Hızlı Arama

ÜRÜNLER

HOSTACERIN T-3

Hostacerin T-3, kozmetik emülsiyonlar için iyonik olmayan bir emülgatör ve koyulaştırıcı maddedir.

Ticari unvan:
HOSTACERIN T-3

Kimyasal karakterizasyon:
yağ alkolü poliglikol eter

CAS numarası : 68439-49-6

Hostacerin T-3, kozmetik emülsiyonlar için iyonik olmayan bir emülgatör ve koyulaştırıcı maddedir.
Hostacerin T-3, geleneksel kremler ve losyonlar için uygundur, ancak bu ürünle mükemmel saç kremi durulamaları yapılabilir.
Hostacerin T-3 güçlü bir koyulaştırma etkisi gösterdiğinden, bu tür emülsiyonlarda başka setil alkol veya stearil alkole gerek yoktur.

İNCİ İsim:
Ceteareth-3

Hostacerin T-3 maddesinin/müstahzarının kullanımı:
Sektör : Kişisel Bakım
Kullanım türü : Kozmetikler için emülgatör.

Ceteareth-3.
Hostacerin T-3, iyonik olmayan bir emülgatör, çözündürücü ve koyulaştırıcı olarak işlev görür.

Hostacerin T-3 bitki bazlı bir viskozite arttırıcıdır.
Hostacerin T-3 saç kremleri, kremler, losyonlar ve dekoratif kozmetiklerde kullanılır.

Kompozisyon: yağ alkolü poliglikol eter

INCI adı: Ceteareth-3

CAS No.: 68439-49-6

Hostacerin T-3'ün ürün özellikleri:
Görünüm (20°C):
mumlu macun

Şeffaflık (60°C):
temizlemek

Hostacerin T-3'ün kimyasal ve fiziksel verileri:
ela rengi:
maks. 130

pH değeri (etanol/su 1:1 içinde %1 aktif madde):
6.5 - 7.5

Su içeriği (%):
maks. 0,5

HLB değeri:
yakl. 6

Profil:
Hostacerin T 3, kozmetik emülsiyonlar için çok ilginç bir iyonik olmayan emülgatördür.
Hostacerin T 3, güçlü emülsifiye edici etki gösterir ve kararlı emülsiyonlara yol açan kalınlaşmayı destekler.

Kalınlaştırıcı ko-emülgatör olarak kullanıldığında, Hostacerin T 3'ün etkisi, sıvı kristal fazın genellikle bir hidrofilik emülgatör karışımına dayandığı üç fazlı emülsiyonlar (su, dağılmış sıvı faz ve sıvı kristal jel ağ) kavramıyla açıklanabilir.  
Oluşan jel ağının yüksek sıcaklıklarda bile kararlı olmasını sağlamak için ko-emülgatör, oda sıcaklığından önemli ölçüde daha yüksek bir erime noktasına sahip olmalıdır.

Sıvı kristal jel ağı, emülsiyonları stabilize etme ve aynı zamanda viskozitelerini artırma görevi görür.
Hostacerin T 3, güçlü bir koyulaştırma etkisi gösterdiğinden, bu tür emülsiyonlarda başka setil alkol veya stearil alkol gerekmez.

Hostacerin T-3 Uygulamaları:
Hostacerin T 3, her tür kozmetik emülsiyon için iyonik olmayan bir emülgatör ve yardımcı emülgatör olarak kullanılabilir.
Hostacerin T 3 ile geleneksel krem ve losyonların yanı sıra mükemmel saç kremi durulamaları yapılabilir.

Hostacerin T-3 emülsiyonlarının hazırlanması:
Emülsiyonlar, kozmetik endüstrisinde normal olarak kullanılan yöntemlerle hazırlanabilir.
Hostacerin T3 tercihen seçilen sıvı ve katı yağ bileşenleri ve kullanılan herhangi bir diğer emülgatör ile 70-80 °C'ye ısıtılır.
Sulu faz aynı sıcaklığa ısıtılır ve elde edilen yağ fazı eriyiğine karıştırılır.

Hostacerin T-3'ün saklanması:
Hostacerin T-3, saklama sırasında aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.
Elleçleme, depolama ve sevkıyata ilişkin daha fazla bilgi EC güvenlik bilgi formunda verilmiştir.

Hostacerin T-3'ün ilk yardım önlemleri:
Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın

Teneffüs ettikten sonra:
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

Hostacerin T-3'ün kaza sonucu salınım önlemleri:
Kişisel önlemler:
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/taşıma yöntemleri:
Mekanik olarak çıkarın.
Kalanı bağlayıcı malzeme ile toplayın (örn. talaş, kum, üniversal bağlayıcı)

El koruması:
Uzun süreli maruz kalma için:
Butil lastik eldivenler.

Minimum kalınlık (eldiven): belirlenmemiş

Katı kuru maddelerin nüfuz etmesi beklenmez, bu nedenle bu koruyucu eldiven için delinme süresi ölçülmemiştir.

Kısa süreli maruz kalma için (sıçrama koruması):
Nitril lastik eldivenler.

Minimum kalınlık (eldiven): belirlenmemiş

Katı kuru maddelerin nüfuz etmesi beklenmez, bu nedenle bu koruyucu eldiven için delinme süresi ölçülmemiştir.
Bu tür koruyucu eldivenler çeşitli üreticiler tarafından sunulmaktadır.

Lütfen üreticilerin özellikle minimum kalınlık ve minimum geçiş süresi ile ilgili ayrıntılı beyanlarını dikkate alın.
Eldivenlerin kullanıldığı özel çalışma koşullarını da göz önünde bulundurun.

Göz koruması:
Riske bağlı olarak, yeterli göz koruması kullanın (yan korumalı güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlük ve gerekirse yüz siperi.)

  • Paylaş !
E-BÜLTEN