Hızlı Arama

ÜRÜNLER

2-HİDROKSİPROPAN-1,2,3-TRİKARBOKSİLİK ASİT

CAS NUMARASI: 10024-66-5

MOLEKÜLER FORMÜL: C6H8O7

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 192.123

 

TANIM:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, HOC(CO2H)(CH2CO2H)2 kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, renksiz, zayıf bir organik asittir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit turunçgillerde doğal olarak bulunur.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, turunçgillerde bulunan bir trikarboksilik asittir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, antioksidan özelliklerinden dolayı farmasötik preparasyonlarda yardımcı madde olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, aktif bileşenlerin stabilitesini korur ve koruyucu olarak kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ayrıca pH'ı kontrol etmek için bir asitleştirici olarak kullanılır ve kandaki kalsiyumu şelatlayarak bir antikoagülan görevi görür.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, pozisyonda bir hidroksi ikame edicisi taşıyan propan-1,2,3-trikarboksilik asit olan bir trikarboksilik asittir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, tüm aerobik organizmaların yolunda önemli bir metabolittir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bir gıda asitliği düzenleyici, bir şelatör, bir antimikrobiyal madde ve temel bir metabolit olarak bir role sahiptir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bir sitrat(1-) ve bir sitrat anyonunun eşlenik asididir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, modern endüstrinin birçok alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

Sürekli artan dünya nüfusunun birçok ihtiyacını karşılaması açısından oldukça önemli bir bileşik olan kristalimsi ve renksiz bileşenin kimyasal formülü "C6H8O7" olarak ifade edilmektedir.
Hemen hemen tüm bitkilerin yapısında bulunan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, doğadaki birçok hücresel aktivitede yer alır.

"Limon Tuzu" olarak telaffuz edilen 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kullanılan limonların %80'inde bulunur.
2- Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit kristal formdadır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, çok ayırıcı olduğu için kimya endüstrisinde en çok tercih edilir.
19. yüzyılın sonlarından itibaren gıdalarımızda katkı maddesi olarak kullanmaya devam ettiğimiz 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, gıda sektöründe giderek yaygınlaşan bir bileşen haline gelmiştir.

Ancak 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit limonlarda ve bazı meyvelerde en çok bulunan madde olmasına rağmen, meyve ve sebzelerden 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit üretmek zor ve maliyetlidir, yani bu ihtiyaç şeker üretilerek karşılanır.
Maya ve çeşitli bakteriler tarafından şekerden üretilen 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit birçok alanda kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Konserve ürünlerde kullanılan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit gıdaların uzun süre muhafaza edilmesini sağladığı için tercih edilmektedir.
Birçok alkollü ve alkolsüz içecekte bulunan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, diğer gıda sanayi ürünlerinde koruyucu katkı maddesi olarak tercih edilmektedir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, hipoklorit, persülfat, permanganat, periyodat, hipobromit, kromat, manganez dioksit, nitrik asit gibi farklı oksitleyici maddeler durumunda kolayca oksitlenir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, diğer tuzlara kıyasla 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin yaygın olarak kullanılan tuzudur.

Ekzotermik reaksiyonun nedeni nötrleşme reaksiyonunun oldukça yüksek olmasıdır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidi önemli kılan özelliklerinden biri de çok değerlikli metal iyonları ve şelatlar oluşturmak için birçok kompleks vermesidir.

Bu önemli özellik nedeniyle, metal kontaminasyonunu kontrol etmek için sitratlar veya 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asitler kullanılır.
Tek tek renklenen metal iyonu, sitrat ile birleştiğinde tamamen renksiz veya hafif renklidir.

Metal iyonları 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ile şelatlanarak kararlı kalabilirken, organik moleküller metal iyonlarının varlığında katalitik olarak bozunabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ve bunun tuz formu (sitrat) ticari kimyasallardır ve birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, alkolsüz içeceklerin imalatında, reçellerin sertleşmesine yardımcı olarak ve şekerleme endüstrisinde diğer şekillerde güvenli olarak tanınması nedeniyle uzun süredir bir asitleştirici olarak kullanılmaktadır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ayrıca metal işlemede kompleks oluşturucu bir madde olarak, fonksiyonel ve/veya biyolojik olarak parçalanabilen polimerler için bir monomer olarak ve organik asidi, şelatlayıcı olması nedeniyle deterjanlarda su yumuşatıcı olarak kullanılmıştır. 

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, doğal aroma için bir gıda katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit genellikle bir emülgatör ve koruyucu madde olarak eklenir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, botulizmi önlemeye yardımcı olmak için birçok konserve ve kavanoz gıdaya da eklenir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde cildi aydınlatmaya, koyu lekeleri düzeltmeye ve ince çizgileri en aza indirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, koruyucu olarak ve ürünlerin pH seviyelerini ayarlamaya yardımcı olmak için de kullanılabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, doğal aroma için bir gıda katkı maddesi ve koruyucu olarak yaygın olarak kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ayrıca kozmetikte, tıbbi amaçlarla, antioksidan olarak ve temizlik ürünlerinde kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, doğal olarak oluşan bir asittir. Çeşitli meyve ve sebzelerde bulunur. 

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bakır, demir, manganez, magnezyum ve kalsiyum ile kompleksler dahil olmak üzere çok çeşitli metalik tuzlar oluşturur.
Bu tuzlar endüstriyel proseslerde sekestrasyon ajanı ve antikoagülan kan koruyucu olarak kullanılmasının sebebidir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, demir gibi metal eser miktarda şelat oluşturarak metal katalizli oksidasyonu azalttığı katı ve sıvı yağlardaki antioksidan özelliklerinin de temelidir.
Bir tatlandırıcı olarak kullanımının iki bileşeni vardır; birincisi, ağızda çok az tat bırakan asiditesinden kaynaklanır; ikincisi, diğer tatları geliştirme yeteneğidir.

Kükürt dioksiti baca gazlarından uzaklaştırmak için, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin yıkayıcı olarak kullanıldığı ve daha sonra H2S ile reaksiyona girerek elemental kükürt yenileyici sitrat vermek üzere kompleks bir iyon oluşturduğu bir süreç geliştirilmiştir.
Bu, artan çevresel baskılarla daha önemli hale gelebilir.

Bir dizi alkolün 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit esterleri bilinmektedir, plastik filmlerde plastikleştirici olarak trietil, bütil ve asetil tribütil esterler ve 2-Hidroksipropan-1,2 yerine monostearil sitrat kullanılmaktadır. 
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yağların, proteinlerin ve karbonhidratların karbondioksit ve suya fizyolojik oksidasyonunda yer alan bir dizi bileşikten biridir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kişisel bakım ürünlerinde asitliği ayarlamak veya yaşlanma karşıtı ürünler söz konusu olduğunda cildin soyulmasını ve yeniden büyümesini desteklemek için kullanılan bir alfa hidroksi asittir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, sitrik meyvelerde ve meyve sularında doğal olarak bulunur ve karakteristik asidik tadı sağlar.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yemek pişirmede ekşi tat eklemek veya bir yemeğin asitliğini ayarlamak için kullanılan kristalimsi beyaz bir tozdur.
Bu bileşen yaygın olarak bulunur ve gıda üretiminde koruyucu olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aşağıda açıklayacağımız birçok mutfak kullanımına da sahiptir.

₂ CO ₂ H) ₂ kimyasal formülüne sahip güçlü bir organik bileşiktir .
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit her zaman bilinen renksiz zayıf bir organik asit türüdür.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit genellikle turunçgillerde doğal olarak bulunur.
Bu biyokimyada, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, tüm aerobik metabolizmada oluşan veya bulunan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit döngüsünde yer alan ara neden olarak bilinir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, çeşitli meyve ve sebzelerde doğal formda bulunur.
Yine de, en önemlisi, yüksek hacimde 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit içeren limon ve misket limonu gibi turunçgillerde varlıklarını tadabilirsiniz.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit sizi şaşırtabilir, ancak 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit meyvenin toplam kuru ağırlığının %8'ini alabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, şeker çözeltilerinin kalıp fermantasyonu ve limon suyu, limon suyu ve ananas konserve kalıntısından ekstraksiyon yoluyla üretilen bir asitleştirici ve antioksidandır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, portakal, limon ve misket limonunda baskın asittir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, susuz ve monohidrat formlarında bulunur.

Susuz form, sıcak solüsyonlarda kristalleştirilir ve monohidrat form, soğuk (36.5°C'nin altında) solüsyonlardan kristalleştirilir.
Susuz 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit 146 g çözünürlüğe sahiptir ve monohidrat 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit 175 g/100 ml distile su 20°C'de çözünürlüğe sahiptir.

%1'lik solüsyonun 25°c'de ph'ı 2,3'tür. higroskopik, güçlü bir ekşi tat asididir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, meyveli içeceklerde ve gazlı içeceklerde %0,25-0,40, peynirde %3-4 ve jölelerde asitleştirici olarak kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, hazır patates, buğday cipsi ve patates çubuklarında antioksidan olarak kullanılır ve burada metal iyonlarını yakalayarak bozulmayı önler.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, taze dondurulmuş meyvelerin işlenmesinde renk bozulmasını önlemek için antioksidanlarla birlikte kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, ham şeker çözeltileri kullanılarak endüstriyel ölçekte mikolojik fermantasyon yoluyla her yıl bir milyon tondan fazla üretildiğinden, ticari bir kimyasal olarak bilinen zayıf bir organik asittir. 
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bitkilerde ve hayvan dokularında ve sıvılarında yaygın olarak dağılır ve çeşitli meyve ve sebzelerde, özellikle limon ve misket limonu gibi turunçgillerde çok fazla miktarda bulunur.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit esas olarak bir asitleştirici, aroma maddesi ve şelatlayıcı madde olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, özellikle kolodyum işlemi için geliştiricilerde ve tuzlu ve albüminli kağıtların hassaslaştırılması için kullanılan gümüş nitrat çözeltilerinde kimyasal bir tutucu olarak da kullanılmıştır.

Her yıl iki milyon tondan fazla 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit üretilmektedir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bir tatlandırıcı ve bir kenetleme maddesi olarak bir asitleştirici olarak yaygın olarak kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, asit tadı olan renksiz, kokusuz kristaller olarak görünür. 
Bir sitrat, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin bir türevidir.

İlkinin bir örneği, bir tuz trisodyum sitrattır; bir ester, trietil sitrattır.
Bir tuzun parçası olduğunda sitrat anyonunun formülü CH5O3−7 veya C3H5O(COO)3−3 şeklinde yazılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, başta akrilik asit, 1,3-propandiol (PDO), metil akrilat ve akrilamid olmak üzere bir dizi yüksek katma değerli ürüne işlenebilen bir platform kimyasalıdır.
Diğer uygulamalar arasında kayganlaştırıcılar, antistatik maddeler, cerrahi dikişler, kozmetikler, temizlik ve daha fazlası yer alır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yaygın olarak antiinflamatuar ve antipiretik bir ilaç olarak kullanılan aspirinin kimyasal adıdır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit kan sulandırıcı, hafif ağrılar, rahatsızlık ve ateşi hafifletmek için ağrı kesici olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, turunçgillerde doğal olarak bulunan zayıf bir organik trikarboksilik asittir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, özellikle hidroksil ve asit grupları olmak üzere iki farklı hidrojen bağlama işlevine sahiptir.

 

ÖZELLİKLERİ:

-Moleküler Ağırlık: 247.97    
-Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 4    
-Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 7    
-Döndürülebilir Bond Sayısı: 5    
-Tam Kütle: 247.961938    
-Monoizotopik Kütle: 247.961938    
-Topolojik Polar Yüzey Alanı: 132 Å ²    
-Ağır Atom Sayısı: 14    
-İzotop Atom Sayısı: 0    
-Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0    
-Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0    
-Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0    
-Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı:0    
-Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2    
-Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, susuz (susuz) bir form veya bir monohidrat olarak elde edilebilir.
Susuz form sıcak sudan kristalleşirken, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit soğuk sudan kristalleştirildiğinde monohidrat oluşur.

Monohidrat, yaklaşık 78 °C'de susuz forma dönüştürülebilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ayrıca 15 °C'de mutlak (susuz) etanolde (100 kısım etanol başına 76 kısım 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit) çözünür.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yaklaşık 175 °C'nin üzerinde karbondioksit kaybıyla ayrışır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, 25 °C'de 3.128, 4.761 ve 6.396'lık sıfır iyonik kuvvete tahmin edilen pKa değerlerine sahip bir tribazik asittir.

13C NMR spektroskopisi ile hidroksil grubunun pKa'sının 14.4 olduğu bulunmuştur.
Spesiasyon diyagramı, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit çözeltilerinin yaklaşık pH 2 ile pH 8 arasında tampon çözeltiler olduğunu göstermektedir.

pH 7 civarındaki biyolojik sistemlerde, mevcut iki tür sitrat iyonu ve mono-hidrojen sitrat iyonudur.
Biyokimyasal çalışmalar için derlenmiş tablolar mevcuttur.

Öte yandan, 1 mM'lik bir 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit çözeltisinin pH'ı yaklaşık 3,2 olacaktır.
Portakal ve limon gibi turunçgillerden elde edilen meyve sularının pH'ı, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit konsantrasyonuna bağlıdır; pH.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin asit tuzları, bileşik kristalleştirilmeden önce pH'ın dikkatli bir şekilde ayarlanmasıyla hazırlanabilir.
Sitrat iyonu metalik katyonlarla kompleksler oluşturur.

Bu komplekslerin oluşumu için kararlılık sabitleri, şelat etkisi nedeniyle oldukça büyüktür.
Sonuç olarak, alkali metal katyonları ile bile kompleksler oluşturur.

Bununla birlikte, üç karboksilat grubunun tamamı kullanılarak bir şelat kompleksi oluşturulduğunda, şelat halkaları, genellikle daha küçük şelat halkalarından termodinamik olarak daha az kararlı olan 7 ve 8 üyeye sahiptir.
Sonuç olarak, hidroksil grubu, amonyum ferrik sitratta (NH4)5Fe(C6H4O7)2·2H2O'da olduğu gibi, daha kararlı 5 üyeli bir halkanın parçasını oluşturarak protonsuzlaştırılabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, çeşitli mono-, di-, tri- ve karışık esterlerden herhangi birini oluşturmak için üç karboksilik asit grubunun birinde veya daha fazlasında esterleştirilebilir.

 

BİYOLOJİK ROLLER:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, mitokondriden sitoplazmaya taşınabilir, ardından yağ asidi sentezi için asetil-CoA'ya ve oksaloasetata parçalanabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bu dönüşümün pozitif bir modülatörüdür ve asetil-CoA'nın malonil-CoA'ya dönüştürülmesinde düzenleyici enzim olan asetil-CoA karboksilaz enzimini allosterik olarak düzenler.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit sitoplazmaya taşınır, asetil-CoA'ya dönüştürülür ve bu daha sonra sitrat tarafından allosterik olarak modüle edilen asetil-CoA karboksilaz tarafından malonil-CoA'ya dönüştürülür.
Yüksek konsantrasyonlarda 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, hız sınırlayıcı bir glikoliz aşamasının katalizörü olan fosfofruktokinaz'ı inhibe edebilir.

Bu etki avantajlıdır: yüksek sitrat konsantrasyonları, büyük miktarda biyosentetik öncü molekül kaynağı olduğunu gösterir, bu nedenle fosfofruktokinazın substratı olan fruktoz 6-fosfat moleküllerini glikolize göndermeye devam etmesine gerek yoktur.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yüksek konsantrasyonlarda ATP'nin inhibe edici etkisini artırarak etki eder; bu, glikoliz gerçekleştirmeye gerek olmadığının bir başka işaretidir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kemiğin hayati bir bileşenidir ve apatit kristallerinin boyutunu düzenlemeye yardımcı olur.

 

UYGULAMA:


-Yiyecek ve içecek:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit limon biber çeşnisi hazırlamak için kullanılır
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, daha güçlü yenilebilir asitlerden biri olduğu için, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin baskın kullanımı, yiyecek ve içeceklerde, özellikle yumuşak içecekler ve şekerlerdir.

Avrupa Birliği içinde E numarası E330 ile gösterilir.
Çeşitli metallerin sitrat tuzları, bu mineralleri birçok diyet takviyesinde biyolojik olarak mevcut bir formda vermek için kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, yağların ayrılmasını önlemek için emülsifiye edici bir madde olarak dondurmaya, sükroz kristalleşmesini önlemek için karamele veya tariflerde taze limon suyu yerine eklenebilir.
Kuru toz halinde satılan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, sofra tuzuna fiziksel benzerliği nedeniyle marketlerde ve bakkallarda yaygın olarak "ekşi tuz" olarak satılmaktadır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, saf bir asitin gerekli olduğu mutfak uygulamalarında sirke veya limon suyuna alternatif olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, normalde bazik bir boyanın pH seviyesini dengelemek için gıda boyasında kullanılabilir.


-Temizleme ve şelatlama maddesi:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, metalleri çözünür hale getirerek bağlayan mükemmel bir kenetleme maddesidir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kazanlardan ve buharlaştırıcılardan kireç birikimini gidermek ve engellemek için kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bu temizleyicilerin köpük üretmesini ve suyu yumuşatmaya gerek kalmadan daha iyi çalışmasını sağlar.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, bazı banyo ve mutfak temizleme solüsyonlarının aktif maddesidir.

Yüzde altı konsantrasyonda 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit içeren bir çözelti, sert su lekelerini camdan ovalamadan çıkaracaktır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, saçtaki balmumu ve boyayı temizlemek için şampuanda kullanılabilir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, çelikten pası çözmek ve paslanmaz çelikleri pasifleştirmek için kullanılır.


-Kozmetikler, ilaçlar, diyet takviyeleri ve gıdalar:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kremlerde, jellerde ve sıvılarda asitleştirici olarak kullanılır. 
Gıdalarda ve diyet takviyelerinde kullanılır, teknik veya işlevsel bir etki için eklenmişse işleme yardımcısı olarak sınıflandırılabilir.
Hala önemsiz miktarlarda mevcutsa ve teknik veya işlevsel etki artık mevcut değilse, etiketlemeden muaf olabilir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit bir alfa hidroksi asittir ve kimyasal cilt soymalarında aktif bir bileşendir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kahverengi eroinin çözünürlüğünü artırmak için yaygın olarak bir tampon olarak kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, antiviral özelliklere sahip yüz dokularının üretiminde aktif maddelerden biri olarak kullanılır.

 

DİĞER UYGULAMA:

Sitratların tamponlama özellikleri, ev tipi temizleyicilerde ve farmasötiklerde pH'ı kontrol etmek için kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, asit boyalarla kumaş boyamada beyaz sirkeye kokusuz bir alternatif olarak kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, indirgeyici şekerlerin hem niteliksel hem de niceliksel olarak tanımlanması için kullanılan reaktifinin bir bileşenidir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, paslanmaz çeliğin pasivasyonunda nitrik aside alternatif olarak kullanılabilir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, fotoğraf filmi geliştirme sürecinin bir parçası olarak daha az kokulu bir durdurma banyosu olarak kullanılabilir.
Fotografik geliştiriciler alkalidir, bu nedenle etkilerini hızlı bir şekilde nötralize etmek ve durdurmak için hafif bir asit kullanılır, ancak yaygın olarak kullanılan asetik asit, karanlık odada güçlü bir sirke kokusu bırakır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit/potasyum-sodyum sitrat, kan asidi düzenleyici olarak kullanılabilir.
Lezzeti iyileştirmek için 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit dahil edilmiştir.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kuru veya suda konsantre bir çözelti halinde mükemmel bir lehim eriticidir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit hafif aşındırıcı olduğundan özellikle ince teller ile lehimlemeden sonra çıkarılmalıdır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, sıcak suda hızla çözünür ve durulanır.
Alkali sitrat, kalsiyum taşlarının önlenmesinde yararlı olan idrar sitrat düzeylerini yükselterek ve ürik asit ve sistin taşlarının önlenmesinde yararlı olan idrar pH'ını yükselterek böbrek taşlarının inhibitörü olarak kullanılabilir.

 

KULLANIM:

Endüstriyel uygulamalarda ve farklı gıda alanlarında yaygın olarak kullanılan 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, en çok sitratlı gazlı ve gazsız içeceklerde kullanılmaktadır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, tek başına veya sitrat tuzları ile kombinasyon halinde, düşük kalorili içeceklerde, meyve sularında ve susuzluk giderici içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılır.

Bunun dışında endüstriyel üretimde ekşilik katmak için şekerlere 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit eklenir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, pastanelerde ve şekerleme ürünleri satan firmalarda kullanılan şeker çeşitlerinde maksimum jel kuvvetini arttırmak için de kullanılmaktadır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit gıdalarda ürünün dayanıklılığını arttırmak için kullanılmaktadır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit pH'ı kontrol eder.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, alkolsüz içeceklerde tatlandırmak için kullanılır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, şekerleme ve ilaç yapımında kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, şekerleme üretiminde şekerin kristalleşmesini engeller.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, içeceklerde, fermente gıda ürünlerinde, bira, şarap, peynir, bisküvi, lokum, kek, dondurulmuş balık, dondurma, reçel, jöle, dondurulmuş patates, şerbetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, banyo ve mutfak temizleyicilerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, endüstride çelikten pası çıkarmak için kullanılır.

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, ilaçlarda ve besin takviyelerinde endüstriyel bir temeldir.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, ilaçlara aktif bileşenlerin stabilize edilmesine ve korunmasına yardımcı olmak için eklenir ve çiğnenebilir ve şurup bazlı ilaçların tadını arttırmak veya maskelemek için kullanılır.

 

KULLANIM ALANLARI:

-Gıda katkı maddesi olarak kullanılır
-Temizlikte kullanılır
-Kozmetik olarak kullanılır
-Su yumuşatıcı olarak kullanılır
-Sanayilerde kullanılır
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, gıdalarda aroma maddesi ve koruyucu olarak kullanılır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, içecekler, alkolsüz içecekler vb. işlenmiş gıda ürünlerinde kullanılır.
-Ekşi tadından dolayı bazı şekerlemelerin yapımında kullanılır.
-Bazen ekşi şeker 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit olan beyaz bir tozla kaplanır.
-Yağ damlacıklarını uzak tutmak için bazı dondurma şirketleri onu emülgatör olarak kullanır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit şelatlama ajanlarından biridir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit yardımıyla evaporatör ve kazanlardan kireç uzaklaştırılır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, suyu asitle yumuşattığı için sabunlarda ve çamaşır deterjanlarında kullanılır.
-Mutfak ve banyoda kullanılan ev temizlik ürünleri de bir miktar 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit içerir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit sadece temizleyici olarak değil koku giderici olarak da kullanılır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, ev maskelerinde kullanılan ölü derinin çıkarılmasına yardımcı olur.
-Cilt tonunu ve cilt büyümesini iyileştirir, kırışıklıkları, akne izlerini vb. azaltır.
-PH seviyelerini dengelemek için 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, kozmetikte yaygın olarak bir bileşen olarak kullanılır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, el sabunu, vücut losyonu, oje, yüz temizleyiciler, şampuanlar ve diğer bazı kozmetik ürünlerinde bulunur.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, organik asit olması, şelatlama ve tamponlama özelliklerinden dolayı deterjanlarda su yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin zayıf bir organik asit olarak kimyasal özellikleri, onu su için güçlü bir yumuşatıcı yapar.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, suda keşfedilen eser miktardaki metali parçalayarak çalışır, bu da onu sert su arıtımı için tamamen doğal bir seçenek haline getirir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin endüstriyel kullanımları arasında deterjan üretimi, galvanik kaplama ve deri tabaklama yer alır.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit ayrıca ilaç ve kozmetik endüstrilerinde depolanmış kan için koruyucu, tampon ve antioksidan olarak kullanılır.
-Farklı mantar türevli asitler, önemli ticari değere sahiptir ve gıda, yem, ilaç ve polimer endüstrilerinde geniş kapsamlı uygulamalar bulmuştur.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, en yaygın gıda koruyucu ve tatlandırıcı katkı maddelerinden biridir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit turunçgillerde doğal olarak bulunur ancak üretilir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, gıda üretiminde birçok kullanıma sahiptir.
-2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit bir lezzet arttırıcı, koruyucudur ve olgunlaşma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
-Dünyadaki 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si içeceklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor ve 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit toz halinde yapıldığından, Baharat tuzları, tatlandırıcı tozlar ve çıtır çıtır atıştırmalıklar gibi kuru gıdalara ekşi bir tat istendiğinde eklenir.

 

SENTEZ:

2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, diğer birçok organik bileşik için çok yönlü bir öncüdür.
Dehidrasyon yolları itakonik asit ve anhidritini verir.

Sitrakonik asit, itakonik asit anhidritin termal izomerizasyonu yoluyla üretilebilir.
Gerekli itakonik asit anhidrit, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin kuru damıtılmasıyla elde edilir.
Akonitik asit, 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidin sülfürik asit kullanılarak dehidrasyonu ile sentezlenebilir:

(HO2CCH2)2C(OH)CO2H → HO2CCH=C(CO2H)CH2CO2H + H2O

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:

-Kaynama noktası: 200 °C (1013 hPa)
-Yoğunluk: 1,67 g/cm3 (20 °C)
-Erime Noktası: 153 °C (ayrışma)
-pH değeri: 1,7 (100 g/l, H ₂ O, 20 °C)
-Buhar basıncı: <0,1 hPa (25 °C)
-Toplu yoğunluk: 560 kg/m3
-Çözünürlük: 1330 g/l

 

DEPOLAMAK:

+2°C ile +30°C arasında saklayın.
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asidi orijinal kabında serin ve kuru bir yerde saklayın.
Üretim tarihinden itibaren, açıldıktan sonra üç yıl raf ömrü vardır ve açılmadığında en az beş yıl boyunca stabil kalacaktır.

 

SİNONİM:

1,2,3-Propantrikarboksilik asit, 2-hidroksi-
2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit
2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit
3-Karboksi-3-hidroksi-pentandioik asit
3-Karboksi-3-hidroksi-pentandioik asit
Susuz 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, susuz
Sitrik asit
CitroCitretten
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit
MFCD00011669
MFCD00149972
BETAINECITRAT
SCHEMBL379528
Betain 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit (1:1) eklentisi
MFCD06411579
AKOS015917630
DS-3815
CS-019686
Susuz 2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit
1,2,3-Propantrikarboksilik asit, 2-hidroksi-
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit susuz
Kyselina citronova
2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit
2-Hidroksitrikarbalilik asit
221C
3-Karboksi-3-hidroksipentan-1,5-dioik asit
FEMA No.2306
F 0001 (polikarboksilik asit)
2-Hidroksipropantrikarboksilik asit
FEMA Numarası 2306
K-Lyte
Kyselina citronova
K-Lyte DS
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit, susuz
CCRIS 3292
HSDB 911
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 021801
sitrik asit
2-Hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit monogliserid
AI3-06286
Suby G
NSC 30279
NSC 626579
BRN 0782061

  • Paylaş !
E-BÜLTEN