Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULGATOR 825

EMULGATOR 825, kimya ve ilgili endüstriler için iyonik olmayan bir emülgatördür.

EMULGATOR 825, hidrofilik polietilen oksit zinciri (EMULGATOR 825'te ortalama 25 etilen oksit birimi vardır) ve aromatik hidrokarbon lipofilik veya hidrofobik grup içeren noniyonik bir yüzey aktif maddedir.
Hidrokarbon grubu, bir 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil grubudur.

EMULGATOR 825 bir alkilfenol etoksilattır.
EMULGATOR 825, yüksek performanslı su içinde yağ tipi bir emülgatör görevi görür.

EMULGATOR 825, termal, mekanik ve kimyasal etkilere karşı emülsiyonların, dispersiyonların ve latislerin stabilizasyonunu sağlar.
EMULGATOR 825, emülsiyon polimerizasyon işlemlerinde tek başına veya Emulphor OPS 25 gibi anyonik emülsiyonlaştırıcılar veya katyonik emülsiyonlaştırıcılar ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

EMULGATOR 825, akrilik esterler, stiren ve vinil bileşikleri (%1-5 ilave seviyesi ile) gibi birçok farklı monomer türü için emülsiyon polimerizasyon işlemlerinde kullanılır.
Ayrıca EMULGATOR 825, ester mumları ve yağ asitlerini (%5-15 ilave seviyesi ile) ve dispers sistemleri (%0,5-5 ilave seviyesi ile) emülsifiye etmek için kullanılır.

EMULGATOR 825'in saklanması:
EMULGATOR çeşitleri orijinal ambalajlarında, ağzı sıkıca kapalı olarak, kuru ortamda saklanmalıdır.
Depolar aşırı ısıtılmamalıdır.

Nemli ortamlardan kaçının, çünkü ürünler higroskopiktir ve suda kolayca çözünür olduklarından nemi hemen emerler.
Bu nedenle, EMULGATOR 825'in varillerden her malzeme alımında gecikmeden sıkıca yeniden mühürlenmesi tavsiye edilir.

Depolama sıcaklığı belirlenirken EMULGATOR çeşitlerinin donma noktaları dikkate alınmalıdır.
EMULGATOR türleri, düşük sıcaklıklarda depolanırsa hafif bulanıklaşabilir, ancak bunun ürün özelliklerini etkilemez.

Bulanıklık 50 – 60 °C'de tersine çevrilebilir.
Katılaşmış veya çökelme belirtileri gösteren EMULGATOR 825 kullanılmadan önce 50 – 70 °C'ye ısıtılmalı ve homojenize edilmelidir.

Katılaşmış veya çökelme emareleri gösteren varillerdeki EMULGATOR 825, bir ısıtma kabini veya ısıtmalı haznede eritilmeli veya hafifçe ısıtılmalıdır.
Belirli donma veya erime noktasına bağlı olarak sıcaklık 50 – 70 °C'yi geçmemelidir.

Bu, elektrikli varil ısıtıcılar kullanıldığında da geçerlidir.
İç elektrik elemanları bazı yerlerde yüksek ısı yükünden dolayı ısıtmaya uygun değildir.

EMULGATOR tipleri 50 – 70 °C'de (belirli donma veya erime noktasına bağlı olarak) ısıtılmış tanklarda depolanıyorsa, hava ile temas etmemesine (battaniye nitrojen) dikkat edilmelidir.
Sürekli hafif karıştırma, ısıtma elemanları veya harici ısıtma ceketi ile uzun süreli temasın bir sonucu olarak aşırı ısınmasını veya renk değiştirmesini önler.
EMULGATOR OG ve TO 40 Flakes, 25 – 30 °C'yi geçmeyen kuru bir yerde saklanmalıdır.

Malzemeler:

Aşağıdaki malzemelerden yapılmış tanklar, EMULGATOR türlerinin depolanması için uygundur:
V2A paslanmaz çelik (1.4541 veya X6 CrNiTi 1810)
V4A paslanmaz çelik (1.4571 veya X6 CrNiMoTi 17122)

EMULGATOR 825'in raf ömrü:
EMULGATOR çeşitleri orijinal ambalajında ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edildiği takdirde en az 24 ay raf ömrüne sahiptir.

EMULGATOR 825'in Güvenliği:
EMULGATOR tiplerinin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılmasından ve mevcut uygulamaya göre işlenmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir yan etki olmadığını biliyoruz.
Uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyime göre diğer bilgiler elimizde mevcuttur, EMULGATOR çeşitleri usulüne uygun kullanılmaları, kimyasalların kullanımında gerekli önlemlere dikkat edilmesi ve Güvenlik Bilgi Formlarımızda yer alan bilgi ve tavsiyelere uyulması kaydıyla sağlığa zararlı herhangi bir etki oluşturmaz.

EMULGATOR 825 Ürün Tipi:
Emülgatörler > Suda Yağ (o/w)
Emulan OP 25'in Kimyasal Bileşimi: Alkilfenol etoksilat

EMULGATOR 825'in İsimleri:

EMULGATOR 825'in IUPAC isimleri:
2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoksi]etanol

EMULGATOR 825'in diğer isimleri:
Polietilen glikol p-(1,1,3,3-tetrametilbütil)-fenil eter
oktil fenol etoksilat
Polioksietilen oktil fenil eter
4-Oktilfenol polietoksilat
t-Oktilfenoksipolietoksietanol
Oktoksinol-25

EMULGATOR 825'in eş anlamlıları:
JY71850000
NIOSH/JY7185000
Emülgatör DBN
DBN emülatörü [Çekçe]
DBN emülatör
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN