynebacterium ammoniagenes, Synechococcus elongatus ve diğer organizmalarda bulunan doğal bir üründür.
E630 (İnosinik asit), yaşlanmada bulunan bir metabolittir.

E630 (İnosinik asit), bir purin ribonükleosit 5'-monofosfat ve bir inozin fosfattır.
E630 (İnosinik asit), bir IMP(2-)'nin bir konjuge asididir.

E630 (İnosinik asit), AMP deaminaz tarafından adenozin monofosfatın deaminasyonuyla da oluşturulabilir.
E630 (İnosinik asit), inosinatın ksantilata oksidasyonu ile oluşur.

E630 (İnosinik asit), bir dizi enzimatik reaksiyona katılır.
Özellikle, E630 (İnosinik asit), fosforibosil formamidokarboksamide dönüştürülebilir; iki işlevli pürin biyosentezi proteini tarafından katalize edilir.

Ayrıca E630 (İnosinik asit), ksantilik aside dönüştürülebilir.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin nükleotitlerinin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemli bir bileşiktir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotididir ve organizmalarda pürin sentezi sırasında oluşan ilk bileşiktir.
E630 (İnosinik asit)ten, nükleik asitlerde bulunan pürin nükleotidleri ve hücrelerde kimyasal enerjinin depolandığı enerji açısından zengin pürin nükleotid adenosin trifosfat gibi önemli bileşikler türetilir.

E630 (İnosinik asit), purin ribonükleosit monofosfatlar olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, bir monofosfat grubunun bağlı olduğu bir riboza bağlı bir purin bazından oluşan nükleotidlerdir.

E630 (İnosinik asit), son derece zayıf bir bazik (esas olarak nötr) bir bileşiktir (pKa'sına göre).
E630 (İnosinik asit) tipik olarak tavuk yan ürünlerinden veya diğer et endüstrisi atıklarından elde edilir.

E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.
E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin nükleotitlerinin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.

E630 (İnosinik asit), AMP deaminaz tarafından adenozin monofosfatın deaminasyonuyla da oluşturulabilir.
E630 (İnosinik asit), inozine hidrolize edilebilir.

Gıda endüstrisinde E630 (İnosinik asit) ve disodyum inosinat gibi tuzları lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır.
İnosinik asit, E numarası referansı ile E630 olarak bilinir.

E630 (İnosinik asit), baz olarak hipoksantine ve şeker kısmına esterlenmiş bir fosfat grubuna sahip bir pürin nükleotididir.
E630 (İnosinik asit), kas ve diğer dokularda bulunan bir nükleotittir.

E630 (İnosinik asit), AMP'nin deaminasyonu ile oluşur ve hidrolize edildiğinde inosin üretir.
E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotididir ve pürin sentezi sırasında oluşan ilk bileşiktir.

İnosin 5′-monofosfat (IMP), inozin-5′-monofosfat dehidrojenazın (IMPDH) dağılımını, özgüllüğünü ve kinetiğini incelemek için bir substrat olarak kullanılır.
E630 (İnosinik asit), baz olarak hipoksantine ve şeker kısmına esterlenmiş bir fosfat grubuna sahip bir pürin nükleotididir.

E630 (İnosinik asit), kas ve diğer dokularda bulunan bir nükleotittir.
E630 (İnosinik asit), AMP'nin deaminasyonu ile oluşur ve hidrolize edildiğinde inosin üretir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotididir ve pürin sentezi sırasında oluşan ilk bileşiktir.
E630 (İnosinik asit), inosin-5′-monofosfat dehidrojenazın (IMPDH) dağılımını, özgüllüğünü ve kinetiğini incelemek için bir substrat olarak kullanılır.

E630 (İnosinik asit), şeker kısmına esterlenmiş bir fosfat grubuna ve baz olarak hipoksantine sahip olan bir pürin nükleotididir.
E630 (İnosinik asit), nükleik asidin bir bileşeni olan guanilik asit ve adenilik asit olmak üzere iki purin nükleotidinin ana maddesidir.

E630 (İnosinik asit), vücut metabolizmasında önemli olan nükleosittir.
E630 (İnosinik asit) ayrıca şekerin bakteriyel fermantasyonundan hazırlanır.

Öncelikle gıda endüstrisinde gıda katkı maddesi olarak kullanılan E630 (İnosinik asit), lezzet arttırıcı olarak çok etkilidir.
E630 (İnosinik asit) de etin tadını dengelemek için kullanılır.

İnosinik asidin bir dezavantajı, insan vücudunda inosinik asidin ürik aside dönüşmesidir.
Bu nedenle, E630 (İnosinik asit) oluşumu, birçok durumda gut hastalığına yol açarak tüketicilerden ve yetkili makamlardan sağlık sorunlarına yol açar.

E630 (İnosinik asit), yiyecek ve içecek endüstrisinde daha iyi bir lezzet arttırıcı görevi görür ve piyasada bulunan çok sayıda gıda katkı maddesinden daha iyi performans gösterdiği söylenebilir.
Bunun öncelikle küresel olarak E630 (İnosinik asit) pazarını yönlendirmesi bekleniyor.

Şekerleme ürünlerinde tatlandırıcı olarak inosinik asidin artan önemi, küresel E630 (İnosinik asit)teki büyümeyi de tetikliyor.
Unlu mamüllere eklenen uygulamalar da E630 (İnosinik asit) talebini artırmak olarak adlandırılmaktadır. Bir tatlandırıcı olarak E630 (İnosinik asit), öksürük şurupları da dahil olmak üzere farmasötik ilaçların imalatında inosinik asidin büyümesini körüklüyor.

E630 (İnosinik asit) üretimi balık ve et kullanımını içerdiğinden vegan ürünleri tercih eden tüketici tercihleri nedeniyle bu durum kısıtlayıcı bir faktör olarak hareket etmektedir.
E630 (İnosinik asit) de gut riskini artırır.

E630 (İnosinik asit), şeker kısmına esterlenmiş bir fosfat grubuna ve baz olarak hipoksantine sahip olan bir pürin nükleotididir.
E630 (İnosinik asit), nükleik asidin bir bileşeni olan guanilik asit ve adenilik asit olmak üzere iki purin nükleotidinin ana maddesidir.

E630 (İnosinik asit), vücut metabolizmasında önemli olan nükleosittir.
Hidrolize üretilen inosinik nedeniyle E630 (İnosinik asit) oluşur ve AMP'nin deaminasyonuna neden olur.

E630 (İnosinik asit) esas olarak hayvanlarda bulunur ve ticari olarak bakteriyel fermantasyon veya mayanın yanı sıra balık, et, kabuklu deniz hayvanlarından hazırlanır ve ayrıca şekerlerin bakteriyel fermantasyonu ile üretilebilir.
Öncelikle E630 (İnosinik asit) uygulaması gıda katkı maddesi olarak kullanılır ve etin lezzetini dengelemenin yanı sıra lezzet arttırıcı olarak da etkinliği yüksektir.

İnsan vücudundaki E630 (İnosinik asit), ürik aside indirgenir. Böylece ürik asit oluşumu gut hastalığına neden olabilir.
E630 (İnosinik asit), uygulama ürünlerinde daha fazla lezzet sağlar ve bu nedenle gıda katkı maddesi pazarında daha iyi performans gösterir.

E630 (İnosinik asit), küresel inosinik pazarını yönlendiren ana faktördür.
Ayrıca, unlu mamüllerde tatlandırıcı olarak ürünlerde uygulanması E630 (İnosinik asit) pazarını büyütmektedir.

E630 (İnosinik asit) veya inosin monofosfat (IMP) bir nükleotittir (yani bir nükleosit monofosfattır).
E630 (İnosinik asit) tipik olarak tavuk yan ürünlerinden veya diğer et endüstrisi atıklarından elde edilir.

E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.
E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin nükleotitlerinin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.

E630 (İnosinik asit), AMP deaminaz tarafından adenozin monofosfatın deaminasyonuyla da oluşturulabilir.
E630 (İnosinik asit), inozine hidrolize edilebilir.

Saccharomyces cerevisiae'de YJR069C tarafından kodlanan ve içeren deoksiribonükleosit trifosfat pirofosfohidrolaz enzimi.
İnosin monofosfat olarak da bilinen E630 (İnosinik asit), metabolizmada hayati bir asittir ve genellikle farklı kaslarda bulunur.

E630 (İnosinik asit), hem kristal hem de toz halinde bulunan renksiz ve kokusuz bir bileşiktir.
Primer nükleotit olarak da bilinen E630 (İnosinik asit), pürinin sentezi sırasında oluşur ve disodyum inosinat, dipotasyum inosinat ve kalsiyum inosinat gibi tuzlara dönüştürülebilir.

E630 (İnosinik asit), adenozin monofosfatın (AMP) deaminasyonu ile üretilebilir, ancak ticari olarak bakteri veya mayanın yanı sıra balık, et ve kabuklu deniz ürünlerinin fermantasyonu ile üretilir.
Gıda ve içecek segmentlerinde lezzet arttırıcı olarak E630 (İnosinik asit) kullanımındaki artışın, küresel E630 (İnosinik asit) pazarının büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Ayrıca, şekerleme ürünlerinde tatlandırıcı olarak E630 (İnosinik asit) kullanımının tahmin döneminde segment büyümesini artırması bekleniyor.
Bununla birlikte, yüksek miktarda E630 (İnosinik asit) tüketimi, kanda ve idrarda ürik asit birikmesine neden olarak böbrek hasarı ve mesane taşları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bununla birlikte, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanındaki artışın yeni ürün geliştirmeleri ile birlikte önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar sunması beklenmektedir.
E630 (İnosinik asit) pazarı, türetilmiş tuzlar, uygulama, son kullanıcı ve bölge olarak bölümlere ayrılmıştır.

Türüne göre pazar, disodyum inosinat, dipotasyum inosinat ve dikalsiyum inosinat olarak ikiye ayrılır.
Uygulamaya göre pazar, lezzet arttırıcı, et, öksürük şurupları, sos, takviyeler ve diğerlerine bölünmüştür.

Son kullanıcıya göre pazar, yiyecek ve içecekler, şekerlemeler, ilaçlar ve diğerleri olarak ayrılır.
E630 (İnosinik asit), öksürük şurubunda orijinal tadı bastırmak için lezzet arttırıcı olarak kullanılır.

E630 (İnosinik asit), bir nükleosit monofosfattır.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.
E630 (İnosinik asit), adenozin monofosfatın deaminasyonu ile oluşturulur ve inozinden hidrolize edilir.

E630 (İnosinik asit), purin metabolizmasında bir ara ribonükleosit monofosfattır.
Gıda endüstrisinde E630 (İnosinik asit) ve disodyum inosinat gibi tuzları lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır.

E630 (İnosinik asit), baz olarak hipoksantine ve şeker kısmına esterlenmiş bir fosfat grubuna sahip bir pürin nükleotididir.
E630 (İnosinik asit), kas ve diğer dokularda bulunan bir nükleotittir.

E630 (İnosinik asit), AMP'nin deaminasyonu ile oluşur ve hidrolize edildiğinde inosin üretir.
E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotididir ve pürin sentezi sırasında oluşan ilk bileşiktir.

E630 (İnosinik asit) veya inosin monofosfat (IMP), bir nükleotid monofosfattır.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.

E630 (İnosinik asit), hipoksantinin ribonükleotidi ve pürin sentezi sırasında oluşan ilk nükleotittir.
E630 (İnosinik asit), adenozin monofosfatın deaminasyonu ile oluşturulur ve inozinden hidrolize edilir.

E630 (İnosinik asit), purin metabolizmasında bir ara ribonükleosit monofosfattır.
E630 (İnosinik asit) bir nükleotittir (yani bir nükleosit monofosfattır).

E630 (İnosinik asit), insan beynindeki kortikal tepkilerini ve etkileşimlerini incelemek için MSG ile birlikte bir umami tadı maddesi olarak kullanılmıştır.
E630 (İnosinik asit), inosin-5′-monofosfat dehidrojenazın dağılımını, özgüllüğünü ve kinetiğini incelemek için bir substrat olarak kullanılabilir.

E630 (İnosinik asit), lezzet arttırıcı özelliğe sahip bir pürin nükleotididir.
E630 (İnosinik asit), hem guanozin monofosfat (GMP) hem de adenosin monofosfat (AMP) sentezi için bir öncü görevi görür.

UYGULAMA:

E630 (İnosinik asit), disodyum inosinat (E631), dipotasyum inosinat (E632) ve kalsiyum inosinat (E633) dahil olmak üzere çeşitli tuzlara dönüştürülebilir.
E630 (İnosinik asit)ler, nispeten yüksek bir etkinlikle temel tat umamisi için lezzet arttırıcılar olarak kullanılır.
E630 (İnosinik asit)ler çoğunlukla çorbalarda, soslarda ve çeşnilerde etin lezzetinin yoğunlaştırılması ve dengelenmesi için kullanılır.

İŞLEV:

E630 (İnosinik asit) bir nükleotittir (yani bir nükleosit monofosfattır).
E630 (İnosinik asit) tipik olarak tavuk yan ürünlerinden veya diğer et endüstrisi atıklarından elde edilir.
E630 (İnosinik asit) metabolizmada önemlidir.

E630 (İnosinik asit) NELERDE BULUNUR:

E630 (İnosinik asit) doğal bir üründür.
E630 (İnosinik asit), yaşlanan fare beyninde bulunan bir metabolittir.
E630 (İnosinik asit), nükleobaz olarak hipoksantine sahip bir purin ribonükleosit 5'-monofosfattır.

SYNONYM:

5'-IMP
5'-İnosinate
5'-İnosin monofosfat
5'-E630 (İnosinik asit)
IMP
İnozin 5'-monofosfat
İnozin 5'-fosfat
İnozin Monofosfat
İnozin-5'-monofosfat
2'-İnosin-5'-monofosfat
Hipoksantozin 5'-monofosfat
Ribosilhipoksantin monofosfat
2'-İnosin-5'-monofosforik asit
5'-İnosin monofosforik asit
Hipoksantozin 5'-monofosforik asit
İnozin 5'-monofosforik asit
İnosin 5'-fosforik asit
İnozin monofosforik asit
Ribosilhipoksantin monofosforik asit
aşılamak
E630 (İnosinik asit)ler
İnosinat, sodyum
monofosfat, inosin
monofosfat, ribosilhipoksantin
sodyum inosinat
Asit, inosinik
Asitler, inosinik

  • Paylaş !
E-BÜLTEN