Hızlı Arama

ÜRÜNLER

ALKOKSİLENMİŞ YAĞLI ALKOLLER

Cas numarası: 120313-48-6 Eş anlamlılar: Alkoller, C16-18, etoksillenmiş; (C16-C18) Alkil alkol etoksilat; Alifatik (C16-C18) alkol, etoksillenmiş; (C16-C18) Yağ alkolü, etilen oksit reaksiyon ürünü (C16-C18) Alkil alkol etoksilat; (C16-C18) Alkil alkol, etoksilat; (C16-C18) Alkil alkol etoksilat; (C16-C18) Yağ alkolü, etilen oksit reaksiyon ürünü (C16-C18) Alkil alkol etoksilat; (C16-C18) Alkil alkol, etoksilat; Alkoller C16-18, etoksillenmiş; Alkoller, C16-18, etoksillenmiş; Alcools en C16-18 ethoxyles; Alfonic 1618-46; Alfonic 1618-60; Alfonic 1618-62; Alfonic 1618-78; Alfonic 1618-80; Alifatik (C16-C18) alkol, etoksillenmiş; Etoksillenmiş C16-18 alkoller; C16-18 etoksillenmiş alc; C16-18 yağlı alcs., Etoksillenmiş; C16-18-Alkil alkol polietilenglikol eter; Cemulsol DB; Ceteareth; Ceteareth 11; Ceteareth 12; Ceteareth 15; Ceteareth 16; Ceteareth 18; Ceteareth 2; Ceteareth 20; Ceteareth 23; Ceteareth 25; Ceteareth 30; Ceteareth 5; Ceteareth 50; Ceteareth 80; Cetomacrogol; Cetomacrogol 1000; Cetomacrogol 1000BP; Etoksillenmiş setostearil alkol; Cremophor A 25; Cresmer 1000; Disponil TA 14; Empilan KM 11; Empilan KM 15; Empilan KM 20; Empilan KM 50; Emulgin B 1; Emulgin B 2; Emulgin B 3; Etoksile alkoller (C = 16-18); Etoksillenmiş alkoller, C16-18; Etoksillenmiş C16-18 alcs .; Etoksillenmiş setostearil alkol; Etoksillenmiş setostearil alkoller; Fatty alcs., C16-18, etoksillenmiş; Imbentin 168S300; Imbentin AG 168/060; Imbentin AG 168/090; Imbentin AG 168/200; Imbentin AG 168S030; Imbentin AG 168S110; Imbentin AG 168S300; KM 11; KM 20; Lutensol AT; Lutensol AT 100; Lutensol AT 11; Lutensol AT 18; Lutensol AT 25; Lutensol AT 50; Lutensol AT 55; Lutensol AT 80; Plurafac A 38; Plurafac A 39; Plurafac LF 7000;

Etoksilasyon, etilen oksidin bir substrata eklendiği kimyasal bir reaksiyondur. Epoksitlerin substratlara eklenmesini içeren en yaygın olarak uygulanan alkoksilasyondur. Olağan uygulamada, alkoller ve fenoller, n'nin 1 ila 10 arasında değiştiği R (OC2H4) nOH'ye dönüştürülür. Bu tür bileşikler, alkol etoksilatlar olarak adlandırılır. Alkol etoksilatlar genellikle etoksisülfatlar adı verilen ilgili türlere dönüştürülür. Alkol etoksilatlar ve etoksisülfatlar, kozmetik ve diğer ticari ürünlerde yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddelerdir. 1994 yılında dünya çapında üretilen 2.000.000 metrik tondan fazla çeşitli etoksilat ile proses büyük endüstriyel öneme sahiptir. Reaksiyon, etilen oksidi alkolün içinden 180 ° C'de ve 1-2 bar basınç altında, potasyum hidroksit (KOH) ile üfleyerek devam eder. bir katalizör görevi görüyor. İşlem oldukça ekzotermiktir (ΔH -92 kJ / mol etilen oksit reaksiyona girmiştir) ve potansiyel olarak feci bir termal kaçıştan kaçınmak için dikkatli kontrol gerektirir. Başlangıç ​​malzemeleri, ikincil alkollere göre ~ 10-30 kat daha hızlı reaksiyona girdikleri için genellikle birincil alkollerdir. Etoksile alkoller, ABD EPA tarafından yüksek üretim hacimli (HPV) bir kimyasal olarak kabul edilir. Etoksilasyon bazen monomer olarak propilen oksit kullanan benzer bir reaksiyon olan propoksilasyonla birleştirilir. Her iki reaksiyon da normal olarak aynı reaktörde gerçekleştirilir ve rastgele bir polimer vermek için eşzamanlı olarak veya poloksamerler gibi blok kopolimerleri elde etmek için dönüşümlü olarak yürütülebilir. Propilen oksit, etilen oksitten daha hidrofobiktir ve düşük seviyelerde dahil edilmesi yüzey aktif maddenin özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle, ~ 1 propilen oksit birimi ile "kapatılmış" etoksillenmiş yağlı alkoller, köpük gidericiler olarak yaygın bir şekilde pazarlanmaktadır. Etoksillenmiş yağlı alkoller, çoğunlukla, sodyum lauret sülfat gibi anyonik yüzey aktif maddeler vermek üzere kolayca protondan arındırılabilen ilgili organosülfatlara dönüştürülür. Tuzlar olarak etoksisülfatlar, suda iyi çözünürlük (yüksek HLB değeri) sergiler. Dönüşüm, etoksillenmiş alkollerin kükürt trioksit ile işlenmesiyle elde edilir. Alkoller etoksilasyon için ana substrat olmasına rağmen, birçok nükleofil etilen okside karşı reaktiftir. Birincil aminler reaksiyona girerek polietoksile donyağı amin gibi çift zincirli malzemeler verir. Amonyak reaksiyonu, etanolamin, dietanolamin ve trietanolamin gibi önemli yığın kimyasallar üretir. Alkol etoksilat bazlı yüzey aktif maddeler iyonik olmadığından, suda çözünür olmaları için tipik olarak sülfonatlanmış analoglarından daha uzun etoksilat zincirlerine ihtiyaç duyarlar. Endüstriyel ölçekte sentezlenen örnekler arasında oktil fenol etoksilat, polisorbat 80 ve poloksamerler bulunur. Etoksilasyon, biyoteknoloji ve farmasötik endüstrilerde suda çözünürlüğünü ve farmasötikler söz konusu olduğunda polar olmayan organik bileşiklerin dolaşım yarı ömrünü artırmak için çok daha küçük ölçekte de olsa yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu başvuruda etoksilasyon, "PEGilasyon" olarak bilinir (polietilen oksit, PEG olarak kısaltılan polietilen glikol ile eş anlamlıdır). Ev ürünlerinde etoksillenmiş zincir genellikle 3 ila 12 etilen oksit uzunluğundayken karbon zinciri uzunluğu 8-18'dir. [16] [sayfa gerekli] Alkil grup kısaltması R ile gösterilen lipofilik kuyrukları ve göreceli olarak polar ana grupları içerirler. (OC2H4) nOH formülüyle temsil edilir. Alkol etoksilatlarının mutajenik, kanserojen veya cilt hassaslaştırıcı olduğu veya üreme veya gelişimsel etkilere neden olmadığı gözlenmez. Etoksilasyonun bir yan ürünü, olası bir insan kanserojeni olan 1,4-dioksandır. Seyreltilmemiş AE'ler deri veya göz tahrişine neden olabilir. Sulu çözeltide, tahriş seviyesi konsantrasyona bağlıdır. AE'lerin akut oral maruziyet için düşük ila orta toksisiteye, düşük akut dermal toksisiteye ve tüketici ürünlerinde bulunan konsantrasyonlarda cilt ve gözler için hafif tahriş potansiyeline sahip olduğu kabul edilir. Bazı omurgasızlar üzerindeki toksisite, doğrusal AE için 0.1 mg / l'den 100 mg / l'den büyük bir EC50 değer aralığına sahiptir. Dallı alkol ekstoksilatlar için toksisite 0,5 mg / l ile 50 mg / l arasında değişir. [16] Doğrusal ve dallı AE'lerden algler için EC50 toksisitesi 0,05 mg / l ila 50 mg / l idi. Balıklar için akut toksisite, 0,4 mg / l ila 100 mg / l doğrusal AE için LC50 değerleri arasında değişir ve dallanmış 0,25 mg / l ila 40 mg / l'dir. Omurgasızlar, algler ve balıklar için, esasen doğrusal ve dallı AE'lerin, Doğrusal AE'den daha fazla toksisiteye sahip olmadığı kabul edilir. Alkoksilatlı alkoller, etoksillenmiş çeşitli yağlı alkollerden ve / veya çeşitli derecelerde alkoksilasyon ile propoksilatlanmış yağ asidinden yapılan noniyonik yüzey aktif maddelerdir. Bu iyonik olmayan yüzey aktif maddeler mükemmel emülgatörler yapar. Şampuanlarda ve köpük banyolarında viskoziteyi ve kayganlığı kontrol etmek ve ayarlamak için çok kullanışlıdır.

EC numarası: 639-733-1 Sert yüzey temizleyicileri genellikle asidik veya alkali sistemler üzerindedir ve bu nedenle aşırı pH'ta kimyasal olarak stabil olan bir yüzey aktif madde gerektirir. Tek başlarına veya anyonik ile birlikte kullanılabilirler; katyonik veya diğer iyonik olmayan yüzey aktif maddeler Yağ alkolleri (veya uzun zincirli alkoller) genellikle doğal yağlardan türetilen yüksek moleküler ağırlıklı, düz zincirli birincil alkollerdir. Renksiz yağlı sıvılar veya mumsu katılardır (karbon sayılarına bağlı olarak), ancak saf olmayan numuneler sarı görünebilir. UYGULAMA Yüzey aktif maddeler: sodyum lauril eter sülfat (SLES) üreticisi için hammadde olarak kullanılır. Deterjanlar: baz sıvı ve toz deterjanlar, ev temizlik maddeleri, endüstriyel temizlik maddeleri. Kozmetik & Kişisel bakım: şampuan, vücut jelleri ve el temizleyicilerinde hammadde olarak kullanılır. Tekstil: Ovma ve ıslatma ajanı olarak kullanılır. Tarım: Herbisitlerde, Böcek ilaçlarında ve gübrelerde emülgatör olarak kullanılır. Kağıt: ıslatıcı olarak kullanılır ve emiciliği artırır. Kauçuk: kauçuk için stabilizatör olarak kullanılır. Deri: yağ çözücü ve tabaklama maddesi olarak kullanılır. Boya: Islatıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılır. Alkol etoksilatlar çok çeşitli endüstriyel ve ticari ortamlarda kullanılmaktadır. Bu bileşikler yüzey aktif maddeler olduğu için yağlı maddeler su veya yüzey ile temas ettiğinde kullanılabilirler. Etoksile alkoller, ticari olarak temin edilebilen birçok ürün ve endüstriyel uygulamalarda deterjanlar, ıslatma maddeleri, emülgatörler, yağ gidericiler ve yumuşatıcılar olarak kullanılabilir. Mükemmel ıslatma, emülsifiye etme, düşük köpüklenme, deterjan ve temizleme özellikleri gösterirler ve ev ve endüstriyel temizlik, tekstil ve deri endüstrisi ve performans kimyasalları için en uygun olanlardır. Ağırlıklı olarak temizlik maddeleri, deterjanlar, evde bakım ve emülgatör üretiminde kullanılırlar. Alkol etoksilatlar, SLES ve SLS gibi kimyasallar da metil esterlerden üretilebilir. Yağ alkollerinin derecesine / türüne bağlı olarak. Etoksilasyon, yüzey aktif maddeler vermek için alkollere ve fenollere etilen oksidin eklendiği endüstriyel bir işlemdir. Alkol etoksilatlar, alkolün oksiran (eten oksit) ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Alkol, parçalanmış petrolden (etan, propan ve karbon monoksit yoluyla) veya bitkisel veya hayvansal yağ ve katı yağlardan yapılabilir.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN