Hızlı Arama

ÜRÜNLER

GLİKOJEN

CAS NUMARASI: 9005-79-2

MOLEKÜLER FORMÜL: C24H42O21

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 666.6

Glikojen, enerji için önemli bir kaynaktır ve glikojen, karaciğer ve kasta en bol bulunan hücresel depolama şeklidir.
Glikojen, sitoplazmada, kas hücreleri için tipik olan, β partikülleri olarak adlandırılan, çapı 10 ila 40 nm arasında değişen granüller şeklinde bulunur.
Hepatositlerde, β partikülleri, glikojenin karakteristik rozetlerini, a partiküllerini (oklar) oluşturmak üzere bir araya gelir.
α partikülleri yalnızca glikojenden oluşmaz, ek olarak glikojen sentezinde yer alan çeşitli enzimatik proteinleri içerir, bu nedenle glikozom adı verilir. Glikojen sentezi sırasında sentezi başlatan glikojenin ve glikoz zincirini uzatan glikojen sentaz, glikoz ile bir kompleks oluşturur.
Glikojen çoğu memeli ve memeli olmayan hücrede, mikroorganizmalarda ve hatta bazı bitkilerde bulunan bir glikoz polisakkarittir.
Glikojen, depolanmış glikozun önemli ve hızlı mobilize edilen bir kaynağıdır.
Omurgalılarda diğer dokular için glikoz rezervi olarak esas olarak karaciğerde depolanır.
Hepatosit hücrelerinde, kan glukozunun mevcudiyetine ve ekstrahepatik hücrelere göre birikir ve mobilize edilir.

Glikojen ayrıca kaslarda ve yağ hücrelerinde depolanır.
Kasta, esas olarak enerji amaçları için, glikoz 6-fosfat üreten glukoliz için metabolik yakıt olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle glikojen, sistemik ve hücresel bir enerji kaynağı ve aynı zamanda bir enerji deposu olarak çok önemli bir rol oynar.
Çok sayıda enzim ve hormon, glikojenin sentezini ve parçalanmasını kontrol eder. Sonuç olarak, insan vücudundaki glikojen depoları diyet, egzersiz ve stres nedeniyle önemli ölçüde değişebilir.
Glikojen, hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde bir enerji depolama şekli olarak hizmet eden çok dallı bir glikoz polisakkaritidir.
Polisakkarit yapısı, vücuttaki glikozun ana depolama şeklini temsil eder.
Glikojen, depolanmış bir glikoz şeklidir.
Glikojen, insüline yanıt olarak biriken ve glukagona yanıt olarak glikoza parçalanan büyük, çok dallı bir glikoz polimeridir.

Glikojen, alfa-hidroksi asitler (AHA) olarak da adlandırılan doğal bir organik asittir.
Glikojen genellikle şeker kamışından yapılır.
Glikojen, hafif peelinglerde ve asit bazlı eksfoliyatörlerde kullanılır.
Glikojen ölü hücrelerin kaybını hızlandırır ve hücre yenilenmesini destekler.
Diğer meyve asitleri gibi, Glikojen de kırışıklıkları yumuşatmak, cildi aydınlatmak, pigmentleri soldurmak ve cilt düzensizliklerini düzeltmek için kullanılır.
Kısa tanımıyla glikojen, vücudun ana enerji kaynağı olan glikoz ürününün depolanmış halidir.
Glikojenin tanımından da anlaşılacağı gibi, glikojen aslında glikoz külçeleri olarak ifade edilir.

Glikojen, enzimler tarafından hızla yapılır ve parçalanır.
Glikojen, bakterilerde, birçok hayvanda ve mantarlarda enerji depolamak için yararlıdır.
Vücudun kapasitesinden daha fazla glikoz varsa, fazlalığı daha sonra kullanılmak üzere glikojen formuna dönüştürerek depolar.
Bu depolama işlemine glikozun glikojen olarak depolanması denir.
Glikojen vücudun ana enerji kaynağı olarak hizmet eder.

Karbonhidrat içeren besinler tükettiğimizde vücut belli süreçlerden geçer.
Bu işlemlerden ilki tüketilen karbonhidratlı gıdaların parçalanmasıdır.
İkinci aşama, karbonhidratların glikoz adı verilen şekerlere dönüştürülmesidir.
Glikojen vücuda bazı gıdalardan alınır.
Glikojen adının glikoza dönüşme aşaması vardır.
Bu süreç karbonhidratlı besinlerin tüketilmesiyle başlar.
Vücut, yiyecekleri parçalama aşamasından geçer.

Glikojen ayrıca tüketilen karbonhidratları glikoz adı verilen şekere dönüştürme aşamasından da geçer.
Bol miktarda glikoz varsa, vücut bu şekeri daha sonra kullanmak üzere depolar ve glikojene dönüştürür. Örneğin, herhangi bir zamanda kanınızda 4 grama kadar glikoz veya şeker olduğunu hayal edin.
Bu şeker daha fazla karbonhidrat tüketildiğinde oluşur.
Bu 4 gramlık mevcut seviye düşmeye başlayabilir.
Spor ve glikoz yani şeker içeren besinler tüketilmediğinde glikojen azalması meydana gelir.
Düzeyde bir azalma, insülin düzeyinde bir azalma anlamına gelir.
Seviye yükseldiğinde, glikoz depolanır. Seviye düştüğünde, glikoz serbest bırakılır.
Bu anlamda kan şekerini dengede tutma görevi vardır.
Kan şekeri seviyesi yükseldiğinde, glikoz şekerinin karaciğer hücrelerine alınmasını destekleyen insülin hormonu salınır.
Çok fazla glikoz dönüştürüldüğünde ve karaciğerde glikojen olarak depolandığında, glikojen karaciğer ağırlığının ¼'üne kadarını paylaşabilir.

Glikojen esas olarak karaciğerde ve kaslarda depolanır ve kan şekeri seviyeleri düştüğünde vücuda hazır bir enerji kaynağı sağlar.
Glikojen, iki enerji rezervinden biri olarak işlev görür, glikojen kısa sürelidir ve diğer form, uzun süreli depolama için yağ dokusunda (yani vücut yağında) trigliserit depolarıdır.
İnsanlarda glikojen esas olarak karaciğer ve iskelet kası hücrelerinde yapılır ve depolanır.
Karaciğerde glikojen, organın taze ağırlığının %5-6'sını oluşturabilir ve 1,5 kg ağırlığındaki bir yetişkinin karaciğeri kabaca 100-120 gram glikojen depolayabilir.
İskelet kasında glikojen düşük konsantrasyonda (kas kütlesinin %1-2'si) bulunur ve 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin iskelet kası yaklaşık 400 gram glikojen depolar.
Vücutta özellikle kaslarda ve karaciğerde depolanan glikojen miktarı çoğunlukla fiziksel eğitime, bazal metabolizma hızına ve yeme alışkanlıklarına (özellikle oksidatif tip 1 lifler) bağlıdır.
Dinlenme halindeki çoğu glikojen parçacığı teorik maksimumlarından daha küçük olmasına rağmen, mevcut parçacıkların boyutunu artırmak yerine glikojen parçacıklarının sayısını değiştirerek farklı dinlenme kas glikojen seviyelerine ulaşılır.
Küçük miktarlarda glikojen, böbrekler, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve beyindeki glial hücreler dahil olmak üzere diğer doku ve hücrelerde de bulunur.
Rahim ayrıca hamilelik sırasında embriyoyu beslemek için glikojen depolar.
İnsanların kanında her zaman yaklaşık 4 gram glikoz bulunur; Açlık çeken bireylerde, karaciğer ve iskelet kasındaki glikojen depoları pahasına kan şekeri bu seviyede sabit tutulur.

İskelet kasındaki glikojen depoları, kasın kendisi için bir tür enerji depolama işlevi görür; bununla birlikte, kas glikojeninin parçalanması, kandan kas glikozu alımını engeller, böylece diğer dokularda kullanım için mevcut olan kan şekeri miktarını arttırır.
Karaciğer glikojen depoları, tüm vücutta, özellikle merkezi sinir sisteminde kullanılmak üzere bir glikoz deposu görevi görür.
İnsan beyni, aç ve hareketsiz bireylerde kan şekerinin yaklaşık %60'ını tüketir.
Glikojen, bitkilerde enerji depolama işlevi gören bir glikoz polimeri olan nişastanın analoğudur.
Amilopektine (nişastanın bir bileşeni) benzer bir yapıya sahiptir, ancak nişastadan daha fazla dallanmış ve kompakttır.
Her ikisi de kuru halde beyaz tozlardır. Glikojen, birçok hücre tipinde sitozol/sitoplazmada granüller halinde bulunur ve glikoz döngüsünde önemli bir rol oynar. Glikojen, ani bir glikoz ihtiyacını karşılamak için hızla harekete geçirilebilen, ancak trigliseritlerin (lipitlerin) enerji rezervlerinden daha az kompakt olan bir enerji rezervi oluşturur. Bu nedenle, birçok parazitik protozoada depolama rezervi olarak da bulunur.

Glikojen, sporcular için vazgeçilmez olsa da, onu depolamak için çok sınırlı bir kapasiteye sahibiz.
Örneğin, karbonhidratlar toplam vücut enerji depolarının yalnızca %1-2'sini oluşturur1.
Bunun çoğu kasta (%80) ve karaciğerde (%14) glikojen olarak depolanır ve yaklaşık %6'sı kanda glikoz olarak depolanır.
Sınırlı depolama kapasitesine rağmen, glikojen, tüm çaba seviyelerinde enerji üretimi için çok önemlidir.
Dinlenirken, kas glikojeni enerji üretiminin yaklaşık %15-20'si için kullanılır.
Orta yoğunluklarda (maks. ~%55-60) glikojen kullanımı %80-85'e kadar çıkabilir2 ve bu, daha yüksek egzersiz yoğunluklarında daha da artar.
Araştırmalar, aerobik dayanıklılığın ilk kas glikojen depoları ile doğrudan ilişkili olduğunu, bu depolar tükendikten sonra yorucu egzersizin sürdürülemeyeceğini ve uzun süreli yoğun egzersiz sırasında yorgunluk algısının kas glikojenindeki düşüşe paralel olduğunu göstermiştir.
Glikojen, kaslarınızda, karaciğerinizde ve beyninizde bulunan depolanmış glikoz ve karbonhidratlardır. Karbonhidrat enerjisine ihtiyaç duyulduğunda, glikojen, kas hücrelerinin hızlı kullanımı için glikoza dönüştürülür.


UYGULAMALAR:

Glikojen, tekstil endüstrisinde boyama ve tabaklama maddesi olarak, gıda işlemede aroma maddesi ve koruyucu olarak ve ilaç endüstrisinde cilt bakım maddesi olarak kullanılmaktadır.
Glikojen ayrıca yapıştırıcılarda ve plastiklerde kullanılır.
Glikojen, akış özelliklerini iyileştirmek ve parlaklık kazandırmak için genellikle emülsiyon polimerlerine, solventlere ve mürekkep ve boya katkı maddelerine dahil edilir.
Glikojen, karo zeminlerde sürtünme katsayısını artıran yüzey işlem ürünlerinde kullanılmaktadır.
Glikojen, ev temizlik sıvısı PineSol'ün aktif bileşenidir.

Glikojen suda çok az çözünür.
Glikojen, iyot ile kahverengi ve kırmızıya döner.
Vücutta depolanan glikojen, belirli besinler sayesinde vücuda alınır. Bazı gıdalar doğal olarak glikojen içerir.

Glikojen, biyokimya ile ilgili bir maddedir.
Glikojen adı, glikozun depolanmış formuna verilen addır.
Glikojen aslında doğal olarak depolanan ve gıdalarda bulunan glikozdur.
Gıdalardaki glikojen bir şekerdir. Karbonhidrat içeren besinler alınır ve glikoz verilir. Çok fazla tüketildiğinde vücut onu glikojen olarak depolar.

Glikojen birçok tahıl ürününde, baklagillerde, meyve ve sebzelerde bulunur.
Bu ürünler bal, üzüm, kayısı, incir, hurma, erik, şekerleme, toz şeker, şurup, pudra şekeri, meşrubat, enerji içeceği, bebek mamaları, meyve suları olarak sayılmaktadır.
Tahıl ürünleri, baklagiller ve sebzeler düşünüldüğünde barbunya, patates, badem, brokoli, salatalık, buğday ekmeği, yer fıstığı, süt, reçel, kahvaltılık tahıllar, çikolatada bulunur.


KULLANIMI:

Cilde nüfuz etme kabiliyeti nedeniyle Glikojen, cilt bakım ürünlerinde, çoğunlukla kimyasal peeling olarak uygulama bulur.
Doktor gücündeki peelingler 0,6 kadar düşük bir pH'a sahip olabilir (epidermisi tamamen keratoliz edecek kadar güçlü), ev tipi peelingler için asitler ise 2,5 kadar düşük olabilir.
Glikojen uygulandığında epidermisin üst tabakası ile reaksiyona girer ve ölü deri hücrelerini bir arada tutan lipidlerin bağlanma özelliklerini zayıflatır.
Bu, stratum corneum'un pul pul dökülmesine ve canlı cilt hücrelerini açığa çıkarmasına izin verir.
Birçok bitki fotorespirasyon sırasında Glikojen üretir.

Glikojenlerin rolü önemli miktarda enerji tüketir.
2017'de araştırmacılar, enerji tüketimini/kaybını azaltmak ve bitkilerin zararlı amonyak salmasını önlemek için yeni bir protein kullanan bir süreci duyurdular.
İşlem, geleneksel BASS6 ve PLGG1 yolunu kullanmadan glikolatı gliserata dönüştürür

Glikojen, metil grubunun hidroksillendiği asetik asit olan 2-hidroksi monokarboksilik asittir.
Glikojen, bir metabolit ve bir keratolitik ilaç görevi görür.
Glikojen, 2-hidroksi monokarboksilik asit ve birincil alkoldür.
Glikojen bir asetik asitten elde edilir.
Glikojen, bir glikolatın konjuge asididir.

Glikojen (hidroasetik asit veya hidroksiasetik asit); kimyasal formül C2H4O3 (ayrıca HOCH2CO2H olarak da yazılır) en küçük α-hidroksi asittir (AHA).
Bu renksiz, kokusuz ve higroskopik kristal katı, suda oldukça çözünür.
Glikojen çeşitli cilt bakım ürünlerinde kullanılır.
Glikojen bazı şeker ürünlerinde bulunur.
Bir glikolat veya glikolat, Glikojenin bir tuzu veya esteridir.

En yaygın alfa hidroksit asit (AHA) olan glikojen, cilt, kolajen ve elastinin yeni büyümesini uyarır.
Kahverengi lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltmaya çalışmanın yanı sıra ince çizgileri, kırışıklıkları, akneleri, yara izlerini ve diğer yaşlanma belirtilerini de azaltır.
Glikojen Aydınlatıcı Solüsyon ölü hücrelerin bir araya toplanmasını önleyerek hücre dönüşümünü artırır.
Cilt sağlıklı bir ışıltıyı yansıtan parlak ve genç görünür.
Glikojen, belirli bitki ve meyvelerden elde edilen doğal olarak oluşan bir asit grubu olan Alfa Hidroksi Asitlerin (AHA'lar) en yaygın kullanılan şeklidir.

Glikojenin stratum corneum bariyerini azalttığı ve topikal ajanların penetrasyonunu arttırdığı düşünülmektedir; yeni cilt ve kolajen büyümesini uyararak çalışır ve eksfoliye edici bir etkiye sahiptir, Glikojen uygulandığında epidermisin üst tabakası ile reaksiyona girerek ölü cilt hücrelerini bir arada tutan lipidlerin bağlanma özelliklerini zayıflatır.
Glikojen ayrıca hyaluronik asit gibi glikoz-aminos-glikanları da uyarır.
Sonuç, çok daha pürüzsüz bir cilt yüzeyi ve daha genç bir görünümdür.

Diğer bir faydası da Glikojenin yeni dökülmüş cildin yüzeyine nemlendiricileri çekme yeteneğidir.
Glikojen, ince çizgilerin ve kırışıklıkların, yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltır ve ayrıca güneşten zarar görmüş cildi iyileştirir.
Glikojen, polivitaminlerle birlikte kullanıldığında çatlakları azaltmak için de faydalıdır.

Glikojen, şeker kamışının doğal bir bileşenidir ve cildin pul pul dökülme sürecini normalleştirir, gözenek boyutunun görünümünü iyileştirir ve cildi yeniden dokulandırırken ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü yumuşatır.
Alfa hidroksi asitlerin veya AHA'ların uzun zamandır herhangi bir cilt bakımı rutinine mükemmel katkılar olduğu bilinmektedir, ancak bu bileşenleri ürün etiketlerinde gördüğünüzde hemen tanımayabilirsiniz.
Beş AHA'dan biri olan Glikojen, cilt bakım ürünlerinde kullanımı nedeniyle muhtemelen bu grupta en yaygın olanıdır.
Glikojen, alfa hidroksi asitlerden biridir. Glikojen şeker kamışından elde edilir ve beş AHA'nın en küçük molekülüdür.

Laktik asit, sitrik asit, malik asit ve tartarik asitlerle birlikte Glikojen, alfa hidroksi asitlerden biridir.
Bu bileşenler doğal olarak bulunur, ancak sentetik olarak da oluşturulabilirler.
Glikojen şeker kamışından elde edilir ve beş AHA'nın en küçük molekülüdür.
Bu kalitesi sayesinde cilde kolayca nüfuz eder ve ciltteki renk değişikliği ve donuk görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan cilt bakım ürünlerine mükemmel bir katkı sağlar.
Cilt bakımı endüstrisinde birkaç bileşen mucizevi ajanlar olarak selamlanırken, dermatologlar tarafından en fazla sözü edilen tutarlı bir kazanan Glikojendir. Bitki kaynaklı bir aktif bileşen olan glikojen, akneden pigmentasyona ve yaşlanmaya kadar çeşitli cilt sorunlarını çözebilir.

Ek olarak, Glikojen'in diğer cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanılması, cildin yüzeyini eksfoliye ederek bu ürünlerin etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir.
Esasen, Glikojen, alttaki taze, canlanmış cildi ortaya çıkarmak için ölü cilt hücrelerinin dış katmanını süpürmeye çalışan bir cilt yeniden yapılandırıcı bileşendir.
Glikojen ayrıca hücre yenilenmesine yardımcı olarak akne izlerinin, lekelerin, yaşlılık lekelerinin ve büyük gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.
Ek olarak, Glikojeni diğer cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanmak, cilt yüzeyini eksfoliye ederek bu ürünlerin etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir ve bu da topikal ürünlerin tam olarak nüfuz etmesine yardımcı olabilir (Amerikan Dermatoloji Akademisi).
Rahatlatıcı bir etki için allantoin glisirretinik asit, bisabolol ve portulaca özü gibi bileşenler Glikojen ve retinoid ile birlikte çalışarak sakinlik hissi sağlar.
Glikojen cilt bakım ürünleri birçok farklı biçimde gelir, ancak daha kapsamlı bir yaşlanma karşıtı strateji için diğer yaşlanma karşıtı bileşenlerle birlikte kullanıldığında en etkili olabilir.
Glikojen, birçok cilt bakım ürününde güçlü bir bileşendir.
Yaşlanma karşıtından hidrasyona, hiperpigmentasyondan donukluğa kadar, Glycogen bir dizi cilt bakımı sorununu, hepsi kuruluk veya tahriş edici hassas ciltler olmadan tedavi eder.


ÖZELLİKLER:

Glikojen, terminal hidroksil grubunun elektron çekme gücünden dolayı asetik asitten biraz daha güçlüdür.
Karboksilat grubu, koordinasyon kompleksleri oluşturan metal iyonlarını koordine edebilir.
Özellikle kayda değer olan, diğer karboksilik asitlerle olan komplekslerden önemli ölçüde daha güçlü olan Pb2 + ve Cu2 + içeren komplekslerdir.
Bu, hidroksil grubunun, muhtemelen protonunun kaybıyla kompleks oluşumuna dahil olduğunu gösterir.


KAYNAKLAR:

Glikojen vücutta karaciğerde depolandığı gibi bulunur. Gıdalarda glikojen glikoz olarak bulunur. Glikojen şeker demektir. Glikoz, karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesiyle sağlanır.
Fazla tüketildiğinde vücut bunu karaciğerde glikojen olarak depolar. Glikojen birçok tahıl ürününde, baklagillerde, sebzelerde ve meyvelerde bulunur. Glikoz ürünü içeren gıdalar şunlardır:
Şekerli ürünlere karbonhidrat ürünleri denir.

-Bal
-Üzüm, kayısı, hurma, incir, erik gibi kuru meyveler
-Şeker ve şeker ürünleri ör. pudra şekeri, şekerleme, toz şeker, şurup
-Hazır bebek mamaları
-Enerji içecekleri
-Alkolsüz içecekler
-Taze sıkılmış meyve suyu
-Barbunya
-Tatlı patates
-Brokoli
-Badem
-Salatalık
-Buğday ekmeği
-Çikolata
-Fıstık
-İşlenmemiş süt
-Reçel
-Hububat

YAPI:

Glikojen, ortalama zincir uzunluğu yaklaşık 8-12 glikoz birimi ve bir glikojen molekülü başına 2.000-60.000 kalıntı olan doğrusal glikoz kalıntıları zincirlerinden oluşan dallı bir biyopolimerdir. Glikojen birimleri, α(1→4) glikozidik bağlarla doğrusal olarak birbirine bağlanır. bir glikozdan diğerine Dallar, dallandıkları zincirlere, yeni dalın ilk glikozu ile gövde zincirindeki bir glikoz arasındaki α(1→6) glikozidik bağlarla bağlanır.
Glikojenin sentezlenme şekli nedeniyle, her glikojen granülünün özünde bir glikojenin proteini bulunur.
Kas, karaciğer ve yağ hücrelerindeki glikojen, her gram glikojen için 0.45 milimol (18 mg) potasyum ile ilişkili glikojenin bir kısmı başına üç veya dört kısım sudan oluşan hidratlı bir formda depolanır. Glikojen, ozmotik bir moleküldür ve yüksek konsantrasyonlarda ozmotik basınç üzerinde derin etkileri olabilir, hücrede modifiye edilmeden depolanırsa hücre hasarına veya ölümüne yol açabilir.
Glikojen ozmotik olmayan bir moleküldür, bu nedenle ozmotik basıncı bozmadan hücrede glikoz depolamak için bir çözüm olarak kullanılabilir.


GLİKOJEN VE EGZERSİZ:

Glikojen, kaslarımızı egzersiz için beslemede önemli bir rol oynar.
Egzersiz yaptığımızda kaslarımız depolanan glikojenden yararlanır. Kanımızdaki glikojen ve karaciğerde depolanan glikojen, kaslarımızı beslemek için de kullanılabilir.

Egzersiz seansımızı tamamladığımızda kaslarımız glikojen depolarını yeniler.
Glikojen depolarını tamamen doldurmak için gereken süre, ne kadar yoğun ve ne kadar süreyle egzersiz yaptığımıza bağlı olabilir ve birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir.

Bu nedenle egzersiz, kan şekeri düzeylerini düşürmenin yararlı bir yolu olabilir ve özellikle tip 2 diyabetli kişilerde yararlı olabilir Egzersizi takiben, kaslar glikojen depolarını yenilemeye çalışacak ve bu nedenle bunu yapmak için kandan mevcut glikozu alacaktır. Bu süre boyunca kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
Hayvanların ana karbonhidrat deposu olan bir polisakkarit.
Glikojen, nişastaya benzer şekilde bağlı birçok glikoz biriminden oluşur.
Glikojen, kademeli bir şekilde glikozun kendisine kolayca hidrolize edilir.
Glikojen büyük ölçüde karaciğerde ve kasta depolanır, ancak vücutta yaygın olarak bulunur.

FONKSİYONLAR:

-KARACİĞER

Karbonhidrat veya protein içeren bir yemek yendiğinde ve sindirildiğinde, kan şekeri seviyeleri yükselir ve pankreas insülin salgılar.
Portal venden gelen kan şekeri karaciğer hücrelerine (hepatositler) girer. İnsülin, glikojen sentaz dahil olmak üzere çeşitli enzimlerin etkisini uyarmak için hepatositler üzerinde etki eder. Glikojen molekülleri, hem insülin hem de glikoz bol kaldığı sürece glikojen zincirlerine eklenir.
Bu tokluk veya "beslenmiş" durumda, karaciğer kandan serbest bıraktığından daha fazla glikoz alır.
Bir yemek sindirildikten ve glikoz seviyeleri düşmeye başladıktan sonra insülin sekresyonu azalır ve glikojen sentezi durur.
Enerji için ihtiyaç duyulduğunda glikojen parçalanır ve tekrar glikoza dönüştürülür.
Glikojen fosforilaz, glikojen parçalanmasının birincil enzimidir.
Sonraki 8-12 saat boyunca, karaciğer glikojeninden elde edilen glikoz, vücudun geri kalanı tarafından yakıt olarak kullanılan birincil kan şekeri kaynağıdır.
Pankreasın ürettiği başka bir hormon olan glukagon, birçok yönden insüline karşı bir sinyal görevi görür.
İnsülin seviyelerinin normalin altına düşmesine (kandaki glikoz seviyeleri normal aralığın altına düşmeye başladığında) yanıt olarak, glukagon artan miktarlarda salgılanır ve hem glikojenolizi (glikojenin parçalanması) hem de glukoneogenezi (diğer kaynaklardan glikoz üretimi) uyarır. .


-KAS:

Kas hücresi glikojeni, kas hücreleri için mevcut glikozun acil bir yedek kaynağı olarak işlev görür.
Küçük miktarlar içeren diğer hücreler de onu yerel olarak kullanır.
Kas hücreleri, glikozu kana geçirmek için gerekli olan glikoz-6-fosfatazdan yoksun olduğundan, depoladıkları glikojen yalnızca dahili kullanım için mevcuttur ve diğer hücrelerle paylaşılmaz.
Bu, isteğe bağlı olarak depolanmış glikojenlerini glikoza kolayca parçalayan ve diğer organlar için yakıt olarak kan dolaşımına gönderen karaciğer hücrelerinin aksine.


EMNİYET:

Glikojen, pH'a bağlı olarak güçlü bir tahriş edicidir.
Etilen glikol gibi, yutulduğunda tehlikeli olabilen oksalik aside metabolize olur.


DEPOLAMAK:

Gıdalardan alınan fazla glikozun vücutta glikojen olarak depolandığını bildirdik.
Vücuttaki karaciğer ve kas hücreleri glikojenin depolandığı alanlardır.
Bakteri ve mantarlar düşünüldüğünde glikoz glikojen şeklinde depolanır.
Glikozun hayvan ve insan vücudunda depolanma durumuna glikojen, bitkilerde ise nişasta adı verilir.
Glikojen insan vücudunda karaciğer ve iskelet kaslarında depolanmasına rağmen birçok hücrede bulunur.
Ortalama olarak, karaciğer organında 80 ila 100 gram glikojen depolanır.
Çizgili kaslarda bu oran 300 ila 500 gram olarak depolanır.
Glikozun hücrelere girişi karbonhidrat alımı ve insülin hormonunun salgılanması ile gerçekleşir.
Depolama aşaması, glikoz molekülünün glikoz 6 fosfata dönüştürülmesiyle başlar.
Glikoliz döngüsünde, glikoz 6 fosfat, hücre tarafından hemen kullanılmak üzere ATP'ye veya depolama için glikojene dönüştürülür.
Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi sürekli hareket halinde olan bireyler için glikojen depolaması önemlidir.
Spor yapmak da sürekli hareket halinde olma eylemine dahildir.

 

SYNONYM:

9005-79-2
Glikojen, istiridyeden
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroksi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4, 5,6-trihidroksi-2-(hidroksimetil)oksan-3-il]oksi-2-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroksi-6-(hidroksimetil)oksan- 2-il]oksimetil]oksan-3-il]oksi-6-(hidroksimetil)oksan-3,4,5-triol
Sığır Karaciğerinden Glikojen
bmse000232
C00182
SCHEMBL3186799
ÇİNKO85551979
AKOS016010322
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroksi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3 ,4,5-trihidroksi-6-(hidroksimetil)oksan-2-il]oksi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroksi-2-(hidroksimetil)oksan- 3-il]oksioksan-2-il]metoksi]-6-(hidroksimetil)oksan-3,4,5-triol
M540
3817-EP2269989A1
3817-EP2270011A1
3817-EP2272517A1
3817-EP2272825A2
3817-EP2272834A1
3817-EP2275108A1
3817-EP228004A1
3817-EP2280020A1
3817-EP2280021A1
3817-EP2281824A1


 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN