Hızlı Arama

ÜRÜNLER

HOSTAFINE MAVİ B2G

Cu ftalosiyanin olarakta bilinir.
Yaklaşık bir pigment dağılımıdır.
İyonik olmayan dispersiyon ve ıslatma maddelerinin yanı sıra glikol bazlı %40 pigmenttir.

Son derece düşük partikül boyutu dağılımı, sulu sistemlerde çok iyi parlaklık, şeffaflık ve çökelme özellikleri sağlar.
Ahşap lekeleri için uygundur.

Hostafine Blue B2G, yaklaşık olarak bir pigment dispersiyonudur.
%40 pigment ve noniyonik dispersiyon ve ıslatma maddeleri ve glikol bazlıdır.

Temel pigmentin Renk İndeksi Pigment Mavisi 15:3'tür.
Son derece düşük partikül boyutu dağılımı, sulu sistemlerde çok iyi parlaklık, şeffaflık ve çökelme özellikleri sağlar.
Kırtasiye malzemeleri, ahşap lekeleri, lateks, viskon elyaflar, deterjanlar için uygundur.

Hostafine pigment preparatları özellikle su bazlı şeffaf ahşap lekeleri için uygundur.
Ayrıca sulu emülsiyon boyalar, cam boyalar, sulu boyalar, lateks ve suya dayanıklı mürekkepler, fiber uçlu ince kalem için mürekkepler ve roller kalemler gibi diğer uygulamalar için de kullanılabilirler.
Müşteri sisteminde son bir değerlendirme gereklidir.

Hostafine pigment formülasyonları özellikle su bazlı şeffaf ahşap lekeleri için uygundur.

Hostafine Blue B2G, Cu Ftalosiyanin, ß-Mod'dur.
Hava kurumalı alkidlerde, fiziksel olarak kuruyan boyalarda, fırın emayelerinde, asitle kürlenen boyalarda, amin kürlenen epoksilerde, izosiyanat kürlenen boyalarda ve su bazlı boyalarda kullanılır.
Hostafine Blue B2G, olağanüstü haslık ile aromatik solventlere karşı stabil, yeşilimsi mavi bir pigmenttir.

Hostafine Blue B2G'nin Faydaları:
Ultra ince dağılmış pigment müstahzarları
Yüksek renklendirme gücü ve parlaklık
Olağanüstü şeffaflık
Boyalara kıyasla üstün haslık özellikleri
Kullanımı kolay sıvı pigment hazırlama
Son derece tutarlı kalite
Düşük viskozite ve çok iyi sedimantasyon davranışı
Ultra İnce Dağıtılmış Pigmentlerin Hazırlanması
Yüksek renklendirme gücü ve parlaklık
Mükemmel şeffaflık
Boyalara kıyasla mükemmel haslık özellikleri

Hostafine Blue B2G'nin ilk yardım önlemleri:

Genel bilgi:
Rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alın

Hostafine Blue B2G inhalasyonundan sonra:
Yaralıyı temiz havaya çıkarın ve sakin olmasını sağlayın.

Hostafine Blue B2G'nin cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde sabun ve su ile temizleyiniz.

Hostafine Blue B2G'nin göz ile temasından sonra:
Etkilenen gözü bol su ile yıkayın, aynı zamanda etkilenmemiş gözü iyi koruyun.

Hostafine Blue B2G'nin alınmasından sonra:
Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın, tıbbi yardım alın ve güvenlik bilgi formunu veya etiketini gösterin.

Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptomlar ve etkiler:

Hostafine Blue B2G'nin Belirtileri:
Şu anda bilinen bir semptom yok.

Hostafine Blue B2G'nin Tehlikeleri:
Özel önlem gerekmez.

Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve gerekli özel tedavi belirtisi:

Tedavi:
Semptomatik tedavi.

Hostafine Blue B2G'nin yangınla mücadele önlemleri:

Hostafine Blue B2G'nin uygun söndürme maddeleri:
Su püskürtme jeti
Köpük

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları:
Tam su jeti
Karbon dioksit
Kuru toz

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)
Karbondioksit (CO2)
Azot oksitler (NOx)

Hostafine Blue B2G itfaiyecileri için tavsiyeler:

Yangınla mücadele için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın.

Hostafine Blue B2G'nin kazara salıverilme önlemleri:

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.
Toz oluşumundan kaçının.
Tutuşturucu kaynakları uzak tutun.

Hostafine Blue B2G'nin çevresel önlemleri:
Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa girmesine izin vermeyin.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Toz patlaması meydana gelebileceğinden, toz oluşumundan ve elektrik şarjından (kıvılcım çıkmasından) kaçının.
Dökülen malzemeyi suyla nemlendirin ve mekanik olarak toplayın.
Uyarı etiketlerini orijinal kaplardan malzemenin toplandığı kaplara aktarın.
Toplandığında, malzemeyi "Bertaraf" başlığı altında belirtildiği şekilde işleyin.

Hostafine Blue B2G'nin ek bilgileri:
Ateşleme kaynaklarını uzak tutun, çalışan motorları durdurun, sigara içmeyin.
Dökülen malzemeyi suyla nemlendirin, ıslak kum veya ıslak bağlayıcı ile örtün, ardından alın.

Hostafine Blue B2G'nin taşınması ve saklanması:

Hostafine Blue B2G'nin güvenli kullanımı için önlemler:

Hostafine Blue B2G'nin güvenli kullanımına ilişkin tavsiyeler:
Uygun şekilde kullanıldığında ve kullanıldığında özel önlemlere gerek yoktur.
Toz oluşumundan kaçının.

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri:
Elektrostatik yüklenmelere karşı önlem alın - yükleme işlemleri sırasında topraklama gereklidir.
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
Toz hava ile patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

Toz patlama sınıfı - ST1 Toz patlaması kapasitesi:

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:

Depolama alanları ve kaplar için gereklilikler:
Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Depolama uyumluluğu hakkında tavsiye:
Amaçlandığı gibi kullanıldığında ve kullanıldığında, hiçbiri.
Gıda maddeleriyle birlikte saklamayın veya taşımayın.

Depolama koşulları hakkında daha fazla bilgi:
Konteyneri kuru tutun.

Hostafine Blue B2G'nin depolama kararlılığı:
Doğru depolanırsa: depolama ömrü > 12 ay

Hostafine Blue B2G'nin belirli son kullanımları:
Başka tavsiye yok.

Hostafine Blue B2G'nin fiziksel ve kimyasal özellikleri:

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi:
Fiziksel durum: katı
Form: Toz
renk: mavi
Koku: Belirtilmemiş
Koku eşiği: mevcut değil
pH değeri: makul değil
Erime noktası (ayrışma): belirlenmedi
Kaynama noktası (ayrışma): belirlenmedi
Parlama noktası: Uygulanamaz
Buharlaşma hızı: Uygulanamaz
yanıcılık
Alt patlama limiti: test edilmedi.
Üst patlama limiti: test edilmedi.
Yanma numarası: BZ2 Yayılmadan kısa alev alma Yöntem - VDI 2263, ESCIS, Vol. 1
Minimum ateşleme enerjisi: > 10 mJ
Buhar basıncı: mevcut değil
Havaya göre buhar yoğunluğu: mevcut değil
Bağıl Yoğunluk: mevcut değil
Suda çözünürlük: (20 °C) çözünmez
Oktanol/su dağılım katsayısı (log Pow): Uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı: test edilmedi.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: > 210 °C Metod - VDI 2263 (Grewer)
Termal bozunma: > 350 °C (Isıtma hızı: 3 K/dak) Yöntem - DTA ekzotermik
Viskozite (dinamik): Uygulanamaz
Viskozite (kinematik): Uygulanamaz
Patlayıcı özellikler: AB tedarik yönetmeliklerine göre patlayıcı: veri yok
Oksitleyici özellikler: test edilmedi.

Hostafine Blue B2G'nin diğer bilgileri:
Yoğunluk: 1,46 g/cm3 (20 °C)
Yığın yoğunluğu: 635 g/l (20 °C)
Darbe duyarlılığı: Darbeye duyarlı değil

  • Paylaş !
E-BÜLTEN