Hızlı Arama

ÜRÜNLER

EMULSOGEN SF 8

CAS Numarası: 577-11-7
EC Numarası: 209-406-4

EMULSOGEN SF 8 anyonik emülgatör ve ıslatıcıdır.
EMULSOGEN SF 8, E-PVC'nin emülsiyon polimerizasyonu için anyonik emülgatör olarak kullanılır.

EMULSOGEN SF 8, sulu solüsyonda APEO içermeyen sodyum di(2-etilheksil) sülfosüksinattır.
EMULSOGEN SF 8 ıslatma maddesi görevi görür.

EMULSOGEN SF 8, renklendirme gücünü artırır ve organik pigmentler için gelişmiş stabilite sunar.
EMULSOGEN SF 8, renksiz, berrak ila bulutlu sıvı suda çözünür.

EMULSOGEN SF 8, VOC içeriği %1'den az olan su bazlı emülsiyon boya ve kaplamalarda kullanılır (tavsiye edilen doz %0,3 ile %0,6 arasındadır).
EMULSOGEN SF 8'in dozajı, formülasyona göre %0,1 ile %0,3 arasında değişir.
EMULSOGEN SF 8, FDA düzenlemelerine uygundur ve AICS, DSL, EINECS, ENCS, IECSC, KECI, NECI, NZloC, PICCS ve TSCA'da listelenmiştir.

EMULSOGEN SF 8, anyonik bir emülgatör ve ıslatma maddesidir.
Bu bulanık sıvı, su içinde sodyum di(2-etilheksil) sülfosüksinattan oluşur.

EMULSOGEN SF 8, halı kaplama için SBLatex gibi emülsiyon polimerleri için bir ıslatma maddesi olarak kullanılabilir.
EMULSOGEN SF 8 ayrıca kek susuzlaştırma yardımcısı olarak ve sulu, VOC içermeyen boyalar ve kaplamalar için ıslatma maddesi olarak da kullanılabilir.

EMULSOGEN SF 8, bir dioktil sülfosüksinatın sulu bir çözeltisidir ve esas olarak anyonik ıslatma maddesi olarak kullanılır.

EMULSOGEN SF 8'in emülsiyon polimerizasyonundaki performansı:
EMULSOGEN SF 8, monomer emülsiyonunun stabilitesini artırır,
EMULSOGEN SF 8, polimerizasyon sırasında düşük pıhtı oluşumunu sağlar,
EMULSOGEN SF 8, polimer dağılımının parçacık boyutunu kontrol eder,
EMULSOGEN SF 8, polimer dispersiyonlarının viskozitesini iyileştirir.

EMULSOGEN SF 8'in Kullanım Alanları:

EMULSOGEN SF 8 aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
Genel amaçlar için ıslatma maddesi olarak kullanılır.
Örneğin SB-Lateksler ile halı sırtlarının boyutlandırılması için köpürtücü madde olarak kullanılır.

Düşük VOC içeriğine sahip su bazlı boyalar ve kaplamalar için ıslatma maddesi olarak kullanılır.
Tekstil uygulamaları için ıslatıcı maddeler olarak kullanılır. 
EMULSOGEN SF 8'in dozajı formülasyona göre %0,1 – 0,3 arasında değişir.

Emülsiyon boyalarda organik pigmentler için renklendirme gücü arttırıcı ve stabilizatör olarak kullanılır.

Emülsiyon boyalar için tavsiye edilen dozaj: %0,3 – 0,6'dır.

EMULSOGEN SF 8'in Faydaları:

EMULSOGEN SF 8 kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:
Düşük VOC,
Alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez,
Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir,
Kullanımı kolaydır,
FDA onaylıdır.

EMULSOGEN SF 8'in Kullanılması ve Saklanması:
10 °C'nin altında EMULSOGEN SF 8, bulanık, viskoz bir jele dönüşür ve bir faz ayrımı meydana gelir.
25°C'ye ısıtıldıktan ve pervaneli karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra ürün kullanıma hazırdır.

Karıştırma sırasında EMULSOGEN SF 8, bulanık ve berrak bir çözeltiye dönüşür.
Bu özellikler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve ürün özellikleri olarak alınmamalıdır.

Toleranslar, ürün özellikleri sayfasında verilmiştir.
Ürün özellikleri, toksikolojik, ekolojik ve güvenlik verileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna bakın.

EMULSOGEN SF 8'in Özellikleri:
Aktif madde içeriği: Yaklaşık %50
20°C'de görünüm Renksiz, berrak ila bulutlu sıvı
20°C'de yoğunluk: Yaklaşık 1,09 g/cm³
20°C'de çözünürlük: Suda çözünür
pH değeri (DIN EN 1262), %5 suda olduğu gibi: 6 – 8
Parlama noktası (EN ISO 3679): 73 °C
20°C'de CMC: Suda yaklaşık 1 g/l aktif madde
5 g/l aktif maddede Yüzey Aktivitesi: Yaklaşık 24 mN/m
FDA / BgVV** Listeleme FDA § 175.300, § 176.170, § 176.210, § 178.3400 BfR Teil A II, XIV

EMULSOGEN SF 8'in Diğer Tanımı:

Kompozisyon:
Sulu çözelti içinde sodyum di(2-etilheksil) sülfosüksinat

Diğer EMULSOGEN Ürünleri:
EMULSOGEN 4084
EMULSOGEN EL 200
EMULSOGEN EL 360
EMULSOGEN EL 400
EMULSOGEN EL 540
EMULSOGEN EPA 073
EMULSOGEN EPA 1954
EMULSOGEN EPN 118
EMULSOGEN EPN 207
EMULSOGEN EPN 217
EMULSOGEN EPN 287
EMULSOGEN EPN 403
EMULSOGEN EPN 407
EMULSOGEN LA 083
EMULSOGEN LCN 158
EMULSOGEN LCN 217
EMULSOGEN LP
EMULSOGEN M
EMULSOGEN PSP 123
EMULSOGEN TS 100
EMULSOGEN TS 160
EMULSOGEN TS 200
EMULSOGEN TS 298
EMULSOGEN TS 400
EMULSOGEN TS 407
EMULSOGEN TS 600
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN