Hızlı Arama

ÜRÜNLER

AMONYUM FUMARAT

CAS: 14548-85-7
Avrupa Topluluğu (EC) Numarası: 238-594-0
Moleküler Formül: C4H12N2O4+2

TANIM
Fumarik Asit, gereksinimlerinin saflığa bağlı olduğu genellikle içeceklerde ve kabartma tozlarında kullanılan toksik olmayan bir gıda katkı maddesidir.
Amonyum fumarat, tartarik asit için bir ikamedir ve bazen aynı tat için her 0.91 gram Fumarik Aside 1.36 gram sitrik asit oranında sitrik asidin yerini alır.
Amonyum fumarat, malik asidin kullanılma şekline benzer şekilde ekşilik eklemek için şeker üretiminde de önemli bir bileşendir.

Amonyum fumarat, (NH4)2(C2H2(COO)2) formülüne sahip bir bileşiktir.
Amonyum fumarat, fumarik asidin amonyum tuzudur.
Bir gıda katkı maddesi olarak Tumarik Asit, E368 olan E numarasına sahiptir.

Fumarik asit, HO2CCH=CHCO2H kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Maleik asit ile birlikte fumarik asit, izomerik doymamış dikarboksinik asitlerdir.
Maleik asitte karboksilik asit grupları cis (Z) formunda ve fumarik asitte trans (E) formundadır.
Fumarik aside atıfta bulunan başka telaffuzlar da var.
Fumarik Asit E297, Butenetioik Asit, Allomaleik Asit, Tumarik Asit, Likenik Asit, Sodyum Fumarat, Amonyum Fumarat gibi isimlere sahiptir.
Fumarik asit doğada bolete mantarı, liken, kılıç otu ve İzlanda yosununun içeriğinde bulunur.
Doğal ortamlarda bulunan fumarik asidin formu renksiz kristal toz ve ince formda beyazdır.
Amonyum fumarat, bitkilerde olduğu gibi insan vücudunda da bulunur.
Tumarik Asit, doğrudan güneş ışığı alan insan vücudunun fumarik asit ürettiği bilinmektedir.
Aromatik olarak Tumarik Asit meyvemsi bir tada sahiptir.
Fumarat, hücrelerin yiyeceklerden elde ettiğimiz enerjiyi adenozin trifosfat formunda depolayabilmesi için kullanılır.
Bu özelliği ile Tumarik Asit, sitrik asit döngüsü ve üre döngüsündeki ara ürünlerden biridir.
Esterler ve tuzlara fumarat denir.
Amonyum fumarat, dimetil fumaratın multipl sklerozun ilerlemesini büyük ölçüde engellediği bilinmektedir.

Amonyum fumarat nasıl üretilir?
Fumarik asit üretim sürecinin ilk adımında, uygun hidrokarbonların katalitik oksidasyonu ile maleik anhidrit üretilir.
Başlangıç kimyasalları olarak benzen; n-bütan; n-büten karışımları kullanılabilir.
Maleik Anhidrit üretiminde kullanılan vanadyum ve fosfor oksitler olan katalizörler, sabit yataklı boru şeklindeki reaktörlere gömülür.
Saflaştırılmış Maleik Anhidrit, yan ürün olarak oluşan sudan saflaştırıldıktan sonra elde edilir.
Daha sonra hidroliz ile maleik asit elde edilir ve malik asidin izomerizasyonu sonucu fumarik asit elde edilir.

Fumarik asit nasıl görünür?
Allomalenik asit, beyaz bir toz formunda veya şeffaf kristaller formunda olabilir.
Amonyum fumarat kokusuzdur ancak meyvemsi bir tada sahiptir.
Allomalenik asit, sitrik asitten 1.5 kat daha ekşi ve daha kokusuzdur.

Tumarik Asit 200 C'nin üzerine çıktığında Tumarik Asit katı halden gaz haline geçmeye yani süblimleşme aşamasına geçer.
Likenik Asit, 230 C'de ısıtıldığında su kaybeder ve maleik anhidrite dönüşür.
Amonyum fumarat 287 C'de tamamen buharlaşır.

Fumarik asit hangi sektörlerde kullanılır?
Yapıştırıcı üretim endüstrisi
Gıda endüstrisi
Hazır Gıdaların İşlenmesi
Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisleri
pastacılık sektörü
İlaç Endüstrisi – Sedef Hastalığı
Veteriner hayvanlar için ilaç üretimi
Şarap Üretim Sektörü

Amonyum fumarat kullanım alanları nelerdir?
Likenik Asit, gıdaların hazırlanmasında bir antioksidan olarak kullanılır.
Kalsiyum açığa çıkaran kimyasal olarak aljinat içeren formüllerde amonyum fumarat kullanılmaktadır ve jelatin formundaki jellerin dayanıklılığını arttırmaktadır.
Likenik Asit, sedef hastalığı olan hücrelerin bağışıklık sisteminde sitokin adı verilen kimyasal düzenleyicilere müdahale eder.
Bu nedenle sedef hastalığı tedavisi için üretilen ilaçlar fumarik asit içerir.
Fumarik asit pasta ve tatlı yapımında kullanılan dolgu malzemelerine lezzet katmak için kullanılır.
Likenik Asit, üretim aşamasında süt ve süt ürünlerine lezzet katmak için kullanılır.
Örneğin Tumarik Asit, süt tozu, süt kreması, krema içeren hazır çorbalar ve çikolatalı süt gibi ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.
Yine gıda sektöründe fumarik asit, tahıl içeren kahvaltılık gevrek, puding, hazır makarna, erişte, yulaf ezmesi gibi hazır gıdaların üretiminde kullanılmaktadır.
Tumarik Asit, konserve et, pastırma, sucuk gibi işlenmiş gıdaların lezzetini arttırmak için kullanılır.
Vinil asetat ve fumarik asit, içerdikleri yapıştırıcı özellikleri sayesinde çeşitli yapıştırıcı imalatçılarında kullanılmaktadır.
Amonyum fumarat, lateks yapıştırıcılar için koyulaştırıcı olarak kullanılır.
Kazein içermeyen folyo laminasyon yapıştırıcıları da fumarik asit içerir.
Tumarik Asit, Stiren Kopolimer formunda cam elyafı üretiminde kullanılır.
Demirli fumarat, küçük kırmızı kan hücresi anemisini tedavi etmek için Tumarik Asit'in demir sülfatla değiştirilmesiyle üretilir.
Amonyum fumarat, laktik asit ve sitrik asit gibi maddelerle karıştırılarak elde edilen bir çözelti ile petrol kuyularında kireç oluşumunu önlemek ve petrol kuyularında verimliliği artırmak için kullanılır.
Fumarik asit, sığır, koyun ve kümes hayvanlarının yemlerinde zararlı maddelerin oluşumunu önlemek amacıyla antioksidan olarak kullanılmaktadır.
Fumarik asit, şarap üretim sürecinde bakteri oluşumunu engellemek için kullanılmaktadır.

Diamonyum fumarat, 2NH4+.C4H2O42-, (I) ve bis(izopropilamonyum) fumarat, 2C3H7NH3+.C4H2O42-, (II)'nin kristal yapıları olarak belirlendi.
Moleküller arası "NH... O " hidrojen bağları (I)'de üç boyutlu bir ağ oluştururken, (II)'de iki boyutlu tabakalar oluşturulur ve izopropil gruplarının katmanları ile ayrılır.
"N. ..O " mesafeleri (I)'de 2.790 (1)-2.903 (1) Å ve (II)'de 2.747 (1)-2.807 (1) Å'dir.
(I) ve (II)'deki fumarik asit iyonlarının katı hal fotoreaktiviteleri arasındaki farklar, kristal yapılara dayalı olarak rasyonelleştirilir.

Fumarik asit şu anda maleik asidin asit katalizli izomerizasyonu yoluyla üretilmekte ve esas olarak kağıt endüstrisi için haşıllama reçinelerinin imalatında kullanılmaktadır.
Bu asidin fırıncılık ürünleri, tatlılar, çözünür çay tozları, sakızlar ve meyve içecekleri ve içeceklerde gıda asitleştirici ajan (E297) olarak kullanımına Avrupa Topluluğu tarafından izin verilmektedir.
Ayrıca fumarik asit, aşağıdaki reaksiyona göre yüksek aspartaz aktivitesine sahip immobilize Escherichia coli hücreleri kullanılarak sürekli aspartik asit üretmek için hammadde olarak kullanılır.

Fumarik asit L - Aspartik asit
L-fenilalanin varlığında bu aminoasit aspartama dönüştürülebilir (Chibata ve ark. 1985).

Bu nedenle Tumarik Asit, biyoteknolojik olarak üretilen fumarik asidin mevcudiyetinin, tüketicinin bu tür düşük kalorili tatlandırıcılara karşı tutumunu olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir, çünkü Tumarik Asit o zaman biyolojik kökenli olacaktır ve bu, Tumarik Asitlerin mevcut kullanımını artırabilir.
Yüksek konsantrasyonlarda glikoz ve sınırlı miktarda nitrojen içeren bir ortamda aerobik koşullar altında, R. arrhizus büyük miktarlarda fumarik asit ve az miktarda malik ve süksinik asit salgılar (Rhodes ve diğerleri 1959, 1962).
Bununla birlikte, üretim ortamında asidik metabolitler biriktikçe pH düşer, bu nedenle fumarik asit üretimi üzerinde ilerleyici bir inhibitör etki uygular.
Bu kendi kendine inhibisyonu önlemek için nötralize edici bir ajanın eklenmesi bu nedenle gereklidir.
Daha önceki bazı araştırmalarda (Rhodes ve diğerleri 1959, 1962, Goldberg & Stieglitz 1985, Moresi ve diğerleri 1991a, b, 1992) R. arrhizus, bir kerede kalsiyum karbonat (CaCO3) eklenmesiyle kontrol edildi.
Ancak, (esas olarak kalsiyum fumarat üretiminden dolayı) (Rhodes ve diğerleri, 1962) ağır köpük oluşumu sorunları ortaya çıkar ve bu da tüm fermentör çalışma hacminin kullanımını en aza indirir. Ayrıca, katı faz olarak kalsiyum fumarat, kalıntı CaCO3 ve miselyum içeren bir kültür et suyundan fumarik asit geri kazanımı zahmetlidir.

Fumarat, rumen mikrobiyal metabolizmasında önemli bir ara maddedir.
Fumarat süksinata indirgenir, bu daha sonra propiyonata dekarboksilatlanır (Asanuma ve diğerleri, 1999; López ve diğerleri, 1999).
Bu işlem sırasında, karbondioksit üretimi ile hidrojen tüketilir.
Fumaratı azaltmak için hidrojen kullanıldığında, metanojenez için daha az kullanılabilir.
Alternatif bir yolla fumarat asetata metabolize edilir, ancak Tumarik Asitten çok daha küçük bir oranda propiyonata dönüştürülür (Demeyer ve Henderickx, 1967).
Bu nedenle, asetat/propiyonat oranında bir azalma sıklıkla sonuçlansa da, fumaratın rumen fermantasyonu hem asetatı hem de propiyonatı artırabilir (Asanuma ve diğerleri, 1999; Carro ve Ranilla, 2003).

Buluş, fumarik veya süksinik asidin amonyum tuzlarının endüstriyel olarak hazırlanması için geliştirilmiş bir yöntemle ilgili olup, bahsedilen tuzlar, veterinerlik ve gıda endüstrilerinde olduğu kadar biyolojik olarak aktif katkı maddeleri veya ilaçlar üretmek için kullanılır.
Yöntem, 40°C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta sentezlenen tuzun doymuş sulu bir çözeltisinde molar stokiyometrik oranda veya stokiyometriyi %4-5 aşan bir oranda karşılık gelen asidin amonyum karbonat veya bikarbonat ile nötrleştirilmesinden oluşur.
Ürünün izolasyonu ve 70ºC'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta kurutulması gerekmektedir.
Amonyum tuzlarının izolasyonundan sonra oluşan filtrat devridaim için uygundur.
Ürünün izolasyonu tercihen reaksiyon kütlesinin 15-18°C'lik bir sıcaklığa soğutulması yoluyla gerçekleştirilir.
Nihai ürün, genellikle kristal formdadır.
Sentezlenen tuzun doymuş sulu çözeltisi, amonyum karbonat veya bikarbonatın karşılık gelen bir asitle 40°C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta reaksiyona sokulması yoluyla hazırlanır.
Yöntem, endüstriyel üretim koşulları altında gerçekleştirilir.
Ana madde içeriği kütlece en az %99,0 olan ve verimi en az %98 olan ekolojik olarak temiz tuzlar hazırlama imkanı bu şekilde sağlanır.
Yöntem, nihai ürünlerin verimini arttırmayı mümkün kılar ve söz konusu nihai ürünlerin tercihen kristal formda hazırlanmasından dolayı bunların istikrarlı bir şekilde yüksek kalitede olmasını sağlar.

Üç yeni karboksilat tuzu, feniletilamonyum fumarat-fumarik asit, feniletilamonyum süksinat-süksinik asit ve anilinyum fumarat-fumarik asit hazırlanmış ve yapısal olarak karakterize edilmiştir.
Karboksilat di-anyonuna ek olarak hepsi birleşmiş asit molekülleri içeren kristal yapıları birbirleriyle yakından ilişkilidir.
Bu tuzların katı hal yapıları, ilgili tuzların yapıları bağlamında açıklanmış ve tartışılmıştır.
Birleşmiş asit içeren fumarat ve süksinat tuzlarında tekrarlayan hidrojen bağlama motifleri tanımlanır.
Likenik Asit, bu tuzlarda görülen syn-syn hidrojen bağı motifinin genel olarak fumarat ve süksinat tuzlarında olağandışı olduğu gösterilmiştir.

Uygulamaları
Fumarik asit, 1946'dan beri yiyecek ve içecek ürünlerinde kullanılmaktadır.
Amonyum fumarat şu anda buğday ve mısır ekmeği, ekşi hamur ve çavdar ekmekleri, soğutulmuş bisküvi hamurları, meyve suyu ve nutrasötik içecekler, jelatinli tatlılar, jelleştirici yardımcılar, pasta dolguları ve şarapta kullanılmaktadır.
Gıda araştırmaları, Fumarik asidin kaliteyi iyileştirdiğini ve birçok yiyecek ve içecek ürününün maliyetlerini azalttığını gösteriyor.
Tumarik Asit hayvan yemlerinde de kullanılmaktadır.

Fırın

Ekmek Yapımı
Fumarik asit, çavdar ve ekşi mayalı ekmekler için anında tatlandırıcı madde görevi görür.
Kuru karıştırma aşaması sırasında hamur bileşenlerine fumarik asit eklenir.
Lezzet yoğunluğu, tarife eklenen Fumarik asit miktarı ile kolayca kontrol edilir.
İngiliz keklerinde Fumarik asit, gözenekliliği önemli ölçüde artırır.
Hamur işlenebilirliği artırılır ve birim ağırlık başına daha fazla ekşilik sağlanır.

Meyve Suyu İçecekleri
Fumarik asit, meyve suyu içeceklerinde kullanılan diğer asitleştiricilere göre birim ağırlık başına daha fazla ekşilik sağlar.
Bu, asitleştirici maliyetini önemli ölçüde azaltır. Meyve suyu içeceklerinde Fumarik asit, pH 3.0'a yakın olduğunda diğer asitleştiricilerden daha fazla tamponlama kapasitesi sağlar. Fumarik asit kullanmak, meyve suyu içeceğinin pH'ını stabilize etmeye yardımcı olur, bu da renk ve lezzeti stabilize eder.

Şarap
Fumarik Asit, aromada algılanabilir bir fark olmaksızın şarabı ekonomik olarak asitleştirebilir.
Üç pound fumarik asidin beş pound Sitrik aside ikame oranı, asitleştirici maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.
Fumarik asit ayrıca şişelemeden sonra ikincil fermantasyonu önler ve düşük konsantrasyonlarda bakır ve demir mevcut olduğunda arıtıcı görevi görebilir.

Şekerlemeler
Fumarik asit, depolama ve dağıtım sırasında nemi emmediği için asit kaplı şekerlerin raf ömrünü uzatır.
Düşük bir nem seviyesinin korunması sakaroz inversiyonunu geciktirir.
Fumarik asit, kuru formda kullanılan diğer asitleştiricilere göre birim ağırlık başına daha fazla ekşilik sağladığı için asit düzenleyici maliyeti de azalır.

Jöleler ve Reçeller
Jöleler ve konserveler için asit düzenleyici olarak kullanıldığında gıda asidi maliyetlerini azaltabilir .
Her üç kilo Sitrik, Malik veya Tartarik asidi değiştirmek için iki kilo kadar az fumarik asit kullanılabilir.
2:3 ikame oranında, fumarik asit jel gücü veya pH'da önemli farklılıklar oluşturmaz.

Aljinat Bazlı Tatlılar
Fumarik asit, kalsiyumu serbest bırakan ekonomik bir asitleştiricidir.
Amonyum fumarat pürüzsüzlüğü iyileştirir ve sertleşme sürelerini optimize eder.
Ayrıca fumarik asidin higroskopik olmaması, kuru tatlı karışımlarının yüksek nemde bile serbestçe aktığı anlamına gelir.
Fumarik asit, higroskopik olmayan yapısı nedeniyle lezzet bileşenlerinin bozulmasına neden olmadan üretim işlemi sırasında kuru tatlı karışımlarına doğrudan eklenebilir.

Jelatin Tatlıları
Fumarik asit, jelatinli tatlılarda asit giderici maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Ürün tarifine bağlı olarak, her bir pound Sitrik asit, 0,6 ila 0,7 pound fumarik asit ile değiştirilebilir.
Nem alımını azaltmak, lezzet stabilitesini artırır ve raf ömrünü uzatır.
Fumarik asit, topaklanmayan ve serbest akış özelliklerini korur.
Fumarik asit, nem içeriğini düşük tutarak aroma bileşenlerinin stabilitesini korumaya yardımcı olur ve paketlenmiş kuru karışımda sakarozun ters çevrilmesini önemli ölçüde azaltır.
Ürün formülasyonunda neme duyarlı diğer bileşenler kullanılmıyorsa, Tumarik Asit daha ucuz ambalaj kullanmak da mümkün olabilir.
Fumarik asit ayrıca jel gücünü arttırır, bu nedenle mutfak robotları normal jelatin içeriğini yaklaşık %2 oranında azaltabilir.

Pasta Dolguları
Pasta dolgularında fumarik asit, higroskopik olmadığı için nişasta ve şeker bileşenleriyle doğrudan karıştırılabilir.
Fumarik asit, ürün formülasyonlarında ihtiyaç duyulan gıda asidi miktarını azaltarak maliyetleri düşürür.
Fumarik asit ayrıca pürüzsüzlüğü iyileştirir ve optimum jelleşme için kritik pişirme sürelerini uzatır.

Yumurta Beyazı Köpükleri
Fumarik asit, hem yumurta beyazı köpüklerde hem de yumurta beyazı köpüklere dayalı nihai ürünlerde maksimum hacmi artırabilir.
Fumarik asit, yumurta akı hacmini kontrol etmek için daha pahalı tartar kreminin yerini alabilir.
Fumarik asit ile yumurta akı, alışılmış optimum sürenin iki katı kadar fazla dövülebilir.
Sürekli akış süreçleri için çok uygun olan fumarik asit, hem sıvı hem de kurutulmuş yumurta akılarına eklenebilir.

Protez/Banyo Tuzları için Temizlik Maddeleri
NaHCO3, K2CO3 ve toz haline getirilmiş Fumarik asit içeren karbon dioksit üreten bileşikler, takma dişler ve banyo tuzları için temizlik maddeleri yapmak için diğer bileşenlerle tabletlenebilir.

Hayvan yemi
Fumarik asidin, sütten kesim sonrası dönemde domuz yavrusu yemine özellikle etkili bir katkı maddesi olduğu kanıtlanmıştır.
Fumarik asidin dahil edilmesi ve sonuçta pH değerinin ayarlanması, iyileştirilmiş ağırlık artışı, gıda tüketimi ve yem dönüşüm oranı gösterir.

Endüstriyel Kullanımlar

Fumarik asidin endüstriyel kullanımları şunları içerir:

Doymamış Polyester
Alkid Reçineler
Baskı Mürekkepleri
Kağıt Boyutlandırma

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Hesaplanan Özellikler

Mülk Adı - Mülk Değeri
Molekül Ağırlığı: 152.15
Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 4
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen Bağ Sayısı: 2
Tam Kütle: 152.07970687
Monoizotopik Kütle: 152.07970687
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 76.6 Å ²
Ağır Atom Sayısı: 10
Resmi Ücret: 2
Karmaşıklık: 119
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlanan Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 1
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 3
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet


Fiziksel Tanım: Beyaz kristal toz
Çözünürlük: (suda %5) Berrak, renksiz çözelti
pH: 3.0 - 4.0
Spesifik Optik Döndürme: 18,5 - -16,5 °
Tutuşma Kalıntısı: ≤ %0,5
Ağır Metaller: ≤ 10ppm
Kadmiyum (Cd): ≤ 1ppm
Kurşun (Pb): ≤ 3ppm
Cıva (Hg): ≤ 0.1ppm
Arsenik (As): ≤ 1ppm
Su: ≤ %1,0
D-Enantiyomer: ≤ %1,0
L-Karnitin İçeriği: 56,5 - 60,5 %
Test: %97.5 - 102.5 (L-Karnitin + Fumarik asit, kuru baz)
Spesifikasyon Sürümü: 1.0

Sınıflandırma
Ontolojisi
MeSH Ağacı

MeSH Ağacı - Kimyasallar ve İlaçlar Kategorisi - Organik Kimyasallar - Karboksilik Asitler - Asitler, Asiklik - Dikarboksilik Asitler - Fumaratlar - Ek Kayıtlar - fumarik asit

İsimler ve Tanımlayıcılar

IUPAC Adı: diazanyum;(E)-but-2-endioik asit
InChI=1S/C4H4O4.2H3N/c5-3(6)1-2-4(7) 8;;/ h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H3/p +2/b2-1+;;
InChI Anahtarı: CKKXWJDFFQPBQL-SEPHDYHBSA-P
Kanonik SMILES: C(=CC(= O)O )C(=O)O.[NH4+].[NH4+]
İzomerik SMILES: C(=C/C(= O)O )C(=O)O.[NH4+].[NH4+]
Moleküler Formül: C4H12N2O4+2

Eş anlamlıları

(e)-2-bütendioik asit
(E)-HO2CCH=CHCO2H
[(14) C] fumarat
[U-(13) C] fumarat
1,2-Etendikarboksilik asit, trans-
1,2-etilendikarboksilik asit
1,2-Etilendikarboksilik asit, (E)
2-Butendioik asit (2E)-
2-Butendioik asit (E)-
2-Butendioik asit (E)-, disodyum tuzu
2-Butendioik asit (E)-, iyon (2-)
2-Butendioik asit (E)-, sodyum tuzu
asit fumarik
AI3-24236
Allomaleik asit
Allomalenik asit
Amonyum fumarat
Boletik asit
BRN 0605763
Büten-1,4-dioik asit
Bütendioik asit
Butendioik asit, (E)-
Caswell No 465E
CCRIS 1039
CCRIS 7315
Disodyum fumarat
EINECS 203-743-0
EINECS 227-535-4
EINECS 231-725-2
EINECS 241-087-7
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 051201
FEMA No. 2488
Kadın numarası: 2488
Fumaran sodny
Fumarat
Fumarat dianyon
Fümarat (2-)
Fumarik asit
Fumarik asit (e)-bütendioik asit trans-1,2-etilendikarboksilik asit allomaleik asit boletik asit
Fumarik asit, disodyum tuzu
Fumarik asit, iyon (2-)
Fumarik asit, sodyum tuzu
HSDB 710
Kyselina fumarova
Likenik asit
Maleik anhidrit, mono (hint yağı) ester
Monosodyum fumarat
MGK 2752
NSC-2752
Sodyum 2-bütendioat, (E)-
Sodyum fumarat
Sodyum fumarat (x-Na)
Sodyum hidrojen fumarat
Trans-1,2-etendikarboksilik asit
Trans-1,2-Etilendikarboksilik asit
Trans-bütendioik asit
Tumarik asit
U-1149
USAF EK-P-583
(E)-2-Bütendioat
2-(E)-Bütendioat
2-(E)-Butendioik asit
Allomaleat
Boleat
Likenat
Trans-1,2-Etilendikarboksilat
Trans-2-Bütendioat
Trans-2-Butendioik asit
Trans-Bütendioat
(2E)-But-2-endioat
(2E)-But-2-endioik asit
142-42-7
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN