Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GENAPOL X 1000

Genapol X 1000, kimya endüstrisi için iyonik olmayan bir emülgatördür.
Bu beyaz mum, 100 mol etilen oksit ile izotridesil polietilen glikol eterden oluşur. Genapol® X 1000, bitüm emülsiyonları ve emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılabilir.

Kompozisyon
100 mol etilen oksit ile izotridesil polietilen glikol eter

Ürün özellikleri
Aktif madde içeriği: yaklaşık %100
Görünüm: beyaz mum
pH değeri (DIN EN 1262), suda %1: 6-8

20 °C'de çözünürlük: suda çözünür
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 100 °C
70 °C'de viskozite (DIN/ISO 6388): yaklaşık 400 mPas

Erime noktası: yaklaşık 60 °C
Kritik Misel Konsantrasyonu: Suda 4,5 g/L
1 g/L'de Yüzey Aktivitesi: yaklaşık 45 mN/m
HLB değeri: yaklaşık 19

Kullanmak:
Genapol X 1000, bitüm emülsiyonları ve emülsiyon polimerizasyonu için emülgatör olarak kullanılabilir.

Genapol X 1000'in ilk yardım önlemleri:
Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın

Teneffüs ettikten sonra:
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde bol su ile yıkayınız

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

Genapol X 1000'in yangınla mücadele önlemleri:
Uygun söndürücü maddeler:
-su püskürtme jeti
-köpük
-karbon dioksit
- kuru toz

Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)

Yangın söndürme için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın

Genapol X 1000'in kaza sonucu yayılma önlemleri:
Kişisel önlemler:
Kişisel koruyucu giysi kullanın.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/taşıma yöntemleri:
Emici malzeme (örn. kum, talaş) ile toplayın.
Kalanı su ile durulayın.

Genapol X 1000'in kullanımı ve depolanması:
Güvenli kullanım için tavsiye:
Öngörüldüğü şekilde depolanır ve kullanılırsa özel önlem gerekmez.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN