Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULSOGEN LCN 158

EMULSOGEN LCN 158, endüstriyel uygulamalar için iyonik olmayan bir emülgatördür.
EMULSOGEN LCN 158, 15 mol etilen oksit ile alkil polietilen glikol eterden oluşur.

EMULSOGEN LCN 158 biyolojik olarak kolaylıkla parçalanabilir ve ek biyosit içermez.
EMULSOGEN LCN 158, polimer dispersiyonlarının kayma, sıcaklık ve elektrolit stabilitesini iyileştiren emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN LCN 158 aynı zamanda emülsiyon boyalarda ovma direncini artırmak için dispersiyon ajanı olarak da kullanılır.

Emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik emülgatör, su bazlı kaplamalar için bağdaştırıcı ve proses yardımcısı EMULSOGEN LCN 158, polimer dispersiyonlarının kayma, sıcaklık ve elektrolit stabilitesini iyileştiren emülsiyon polimerizasyonu için iyonik olmayan bir emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN LCN 158'in tavsiye edilen kullanımı monomer bazında %2 aktiftir.
 
EMULSOGEN LCN 158, emülsiyon polimerizasyonu ve proses yardımcısı için düşük VOC, APEO/NPEO içermeyen, solvent içermeyen, iyonik olmayan bir emülgatördür.
EMULSOGEN LCN 158, su bazlı ve solvent bazlı yüksek PVC boyalar ve düşük PVC cilalar için uyumlaştırıcıdır.

EMULSOGEN LCN 158 ayrıca boyaların optimize edilmiş işlem süresi için ıslatıcı olarak da işlev görür.
EMULSOGEN LCN 158, polimer dispersiyonlarının kesme, sıcaklık ve elektrolit stabilitesini geliştirir.

Su bazlı akrilik verniklerde, EMULSOGEN LCN 158 renklendirme gücünü artırır, sürtünmeyi ve su emilimini azaltır.
EMULSOGEN LCN 158 FDA onaylıdır ve kolayca biyolojik olarak parçalanabilen kaliteye sahiptir.
EMULSOGEN LCN 158 solvent bazlı alkid bağlayıcı sistemi ile uyumludur.

EMULSOGEN LCN 158 mimari/dekoratif kaplamalar için uygundur.
Saf akrilik, stiren-akrilik, vinil asetat ve stiren bütadien için önerilen doz %2'dir.
EMULSOGEN LCN 158'in raf ömrü 730 gündür.

Su bazlı ve solvent bazlı cilalarda (düşük PVC), EMULSOGEN LCN 158, renklendirme kuvvetini iyileştirmek ve sürtünme, su emme ve pus etkilerini azaltmak için bir uyumlaştırıcı olarak kullanılabilir.
Su bazlı akrilik cilalarda dozaj önerisi (tedarik şekli) %1,3-1,9 ve solvent bazlı alkid cilalarda %0,33-0,66'dır.

Su bazlı emülsiyon boyaların (yüksek PVC) üretiminde ön karıştırma aşamasında kullanıldığında, EMULSOGEN LCN 158 aynı zamanda bir işleme yardımcısı olarak işlev görür ve TiO2 ve dolgu maddelerinin daha hızlı dağılmasıyla öğütme süresinin azaltılmasına yardımcı olur.
EMULSOGEN LCN 158, özellikle sert su alanlarında ilgi çekicidir.
Bu amaç için genel doz önerisi (tedarik şekli) %0,3'tür.

EMULSOGEN LCN 158, polimer dispersiyonlarının kayma, sıcaklık ve elektrolit stabilitesini iyileştiren emülsiyon polimerizasyonu için iyonik olmayan bir emülgatör olarak kullanılır.
Tavsiye edilen kullanım monomer bazında %2 aktiftir.

EMULSOGEN LCN 158'in uygulamaları:
Emülsiyon polimerizasyonu,
Su bazlı boyalar,
Dekoratif boyalarda kullanılır.

EMULSOGEN LCN 158'in Kullanım Alanları:
EMULSOGEN LCN 158, polimer dispersiyonlarının kayma, sıcaklık ve elektrolit stabilitesini iyileştiren emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.
EMULSOGEN LCN 158, emülsiyon boyalarda ovma direncini artırmak için dispersiyon ajanı olarak kullanılır.

Önerilen kullanımı: Monomer bazında %2 aktif.

EMULSOGEN LCN 158'in Diğer Kullanım Alanları:

EMULSOGEN LCN 158'in emülsiyon polimerizasyonunda emülgatör olarak performansı:
Farklı kesme hızlarında düşük polimer emülsiyon viskozitesini korur,
Geliştirilmiş elektrolit kararlılığı vardır,
Geliştirilmiş raf ömrü (yüksek donma çözülme stabilitesi) vardır,
APEO'lara benzer polimerizasyon sonuçları vardır,
Dozaj seviyesi, monomerlere dayalı olarak %2'dir.

EMULSOGEN LCN 158'in su bazlı akrilik verniklerde (düşük PVC) uyumlaştırıcı olarak performansı:
Sürtme etkilerini önler,
Artan renklendirme gücü vardır,
Kaplanmış yüzeyin daha iyi ıslanmasını sağlar,
Polietilen üzerine iyi yapışma sağlar,
Azaltılmış su emilimi vardır,
Kullanım tavsiyesi: %1,0 - 1,5 aktif doz, %1,3 - 1,9 tedarik dozudur.

EMULSOGEN LCN 158'in solvent bazlı alkid cilalarda (düşük PVC) uyumlaştırıcı olarak performansı:
Sürtme etkilerini önler,
Artan renklendirme gücü vardır,
Metal ve çinko üzerine iyi yapışma sağlar,
Depolama kararlılığı üzerinde etkisi yoktur,
Sararma etkisi yoktur,
Yüzey kuruması ve üzeri boyanabilirlik performansı üzerinde etkisi yoktur,
Engelleme etkisi yoktur,
Kullanım tavsiyesi: %0,25 - 0,5 aktif dozaj, %0,33 - 0,66 tedarik dozajı vardır.
  
Su bazlı emülsiyon boyaların (yüksek PVC) üretiminde proses yardımcısı olarak performans:
Bulamaçlardaki TiO2 ve dolgu maddelerinin daha hızlı dağılmasıyla öğütme süresini azaltır,
Daha az enerji tüketimi ve daha fazla üretim kapasitesi vardır,
Kullanım tavsiyesi: %0,3 tedarik dozudur.

EMULSOGEN LCN 158'in Faydaları:

EMULSOGEN LCN 158 kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:
Düşük VOC,
Alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez,
Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir,
Kullanımı kolaydır (sıvı malzeme; suda çözünür),
FDA onaylıdır.

EMULSOGEN LCN 158'in Özellikleri:
Aktif madde içeriği: suda yaklaşık %80

EMULSOGEN LCN 158'in görünümü:
6°C'de: beyaz sıvı
8°C'de: berrak sıvı
25°C'de: berrak sıvı
50°C'de: berrak sıvı

25°C'de yoğunluk (DIN 51757): yaklaşık 1,06 g/cm³
Viskozite (Brookfield, işmili 1, 20rpm, 20°C): yaklaşık 230 mPa*s
Parlama noktası (DIN51758): > 140°C
%1 sulu çözeltinin pH'ı: yaklaşık 6 – 8

EMULSOGEN LCN 158'in Çözünürlüğü:
EMULSOGEN LCN 158 suda her oranda çözünerek berrak bir çözelti oluşturur.

EMULSOGEN LCN 158'in Yüzey Etkinliği:
cmc: aktif malzemeye bağlı olarak yaklaşık 5,1 g/l gözlemlenen en düşük yüzey gerilimi: yaklaşık 30 mN/m

EMULSOGEN LCN 158'in Kristalleşme Sıcaklığı:
5°C Dondurulduğunda, EMULSOGEN LCN 158'in durultulması için 40°C'ye kadar ısıtılması gerekir.

EMULSOGEN LCN 158'in Biyolojisi:
EMULSOGEN LCN 158 biyolojik olarak parçalanmaya hazırdır ve ek biyosit içermez.

EMULSOGEN LCN 158'in Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:
Form: Sıvı
Renk: neredeyse renksiz
Koku: hafif, orijinal koku
Akma noktası: yakl. 5°C
Kaynama noktası: yakl. 270°C
Parlama noktası: > 140 °C
Yöntem: DIN 51758 (kapalı kap)
Tutuşma sıcaklığı: belirlenmemiş
Oksitleyici özellikler: Uygulanamaz
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz
Alt patlama limiti: belirlenmedi
Üst patlama limiti: belirlenmedi
Buharlaşma oranı: belirlenmemiş
Buhar basıncı: < 0,001 hPa
Yoğunluk: yakl. 1,06 g/cm3 (20 °C)
Yöntem: DIN 51757
Yığın yoğunluğu: Uygulanamaz
Havaya göre buhar yoğunluğu: belirlenmemiş
Suda çözünürlük: belirlenmemiş

EMULSOGEN LCN 158'in Diğer Tanımları:

Ticari unvan:
EMÜLSOJEN LCN 158

Endüstri sektörü:
Endüstriyel Performans Kimyasalları

Kullanım türü:
emülsiyon polimerizasyonu

Kompozisyon:
15 mol etilen oksitli alkil polietilen glikol eter

Ürün İşlevi:
İyonik olmayan emülgatördür,
Uyumlulaştırıcıdır,
Dağıtıcı ve ıslatıcı maddedir,
Emülgatördür.

Kimyasal Türü:
Yağlı alkol etoksilatları

Kimyasal aile:
Dioller, Glikoller

Son Kullanımlar:
Su Bazlı Kaplama

Etiketleme Talepleri:
APEO içermez, 
Biyo bazlıdır, 
Düşük VOC seviyesi vardır.

Özellikler:
Kolay Tutuş sağlar, 
Düşük Viskozitesi vardır, 
Mükemmel Yapışma sağlar.

Diğer EMULSOGEN Ürünleri:
EMULSOGEN 4084
EMULSOGEN EL 200
EMULSOGEN EL 360
EMULSOGEN EL 400
EMULSOGEN EL 540
EMULSOGEN EPA 073
EMULSOGEN EPA 1954
EMULSOGEN EPN 118
EMULSOGEN EPN 207
EMULSOGEN EPN 217
EMULSOGEN EPN 287
EMULSOGEN EPN 403
EMULSOGEN EPN 407
EMULSOGEN LA 083
EMULSOGEN LCN 158
EMULSOGEN LCN 217
EMULSOGEN LP
EMULSOGEN M
EMULSOGEN PSP 123
EMULSOGEN SF 8
EMULSOGEN TS 100
EMULSOGEN TS 160
EMULSOGEN TS 200
EMULSOGEN TS 298
EMULSOGEN TS 400
EMULSOGEN TS 407
EMULSOGEN TS 600
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN